Image default
https://youtu.be/-szvMkhAaQw
Б. Кыдыкеева атындыгы жаш көрүүчүлөр театры “Жат эмесмин” спекткли
https://youtu.be/v4cO1DmXC8s
С. Ибраимов атындагы Ош Улуттук драма театры “Кубат Бий” спектакли
https://www.youtube.com/watch?v=PzNCq9ROieM&feature=youtu.be
Республика Татарстан спектакль “Медея”
https://www.youtube.com/watch?v=eykJFQ4iw3o
Театр 705 Спектакль “Уят”