More

  СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгы

  2021- жылдын 4-декабрында саат 16:00дө СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгы Т. Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында салтанаттуу белгилент.

  Контакты

  • 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78
  • Tел.: +996 312 62-04-82
  • www.mkit.gov.kg
  • e-mail: mincultkr@mail.ru
  • Тел. – факс: +996 312 62-35-89

  ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ