Image default
Uncategorized @kg Фестивали

Дүйнө элдеринин эпосторунун дүйнөлүк фестивалы

Дүйнө элдеринин эпосторунун дүйнөлүк фестивалы

Чыгармачылыктын оригиналдуу, сейрек кездешүүчү түрүн сактоо жана өнүктүрүүнүн максаты – адамзаттын маданий баалуулуктарын сактоо жана жогорулатуу, эл аралык руханий жана маданий кызматташтыкты кеңейтүү аркылуу улуттук аң-сезимди чыңдоо, туруктуу чөйрөнү калыптандыруу үчүн шарттарды түзүү, заманбап дүйнөдө эпикалык мурастарды жаңыртуу азыркы маданий коомчулуктун артыкчылыктуу милдеттеринин бири болуп саналат.

Айтуучулук – көп элдердин оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы жанры. Чыгармачылыктын бул уникалдуу түрү биздин күндөргө мифтик калыптануу салттарын, дүйнө элдеринин улуттук руханий-адептик баалуулуктарын муундан-муунга жеткирүү жолдорун алып келди. Уламыштардын сейрек кездешүүчү тексттеринде элдердин өнүгүүсүнүн генетикалык, социалдык жана адеп-ахлактык, руханий салттары камтылган.

Ар бир эл өзүнүн тамырын, каада-салтын, тарыхын кылдаттык менен сактайт. Ата-бабаларыбыз кандай жашап өткөнүн кийинки муунга жеткирүү ар бир цивилизациялуу мамлекеттин милдети.

Ушул максатта Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 2006-жылы дүйнөлүк эпикалык мурастарды сактоонун инновациялык жолдорунун бири катары “Дүйнө элдеринин эпосторунун дүйнөлүк фестивалы” эл аралык долбоору түзүлгөн.

Долбоор Кыргыз Республикасынын Президентинин, ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук комиссиясынын, “Манас эана Чыңгыз Айтматов” Улуттук академиясынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Манас таануу институтунун жана  Кыргыз Республикасынын эл чеберлери союзунун колдоосу менен ишке ашырылууда.

Фестивалдын негизги максаттары:

– башка маданиятты түшүнүүгө жана маданий көпүрөлөрдү курууга шарт түзгөн ар түрдүү өлкөлөрдүн маданияттарынын көп түрдүүлүгүн жана аларды сактоо практикасын аныктоо;

– элдердин жакындашуусу, жаш муундарды сабырдуулукка жана биримдикке чакыруу;

– калктын арасында өткөнгө болгон сый-урматты жана сүйүү сезимин ойготууга жана өнүктүрүүгө салым кошуу;

– өлкөнүн маданий турмушуна калктын бардык катмарларынын жеткиликтүүлүгүн жана катышуусун камсыз кылуу;

– ар бир элдин инсандыгын жана кадыр-баркынын аныктыгын ырастоо.

Фестивалдын компоненттери:

а) “Маданий ар түрдүүлүк парады” Бул компоненттин мазмуну (баяндоонун бардык формалары):

– эпикалык окуялар;

– Евразия континентинин ритуалдык жана фольклордук формалары;

– шамандык искусстводогу жөрөлгөлөр жана ырым-жырымдар;

– байыркы үн техникасы, алкым ырдоо, кайчы өнөрү;

– бий ритуалдары;

– эпостун негизинде театрлаштырылган спектакль;

– балладаларды жана рундарды аткаруу (фолькслайд);

– кол өнөрчүлүктүн көргөзмө-жарманкеси.

Маданий ар түрдүүлүк парадына катышуу формасы:

Катышуучунун программасы өзүнүн тандоосу менен жана жандуу аткаруусу керек. Ошол эле учурда элдик аспаптарды колдонууга болот.

Сөздүн узактыгы эң көп дегенде 10-15 мүнөт болуусу зарыл. Фестивалдын катышуучусунун жашы чексиз.

Фестивалга катышуу үчүн толтурулган арызды (1-тиркеме) epicfest.org@gmail.com дарегине жөнөтүп, гала-концертке “визиттик картанын номерин” даярдоо шарт.

б) Эл аралык илимий-практикалык симпозиум: «Дүйнө элдеринин эпикалык салттары: мифологиялык семантика жана типологияны изилдөө аспектилери».

Илимий-практикалык симпозиумду өткөрүү эпикалык мурасты сактоо жана өнүктүрүү боюнча мындан аркы саясатты иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. Дүйнөнүн айрым элдеринин эпикалык мурастарын илимий изилдөөлөр бул жанрды мындан ары да сактоонун жана жайылтуунун кубаттуу куралы болуп саналат. Легендаларды изилдөө көйгөйлөрү тиешелүү органдарга, кызыкдар мамлекеттерге жана эл аралык фонддорго материалдык эмес мурастарды коргоо боюнча саясатты иштеп чыгууга чакырылган.

Конференцияга катышуу формалары:

Конференцияга катышуу үчүн төмөнкү документтерди epicfest.org@gmail.com дарегине __________ чейин жөнөтүү керек:

  • конференцияга катышууга арызы бар файл (1-тиркемени караңыз);
  • абстракттуу тексттери бар файлдар.

Керектүү документтерди алгандан кийин, уюштуруу комитети сиз көрсөткөн электрондук дарекке конференцияга чакыруу жөнөтүү менен катышууңузду ырастайт.

Конференцияга берилген докладдар учурдагы илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын камтууга же чоң практикалык мааниге ээ болууга тийиш. Конференциянын илимий докладдарынын тезистери басылып чыгат.

Мөөнөтүнөн кечирээк келип түшкөн, ошондой эле конференциянын темасына жана каттоо эрежелерине туура келбеген материалдар жарыяланбайт. Берилген материалдардын мазмунуна жана сабаттуулугуна макалалардын авторлору жооптуу.

Макалалардын дизайнына коюлуучу талаптар

Рефераттардын көлөмү 3 барактан турат (4000 белгиден ашык эмес, 3 сүрөт, 2 таблица).

Барактын форматы:

A4. Барактын четтери: үстү, ылдый, оң – 20 мм, сол – 30 мм.

Шрифт: Times New Roman, 12 pt.

Сап аралыгы: 1,5. Биринчи сап чегинүү: 1 см. Башты тегиздөө: ортого.

Текстти тегиздөө: негиздүү. Текстте, таблицаларда – 1ден ашык эмес сүрөттөргө жол берилет. Өлчөмү 60*60 ммден кем эмес жана *.jpg же *.gif форматындагы 110*170 ммден ашпаган фигуралар текстке түз киргизилиши керек. Адабияттарга шилтемелер колдонуудагы стандарттарга ылайык көрсөтүлүшү керек.

Электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн материалдар MS Word форматында (*.doc же *.rtf кеңейтилиши бар файлдар) берилиши керек. Эгер файлдын көлөмү 50 КБ ашса, аны ZIP же RAR архиви менен кысуу керек.

Негизги даталар: КР ММСЖСМ  буйругуна ылайык.

Арыздарды, отчеттордун тезистерин берүүнүн акыркы мөөнөтү – _________ чейин.

Конференциянын өтүшү – ___________

Байланыштар:

e-mail: epicfest.org@gmail.com