Logo Logo
  • Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте калемгерлерге сынак жарыялайт
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте калемгерлерге сынак жарыялайт

 25/01/2016    0 Comments

Конкурс эки багытта өтөт. «Дүйнө» сериясы жана «Дебют» сериясы.
“Дебют” сериясы боюнча конкурска катышуунун тартиби
1. Конкурска 35 жашка чейинки жаш жазуучулардын кыргыз тилинде жазылган чыгармалары кабыл алынат.
2. Чыгармаларды конкурска алардын авторлору (же биргеликте жазган адам), жергиликтүү же республикалык адабий журналдар, адабий басмаканалар бере алышат. Чыгармалар konkursmincult.kr@mail.ru электрондук дарегине же почта байланышынын операторлору аркылуу үч нускада КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигине төмөндөгү дарекке жиберилиши керек: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Пушкин көч., 78, “Жаш жазуучулардын мамлекеттик тилде көркөм чыгармаларынын конкурсуна” деп көрсөтүү менен жиберилет. Чыгармалар автор жөнүндө маалыматтар жазылган (паспортунун даректери, туулган жылы жана айы, жашаган жери, байланыш телефону же E-mail, ИНН), чыгарманын аннотациясы жана эгер чыгарма боюнча прессага чыккан ой-пикирлер болсо алар менен кошо берилет.
3. Конкурска классикалык формадагы роман, повесть, аңгеме, эсселер кабыл алынат жана көлөмү 100 барактан ашпашы (14-өлчөмдөгү Times New Roman шрифти менен жазылып, саптардын арасындагы интервал 1,5) керек.
4. Автордун аты, жөнү, туулган жылы көрсөтүлбөгөн каттар Уюштуруу комитети тарабынан каралбайт.
5. Конкурска:
- кол жазма түрүндөгү;
- бул Жободогу конкурстун шартына туура келбеген чыгармалар кабыл алынбайт.
6. Конкурска катышкан бардык чыгармалар каттоо номерин алышат.
7. Чыгармалар кайтарылбайт, ички рецензиялар авторлорго билдирилбейт.
Чыгармаларды баалоо критерийлери
o Чыгарманын жогорку көркөмдүк деңгээли
o Мазмундун актуалдуулугу
o Идеялык-нравалык негиздин кыргыз адабиятынын мыкты салттарына шайкештиги.

“Дүйнө” сериясынын шарттары 
Жыл сайын «Дүйнө» сериясынан чыгаруу үчүн кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которулган көркөм чыгармаларга конкурс.

1. Котормо тексти Microsoft Offise Word документи тибинде, 14-шрифт, 1–сап аралык менен (ыр сабынын аралыгы – 1,5) Times New Roman арибинде болууга тийиш. Бир конкурстук иш — бир чыгарма.
2. Конкурска V.1 пункттун талаптары сакталган, мурда которулбаган чыгармалар төмөнкү номинациялар боюнча катыша алат:
• Проза (роман, повесть)
• Кичи проза (аңгеме, новелла, эссе, очерк)
• Поэзия
• Драма

o Баалоо системасы – рейтингдик (1 ден 100 баллга чейин)
o Чыгарманын адабий көркөм деңгээли (50 балл)
o Мазмундун актуалдуулугу (20 балл)
o Идеялык-нравалык негиздин кыргыз адабиятынын мыкты салттарына шайкештиги (30 балл)
o Конкурстун жыйынтыгында татыктуу орунга ээ болгон жазуучулардын котормолору өзүнчө китеп болуп, «Дүйнө» сериясынан басып чыгаруу үчүн сунушталат.
Конкурсту өткөрүү мөөнөтү
Чыгармалар 2016-жылдын 25-январынан 2016-жылдын 24-июнуна чейин кабыл алынат.
2016-жылдын 27-июнунан 11-июлуна чейин конкурстун жыйынтыгы чыгарылат. 
«Дүйнө» сериясынан чыгаруу үчүн кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которулган көркөм чыгармаларга конкурс жөнүндө бардык маалымат www.minculture.gov.kg сайтына жайгаштырылат.

Комментарии (0) Комент

оставить комментарий

Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтери

Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтеринин УЛУТТУК ТИЗМЕГИ
КЕНЕНИРЭЭК
№29 "Көк бөрү" же "улак тартыш"
КЕНЕНИРЭЭК
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
КЕНЕНИРЭЭК
Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтеринин классификациясы жөнүндө ЖОБО
КЕНЕНИРЭЭК

Конкурстар

Байланыш

Чын курандын 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Соц сети