More

  Кыргыз Республикасынын “Туризм жөнүндө” мыйзамы

  “Туризм жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору. Жогоруда аталган мыйзам долбооруна сунуш жана пикирлерди жалпылоо үчүн төмөнкү даректерге жиберүүнү суранабыз: Эсенаманов А., тел.: +996 312 621846, avtandil@tourism.gov.kg.

  Контакты

  • 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78
  • Tел.: +996 312 62-04-82
  • www.mkit.gov.kg
  • e-mail: mincultkr@mail.ru
  • Тел. – факс: +996 312 62-35-89

  ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ