1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын  3-февралы № 54 токтому –  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баңгизаттарга каршы программасы
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-декабрындагы  № 600 токтому– “ Дени сак адам – гүлдөгөн мамлекет” -2019-2030-жылдарда калктын ден соолугун чыңдоо жана саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү Программасы
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-августу № 479 токтому – 2018-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча программасы жөнүндө
  4. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 10-апрелиндеги Жарлыгы – “Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясы»
  5. Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 17-марты № 55 мыйзамы – Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү
  6. Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 13-январы № 4 мыйзамы- Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө
  7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-сентябрындагы № 518 токтому – Кыргыз Республикасына көчүп келүүчү этностук кыргыздарга жана кайрылмандарга көмөк көрсөтүү боюнча 2017-2022-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кайрылман” программасы
  8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январы № 58 токтому – Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга КОНЦЕПЦИЯСЫ
  9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-октябры № 478 токтому- 2018-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу (пенитенциардык) системасын өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча “Жол картасы”.