Image default
Долбоорлор Долбоорлор

Чынгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы

1. Жалпы жоболор  

1. Ч.Т.Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгы жөнүндө ушул жобо «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Ч.Т.Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгын (мындан ары – сыйлык) ыйгаруу тартибин аныктайт.

2. Сыйлыктын негизги максаты демократиялык өзгөрүүлөр, салттуу рухий-адептик жана маданий баалуулуктарды өнүктүрүү жана сактоо, жаш муундардын гуманизм жана рухий-дене тарбия принциптерин бекемдөө максатында республиканын мыкты чыгармачыл күчтөрүн мекенчил жана изденуу маанайында жаштарды тарбиялоого багытталган чыгармаларды жаратууга тартуу болуп эсептелет.

3. Сыйлыкты изденип алууга талапкерлердин көрсөтүлгөн чыгармалары, иштери жана материалдары көркөм чеберчилик деңгээли боюнча ылайык келүүгө, жаштардын бай рухий дүйнөсүн ачып берүүгө жана аларды Кыргызстандын элине жан-дили менен кызмат кылуу үчүн чакырууга тийиш.

4. Сыйлыктар эки жылда бир жолу ыйгарылат. Сыйлыктар төмөнкү 11 номинациянын ар бири боюнча ыйгарылат: – «Адабият жаатындагы мыкты чыгарма»; – «Журналистика жана телекөрсөтүү жаатындагы мыкты чыгарма»; – «Музыкалык искусствонун мыкты чыгармасы жана аткаруучулук чеберчилик»; – «Көркөм искусствонун мыкты чыгармасы (живопись, скульптура, графика, декоративдик-колдонмо жана монументтик искусство) »; – «Шаар курулушу, архитектура менен дизайн жаатында ишке ашырылган мыкты долбоор»; – «Театр жана цирк искусствосунун мыкты чыгармасы»; – «Кино жаатындагы мыкты жетишкендик (сценарийлик, композитордук, режиссердук, операторлук жана актердук иштер)»; – «Илим жана жаңы технологиялар жаатындагы мыкты иш»; – «Экономика, бизнес менен меценаттык жаатындагы мыкты жетишкендик»; – «Спорт жаатындагы мыкты жетишкендик»; – «Жаштар саясатын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымы үчүн».

5. Изденип алуучулардын жаш курагы 35 жаштан жогору болбоосу керек.

6. Сыйлыкка татыктуу болгон лауреаттар диплом, төш белги жана 100 миң (жүз миң) сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлык алышат.

7. Сыйлык авторлор жамаатына ыйгарылганда анын акчалай бөлүгү мүчөлөрүнүн ортосунда бирдей бөлүштүрүлөт.

8. Лауреаттардын аттары жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Ардак китебине жазылат.

9. Сыйлыктар салтанаттуу түрдө ыйгарылат, сыйлыктарды тапшыруу каадасы, эреже катары 12 декабрь күнү – Социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, “Кыргыз Республикасынын Баатыры” Кыргыз Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасынын ээси Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин туулган күнүндө өткөрүлөт.

10. Сыйлыкты изденип алууга талапкерлерди көрсөтүү тартиби жана мөөнөттөрү жөнүндө жарыялоо, ошондой эле керектүү конкурстук материалдардын тизмеги жалпыга маалымдоо каражаттарында Ч.Т.Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгын ыйгаруу боюнча комиссиянын (мындан ары-Комиссия) кароосу башталганга чейин төрт айдан кечикпей жарыяланат.   2. Талапкерлерди көрсөтүү жана документтерди кабыл алуу тартиби  

11. Сыйлыкты изденип алууга талапкерлерди көрсөтүү жаштар саясатын ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрү, маданият, спорт, билим берүү жана илим мекемелери, чыгармачыл союздар, коммерциялык эмес уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары жана жаштардын демилгечи топтору тарабынан жүргүзүлөт.

12. Мурда сыйлык алган талапкерлерди кайтадан сыйлыкка көрсөтүүгө болбойт. Бир эле талапкердин сыйлыкты бирден ашык номинацияга изденип алуусуна жол берилбейт.

13. Сыйлыкка изденип алууга талапкерлерди көрсөтүү ушул Жобонун 3-пунктунда аталган номинациялар боюнча иш жүргүзгөн, талапкердин өнөктөштөрүнөн жана кесиптештеринен турган эмгек жамааттарынын жана демилгечи топторунун кеңейтилген жыйындарында, чогулуштарында өткөрүлөт.

14. Сыйлыкты изденип алууга көрсөтүлгөн чыгармалар, иштер жана материалдар жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан календардык жылдын 10-августуна чейинки мөөнөттө кабыл алынат жана комиссия тарабынан каралат.

15. Документтерди каттоодо сыйлыкты изденип алууга талапкерлер жаштар саясатын ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү документтерди бериши керек: – сунуштоочу катты; – чыгармачыл союздун башкармасынын чогулушунун протоколун; – кыскача өмүр баянын (4×6 см 2 фотосүрөт); – чыгармачылык мүнөздөмөнү; – сыйлыктары жөнүндөгү документтердин көчүрмөлөрүн; – иштин кыска (эки беттен ашпаган) аннотациясын. Эскертүү. Көркөм өнөр жана театрдык-декорациялык искусствонун чыгармаларынын түп нускалары Комиссиянын чечими расмий жарыяланган күндөн кийин талапкерлерге кайтарылып берилет. Спектаклдын же кинофильмдин сүрөтчүсүнүн ишин көрсөтүүдө, жогоруда аталган талаптардын тизмегинен тышкары декорациялар менен костюмдардын фото жана видеоматериалдары берилет.

16. Сыйлыкты изденип алууга талапкердин сунуштоо катына уюмдун (демилгечи топтун) жетекчиси кол коёт жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт (бар болсо). Бир уюмдан (демилгечи топтон) бир нече талапкер көрсөтүлгөндө, ар бир талапкерге өзүнчө сунуштоо каты жазылат.

17. Жамааттык топту көрсөткөндө сунуштоо каттары менен бирге ар бир талапкердин көрсөтүлгөн чыгарманы, ишти жана материалдарды жаратуусуна катышуусу тууралуу маалымат берилет.

18. Чыгармалар, иштер жана материалдар төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш: – адабияттын жарыяланган чыгармалары – басмакана шрифти менен басылган төрттөн кем эмес нускада берилет; – журналистика жана телекөрсөтүү жаатындагы иштерди көрсөтүүдө – телепрограммалардын аннотациясы, ошондой эле жумушчу учурлардын фото жана видеоматериалдары; – музыкалык искусствонун чыгармалары – басылган клавир, партитура түрүндө (бирден нускада) жана электрондук түрдөгү жазуулар. Андан тышкары программалык музыкалык чыгарма үчүн анын программасы берилиши мүмкүн. – вокалдык чыгармалар үчүн – текст, опералык жана балет чыгармалары үчүн – либретто (бир нускада), афиша жана программа. Музыкалык-аткаруучулук иштер боюнча аудио- же видеоматериалдар берилет; – көркөм искусство чыгармалары – түп нускада, иштердин түп нускасы жок болсо, үч нускада фотографиялары берилет. Живопись чыгармалары (айрыкча көп фигуралуу композициялар) боюнча картиналардын фотографиялары менен роспистерден сырткары, алардын фрагменттеринин фотографиялары берилет; скульптура чыгармалары боюнча – 5 ар кыл ракурста тартылган фотографиялар. Фотографиялардын саны, өлчөмү жана сапаты чыгармалар жөнүндө жетишерлик толук түшүнүктү камсыздоого тийиш. Монументтик скульптура жана живопись жанрындагы иштерди көрсөткөндө фото жана видеоматериалдарды берүү керек; – шаар курулушу, архитектура менен дизайн жаатындагы иштерди көрсөтүүдө – иш тууралуу толук түшүнүк берүүчү долбоордун жана объекттин фотографиялары, ошондой эле видеоматериалдар; – театр, цирк искусствосу жаатындагы иштерди көрсөтүүдө – басып чыгарылган программасы, спектаклдин афишасы, спектакль жөнүндө жетишерлик түшүнүктү камсыз кылуучу спектакль жана аткаруучулар тууралуу фотографиялар; – кино жана актёрдук искусство жаатындагы иштерди көрсөтүүдө – аннотация, кинонун башкы титрлеринин тексти, тартуунун жумушчу учурларынан фото жана видеодиск; – илим жана жаңы технологиялар жаатындагы иштерди көрсөтүүдө – жарыяланган эмгектер жана окуу китептери, ойлоп табуулардын, конструкциялардын фотоматериалдары жана алардын техникалык документтери, адистердин рецензиялары менен сунуштары, ошондой эле автордук күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү, мекемелер менен ишканалардын ишке киргизүү тууралуу пикирлери; – экономика, бизнес менен меценаттык жаатындагы жетишкендиктер менен байланышкан иштерди жана материалдарды көрсөтүүдө – экономикалык жетишкендиктер, бизнес иштери жана меценаттык жөнүндө маалыматтар, социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр, меценаттык иштин натыйжаларын далилдөөчү документтер; – спорт жаатындагы жетишкендиктери үчүн конкурсанттарды көрсөтүүдө – спорттук жетишкендиктери жөнүндө маалыматтар, дипломдорунун көчүрмөлөрү, алган сыйлыктарынын күбөлүктөрү, конкурсанттын ишинин натыйжалары жөнүндө пикирлер; – лидерлик позицияларды ээлеген жана жаштар саясатын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошкон конкурсанттарды көрсөтүүдө – конкурсанттардын иш-аракеттеринин натыйжалары жөнүндө пикирлер, маалыматтык, аналитикалык, илимий материалдар, иштеп чыгарылган жана ишке киргизилген долбоорлор, программалар, өткөрүлгөн иш-чаралар (акциялар, форумдар, семинарлар ж.б.у.с.).   3. Комиссиянын иш тартиби жана жыйынтыктарды чыгаруу  

19. Комиссия эксперттик-кеңешүүчү орган болуп саналат жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн, ошондой эле эмгек сиңирген ишмерлерден, ушул Жобонун 3-пунктунда аталган чөйрөлөрдөгү көз карандысыз эксперттерден түзүлөт.

20. Комиссиянын персоналдык курамы Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйругу менен бекитилет.

21. Комиссия өзүнүн функциясын коомдук башталышта жүргүзөт.

22. Комиссия төрагадан, төраганын орун басарынан, катчыдан жана Комиссия мүчөлөрүнөн турат. Комиссиянын төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын социалдык маселелерин тейлеген вице-премьер -министри саналат.

23. Комиссиянын төрагасы төмөнкү функцияларды аткарат: – Комиссиянын ишине жалпы жетекчилик кылат; – Комиссиянын жыйындарын өткөрүү датасын жана убакытын дайындайт; – Комиссиянын жыйынын алып барат; – Комиссиянын протоколуна кол коёт.

24. Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын функцияларын Комиссиянын төрагасынын орун басары – жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси аткарат.

25. Комиссиянын катчысы төмөнкү функцияларды аткарат: – Комиссиянын жыйынын даярдоого жана өткөрүүгө байланышкан уюштуруу иш-чараларын жүргүзөт (күн тартибинин долбоорлорун жана жыйындын катышуучуларынын тизмесин түзүү, Комиссиянын мүчөлөрүнө жыйынды өткөрүүнүн убактысы жана орду тууралуу маалымдоо); – Комиссиянын жыйынынын протоколун жүргүзүү.

26. Комиссиянын чечими анын мүчөлөрүнүн теңинен кем эмеси жыйынга катышканда гана ыйгарым укуктуу болуп саналат.

27. Комиссиянын чечими жыйынга катышкан Комиссия мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Комиссия мүчөлөрүнүн добушу тең болгон учурда, Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

28. Комиссиянын мүчөлөрүнүн сырттан добуш берип, же өзүнүн ыйгарым укуктарын башкаларга өткөрүп берүү жолу менен чечим кабыл алууларына жол берилбейт.

29. Комиссия ар бир номинация боюнча эксперттерди тартуу менен жумушчу топторду түзүүгө укуктуу.

30. Сыйлык изденип алууга чыгармалары, иши жана материалдары көрсөтүлгөн Комиссия мүчөсү Комиссиянын ишине катышпайт.

31. Комиссия көрсөтүлгөн номинациялардын чегинде талапкерлердин курамын жана санын өз алдынча аныктоого укуктуу.

32. Комиссия талапкерлердин берилген чыгармаларын, иштерин жана материалдарын жумушчу топтордун корутундуларынын негизинде ар тараптан изилдеп талкуулайт жана иштерди кабыл алуу аяктаган учурдан тартып үч айлык мөөнөттөн кечиктирбей талапкерлерге сыйлыктарды ыйгаруу жөнүндө чечимин кабыл алат.

33. Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйыны жабык өткөрүлөт, чечим жашыруун добуш берүү жолу менен кабыл алынат жана протоколдонот. Комиссиянын чечими Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу менен бекитилет.

34. Комиссия жашыруун добуш берүү аркылуу “Алтын диплом” жана атайын байгени тапшыруу менен “Ч.Т.Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгынын дипломанты” деген кызыктыруучу байгени тапшыруу үчүн тандоодон өтпөй калган катышуучулардын ичинен ар бир номинация боюнча дипломантты аныктайт.

35. Комиссиянын ишин уюштуруу, методикалык жана башка жагынан камсыздоо, ошондой эле сыйлыкты салтанаттуу түрдө тапшыруу менен байланышкан уюштуруу иш-чаралары жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

36. Жыйынтыктарды расмий жарыялоого чейин Комиссиянын мүчөлөрүнө кабыл алынган чечимдер жөнүндөгү маалыматтарды же көрсөтүлгөн талапкерлерди талкуулоо процессин ачыкка чыгарууга тыюу салынат.

37. Комиссиянын ишинин жыйынтыктарын жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Комиссиянын чечимин бекиткенден кийин жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт».