Министрлик

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маданият, искусство, кинематография, маалымат, спорт, жаштар саясаты чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу функцияларын жүзөгө ашыруучу борбордук мамлекеттик орган болуп саналат..
Бул министрлик 1953-жылы түзүлгөн.
Маданият министрлиги укуктук жөнгө салууну өз алдынча ишке ашырат, ошондой эле маданият, искусство, кинематография, маалымат, туризм, автордук укук, чектеш укуктар, тарыхый-маданий мурастар, эл аралык маданий жана маалыматтык кызматташтык маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана киргизет.
Республикада мамлекеттик маданий саясатты ишке ашырат, калктын руханий-адептик деңгээлин көтөрөт, жарандык коомду чыңдайт, өлкөдө жашаган элдердин улуттук маданиятынын салттуу формаларын сактоо жана өнүктүрүү боюнча иш алып барат.