Category : Фестивалдар

Фестивалдар

Дүйнө элдеринин эпосторунун дүйнөлүк фестивалы

adminminkult
Чыгармачылыктын оригиналдуу, сейрек кездешүүчү түрүн сактоо жана өнүктүрүү заманбап маданий коомчулуктун артыкчылыктуу милдеттеринин бири болуп саналат, анын максаты адамзаттын маданий баалуулуктарын сактоо жана жогорулатуу, эл...