More

  Арт Ордо театр фестивалы

  Б. Кыдыкеева атындыгы жаш көрүүчүлөр театры “Жат эмесмин” спекткли
  С. Ибраимов атындагы Ош Улуттук драма театры “Кубат Бий” спектакли
  Республика Татарстан спектакль “Медея”
  Театр 705 Спектакль “Уят”

  Контакты

  • 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78
  • Tел.: +996 312 62-04-82
  • www.mkit.gov.kg
  • e-mail: mincultkr@mail.ru
  • Тел. – факс: +996 312 62-35-89

  ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ