Фестивалдар

Дүйнө элдеринин эпосторунун дүйнөлүк фестивалы

Чыгармачылыктын оригиналдуу, сейрек кездешүүчү түрүн сактоо жана өнүктүрүү заманбап маданий коомчулуктун артыкчылыктуу милдеттеринин бири болуп саналат, анын максаты адамзаттын маданий баалуулуктарын сактоо жана жогорулатуу, эл аралык руханий, маданий кызматташтык, стабилдүү чөйрөнү калыптандыруу үчүн шарттарды түзүү, эпикалык мурастарды заманбап дүйнөдө жаңыртуу жана берүү.

Аңгеме – көп элдердин оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы жанры. Чыгармачылыктын бул уникалдуу түрү миф жасоо салттарын, дүйнө элдеринин улуттук руханий жана адеп-ахлактык баалуулуктарын муундан-муунга өткөрүп берүү жолдорун бүгүнкү күнгө чейин алып келди. Легендалардын сейрек кездешүүчү тексттеринде элдердин өнүгүүсүнүн генетикалык, социалдык-моралдык, руханий салттары камтылган. Ар бир эл өзүнүн тамырын, каада-салтын, тарыхын кылдаттык менен сактайт.

Ата-бабаларыбыз эмне менен жашап өткөнүн кийинки муунга жеткирүү ар бир цивилизациялуу мамлекеттин милдети. Ушул максатта Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 2006-жылы дүйнөлүк эпикалык мурастарды сактоонун инновациялык жолдорунун бири катары “Дүйнө элдеринин эпосторунун бүткүл дүйнөлүк фестивалы” эл аралык долбоору түзүлгөн. Долбоор Кыргыз Республикасынын Президентинин, ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук комиссиясынын, “Манас” Улуттук академиясынын жана Чыңгыз Айтматовдун, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Манас таануу институтунун колдоосу менен ишке ашырылууда.

Республиканын жана Кыргыз Республикасынын кол өнөрчүлөр союзунун. Фестивалдын негизги максаттары: — башка маданиятты түшүнүүгө жана маданий көпүрөлөрдү курууга шарт түзгөн ар түрдүү өлкөлөрдүн маданияттарынын көп түрдүүлүгүн жана аларды сактоо практикасын ачуу; — элдердин жакындашуусу, жаш муундарды сабырдуулукка жана биримдикке чакыруу; — калктын арасында өткөнгө болгон сый-урмат жана сүйүү сезимин ойготууга жана өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү; — өлкөнүн маданий турмушуна калктын бардык катмарларынын жеткиликтүүлүгүн жана катышуусун камсыз кылуу; — ар бир улуттун кадыр-баркынын оригиналдуулугун жана аныктыгын ырастоо.