More

  Фестиваль театра Арт Ордо

  АРТ- ОРДО 2021. Б. Кыдыкеева атындыгы Жаш көрүүчүлөр театры «Жат эмесмин» спекткли.
  С. Ибраимов атындагы Ош Улуттук драма театры «Кубат Бий» спектакли
  Татарстан Республикасынын Альметьевск драма театры (Россия) «Медея» спектакли
  705 театры «Уят» спектакли

  Контакты

  • 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Пушкина, 78
  • Tел.: +996 312 62-04-82
  • www.mkit.gov.kg
  • e-mail: mincultkr@mail.ru
  • Тел. – факс: +996 312 62-35-89

  ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ