Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 29 жылдыгына карата

21.09.2018

Бүгүн, 21 –сентябрда  А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Кыргыз китеби бөлүмүнүн залында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 29 жылдыгына карата  арналган

«Эл дөөлөтү – эне тил» аттуу китеп көргөзмөсү уюштурулду.

Кыргыз тили  – Кыргыз Республикасынын көпчүлүк калкын түзүп жана ага өз наамын берген улуттун эне тили.

Кыргыз тили  –  эзелтен бери кыргыз элинин дүйнө таануу, тиричилик, рухий - жаратмандык тажрыйбасын камтыган баа жеткис улуу мурас.

Кыргыз тили кылымдар бою оозеки гана сүйлөнүп, жетишүү өлчөмдөгү сөз калыптоо, сезим туюнтуу, элес жана түшүнүк билдирүү каражаттарын, ийкемдүү грамматика жол-жоболорун жарата алган. Ал калктын көп жактуу коомдук муктаждыктарын канааттандырып, кыргыз урууларынын биригишүү, пикирлешүү, чыгармачыл күч кубатын чагылдыруу мүдөөлөрүн тейлеп келген. Эстетикалык максаттар үчүн пайдаланып, дүйнөлүк эпостордун алпы “Манас” башында турган залкар дастандардын, лирикалык ырлардын, оригиналдуу жөө жомоктордун, тарыхый уламыштардын, акылман макал-лакаптардын жаралышын шарттаган.

Кыргыз тили жазма түрүндө ХIХ кылымдан бери карай колдонула баштаса да, кадыресе жазма тил катары өнүгүү жолунда совет доорунда гана колдонула баштады. Ошол доор ичинде улуттук тилдин графикалык системасы, лексикалык, грамматикалык, орфографиялык жана башка нормалары жөнгө салынды.

Кыргыз Республикасында “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзам 1989-жылы 23-сентябрда кабыл алынып, Кыргыз ССРинин Министрлер Совети атайын токтом чыгарып, токтомго тиркеме катары кыргыз тилинин көп жактуу иштелиши үчүн жасала турган конкреттүү иш аракеттердин тизмеси берилген. 1992-жылы Кыргыз Өкмөтү мамлекеттик жана коомдук структураларда расмий-жумуштук документтерди кыргызча жазууга өтүүнүн өбөлгөлөрү менен мөөнөттөрүн белгилеген атайын токтом чыгарылган. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан.

Көргөзмөдө көптөгөн китептер, газеталык публикациялар, токтомдор, указдар, көрүнүктүү окумуштуулардын эмгектери жана монографиялары жайгаштырылды. 

НОВОСТИ

Айматовдун кинолору санариптелди

Подробнее...

Айтматов жумалыгы - кино тармагында

Подробнее...

Ч.Т.Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган жаштар арасында жана массалык маалымат каражаттар арасында жарыяланган республикалык сынагы жыйынтыкталды.

Подробнее...

Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов С.А. Герасимов атындагы Бүткүл Россиялык мамлекеттик кинематография институтунда болду.

Подробнее...

В Доме - музея М.В.Фрунзе открывается мероприятие, посвященное 16-летию со дня провозглашения 57-сессией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Кыргызской Республики

Подробнее...

Кыргыз Республикасында Улуттук адабият күнү - Айтматов жумалыгынын алкагында

Подробнее...

Подписано соглашение о сотрудничестве  с ректором «Государственного института  русского языка им. А.С. Пушкина» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (РФ) Русецкой М.Н.

Подробнее...

Кыргыз Республикасында Улуттук адабият күнү белгиленет

Подробнее...

В Кыргызстане отметят День национальной литературы

Подробнее...

Министр Азамат Жаманкулов телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлерин куттуктады

Подробнее...