Logo Logo
«Дүйнө» конкурсунун жобосу

 29/02/2016    0 Comments

1-тиркеме

КР Маданият, маалымат жана

туризм министринин

2016-ж. «___»____________

№____буйругуна

 

 

Кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которулган көркөм чыгармаларды «Дүйнө» сериясынан жыл сайын чыгаруу үчүн республикалык конкурстунЖОБОсу

I. Жалпы жоболор

 1. Бул Жобо КР Президентинин 02.06.2014-ж.  №119 “Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы жөнүндө” Жарлыгына жана КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №151-б буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасында 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын аткаруу боюнча иш-чаралардын планына”  ылайык иштелип чыккан.
 2. Конкурс Жарлыкка жана КР Өкмөтүнүн буйругуна  ылайык КР Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана КР Жазуучулар союзу тарабынан биргеликте өткөрүлөт.
 3. Жобо жыл сайын «Дүйнө» сериясынан чыгаруу үчүн кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которулган көркөм чыгармаларга конкурс (мындан ары – Конкурс) өткөрүүнүн шарттарын жана тартибин аныктайт.

II. Конкурстун максаты:

 1. Кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которулган көркөм чыгармаларды тандап алып, басмадан чыгарууга өбөлгө түзүү.
 2. Көркөм чыгармаларды кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которуу аркылуу кыргыз адабиятын өнүктүрүү

III. Конкурсту уюштуруу

 1. Конкурсту өткөрүү  үчүн иш чараларды тескеген уюштуруу комитети түзүлөт.
 2. Уюштуруу комитетин төрага жетектейт. Төрага жок учурда уюштуруу комитетинин ишмердүүлүгүн  жетектөөнү төраганын орун басары жүргүзөт. Төрага (төраганын орун басары) уюштуруу комитетинин ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчилик кылат, зарыл документтерге кол коёт.
 3. Конкурска келип түшкөн адабий көркөм чыгармалардын котормолорун ар тараптуу жана мүмкүн болушунча объективдүү баалоо максатында уюштуруу комитети кесипкөй калыстар тобун түзөт.
  1. Уюштуруу комитетинин милдеттери:

-       иштерди конкурска кабыл алуу жана аны калыстар тобуна өткөрүп берүү;

-         калыстар тобунун ишин камсыз кылуу.

IV. Конкурстун калыстар тобу

 1. Калыстар тобун төрага жетектейт.Төрага жок учурда калыстар тобунун  ишмердүүлүгүн  жетектөөнү төраганын орун басары жүргүзөт. Төрага (төраганын орун басары) калыстар тобунун  ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчилик кылат, зарыл документтерге кол коёт, калыстар тобуна жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчиликти тартат.
  1. Калыстар тобунун милдеттери:

-         котормолордун конкурстун талабына ылайыктуулугун баалайт;

-         жеңүүчүлөрдү аныктайт.

V. Конкурска катышуу шарттары

 1. Котормо тексти Microsoft Offise Word документи тибинде, 14-шрифт, 1–сап аралык менен (ыр сабынын аралыгы – 1,5) Times New Roman арибинде болууга тийиш. Бир конкурстук иш — бир чыгарма.
 2. Конкурска V.1 пункттун талаптары сакталган, мурда которулбаган чыгармалар төмөнкү номинациялар боюнча катыша алат:
 • Проза (роман, повесть)
 • Кичи проза (аңгеме, новелла, эссе, очерк)
 • Поэзия
 • Драма
 1. Купуя ысым (псевдоним) жазылган чыгарманын басма түрүндөгү          2 нускасы, түп нускасы менен кошо кабыл алынат, ал эми автордун чыныгы аты-жөнү, чыгармасынын аты, купуя ысымы жазылган башка конверт КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен конкурска катышуучунун билдирме бланк барагына атайын номер алып катталуусу зарыл.
 2. Билдирме бланкта автордун аты-жөнү көрсөтүлбөйт. Электрондук, басма формада жазылган купуя ысым менен конверттеги купуя ысым дал келүүгө тийиш. Номерленген конверт конкурстун жыйынтыгы чыгарылгандан кийин жеңүүчүлөр купуя ысым боюнча аныкталган расмий шартта ачылып, айкындуулук үчүн катталган номердеги маалыматтар менен салыштырылат.                                                                                                                      Плагиаттык деп табылган чыгармалар конкурстук кароодон четтетилет.          Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилген жана катышуу шартына ылайык тапшырылбаган чыгармалар конкурска кабыл алынбайт.

VI. Чыгармаларды баалоо критерийлери

 • Чыгарманын жогорку көркөмдүк деңгээли
 • Мазмундун актуалдуулугу
 • Идеялык-нравалык негиздин кыргыз адабиятынын мыкты салттарына шайкештиги

 

VII. Конкурстун жыйынтыгы

 • Баалоо системасы – рейтингдик (1 ден 100 баллга чейин)
 • Чыгарманын адабий көркөм деңгээли (50 балл)
 • Мазмундун актуалдуулугу  (20 балл)
 • Идеялык-нравалык негиздин кыргыз адабиятынын мыкты салттарына шайкештиги (30 балл)
 • Конкурстун жыйынтыгында татыктуу орунга ээ болгон жазуучулардын котормолору  өзүнчө китеп болуп, «Дүйнө» сериясынан басып чыгаруу үчүн сунушталат.

III. Конкурсту өткөрүү мөөнөтү

Чыгармалар  2016-жылдын 25-январынан 2016-жылдын 24-июнуна чейин кабыл алынат.

2016-жылдын 27-июнунан  11-июлуна чейин конкурстун жыйынтыгы чыгарылат.

      «Дүйнө» сериясынан чыгаруу үчүн кыргыз тилинен орус тилине же башка тилдерге которулган көркөм чыгармаларга конкурс жөнүндө бардык маалымат www.minculture.gov.kg сайтына жайгаштырылат.

 

 

 

 

Комментарии (0) Комент

оставить комментарий

Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтери

Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтеринин УЛУТТУК ТИЗМЕГИ
КЕНЕНИРЭЭК
№29 "Көк бөрү" же "улак тартыш"
КЕНЕНИРЭЭК
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
КЕНЕНИРЭЭК
Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтеринин классификациясы жөнүндө ЖОБО
КЕНЕНИРЭЭК

Конкурстар

Байланыш

Жалган курандын 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Соц сети