Image default
Жаңылыктар

Улуттук иденттүүлүк – этноско же улутка таандык болуу

Улуттук иденттүүлүк – этноско же улутка таандык болуу.
Мамлекеттик иденттүүлүк – бул “өзүнүкү болуу” сезими, коопсуздук жана өз өлкөсүнө таандык болуу сезими.
Бул жалпы тарых, маданият, бир эле баатырларды жана ошол эле белгилерди: герб болобу же желегби же жада калса улуттук тамак-ашты, жергиликтүү менталитетти таануу – мунун баары коопсуздук жана ишеним сезимин берет
Маалыматтык кампания БУУӨП, ЮНИСЕФ, АУЖКБ техникалык колдоосундагы БУУнун Тынчтык куруу Фонду каржылаган «Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн инклюзивдүү башкаруу жана жалпы жарандык иденттүүлүк» долбоорунун колдоосунда жүрүп жатат.