Image default
Uncategorized

Арт Ордо театр фестивалы

Б. Кыдыкеева атындыгы жаш көрүүчүлөр театры “Жат эмесмин” спекткли
С. Ибраимов атындагы Ош Улуттук драма театры “Кубат Бий” спектакли
Республика Татарстан спектакль “Медея”
https://www.youtube.com/watch?v=eykJFQ4iw3o
Театр 705 Спектакль “Уят”