Китепкананын негизги миссиясы окурмандардын муктаждыктарын толук канааттандыруу, уникалдуу иш-аракеттердин өзгөчө түрү катары окууга болгон кызыгууну өнүктүрүү, маалымат дүйнөсүндө ортомчу болуу, маалыматтын ар кандай түрлөрүн чогултуу, сактоо жана пайдалануу болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын «Китепкана иши жөнүндө» Мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырат. Маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгы китепканалардын сакталышын жана өнүгүшүн, китепканалардын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт. Китепканалардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук база: – Кыргыз Республикасынын “Маданият жөнүндө ” Мыйзамы 7-апрель 2009-жыл № 119; – Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши жөнүндө ” Мыйзамы 16-ноябрь 1998-жыл №145; – Кыргыз Республикасынын “Документтердин милдеттүү нускасы тууралуу ” Мыйзамы 22 ноябрь 1997-ж №83 ; – Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамы 14 – январь 1998-ж №6. Республикалык маанидеги китепканалар – 2 Облустук китепканалар –11 Райондук китепканалар – 39 Шаардык китепканалар – 86 Балдар китепканалар – 35 Облустук китепканалардын филиалдары – 8 Айылдык китепканалар – 883

Кыргыз Республикасындагы китепканалардын саны

Аталышы Бишкек ш. Ош ш. Ысык-Көл облусу Чүй облусу Нарын облусу Талас облусу Жалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу жыйынтыгы
1 Республикалык 2 2
2 Облустук 2 1 1 2 2 2 1 11
3 Райондук 5 8 5 4 8 7 2 39
4 Шаардык 28 11 11 15 4 11 6 86
5 Балдар 3 4 4 4 9 7 4 35
6 Айылдык 133 182 114 60 161 166 67 883
7 Облустук китепканалардын филиалдары 4 4 8
Жыйынтыгы: 30 11 154 210 128 74 195 182 80 1064

  Республикадагы китепканалардын китеп фонду

Мекеменин аталышы Китепкананын саны Китеп фонду
1 А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы 1 6 000 926
2 К.Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы 1 445 006
3 Бишкек шаарындагы китепканалар 28 1017130
4 Ош шаарындагы китепканалар 11 246890
5 Ысык-Көл облусундагы китепканалар 154 1336592
6 Чүй облусундагы китепканалар 210 2404507
7 Нарын облусундагы китепканалар 128 1035721
8 Талас облусундагы китепканалар 74 806421
9 Жалал-Абад облусундагы китепканалар 195 2159381
10 Ош облусундагы китепканалар 182 2844587
11 Баткен облусундагы китепканалар 80 1070599
ЖЫЙЫНТЫГЫ: 1064 19 367760

    Кыргыз Республикасындагы республикалык, облустук, райондук, шаардык, айылдык жана балдар китепканалардын китеп фондусу  

Китепканалардын аталышы Китеп фонду
РЕСПУБЛИКАЛЫК КИТЕПКАНАЛАР
1 А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы                  6000926
2 К.Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы 445 006
Жыйынтыгы:2
ОБЛУСТУК КИТЕПКАНАЛАР
1 Т.Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл облустук китепканасы 100670
2 К.Эсенкожоев атындагы балдар жана жаштар үчүн Ысык-Көл облустук китепканасысы борбору 55719
3 Чүй облустук китепканасы 49 381
4 С.Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасы 100715
5 А.Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы 51256
6 Талас облустук балдар китепканасы 27728
7 Жалал-Абад облустук китепканасы 53370
8 Жалал-Абад облустук балдар китепканасы 22623
9  Т.Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы 1032109
10 Т.Мияшев атындагы Ош облустук балдар китепканасы 126185
11 Баткен облустук китепканасы 74531
Жыйынтыгы: 11
РАЙОНДУК КИТЕПКАНАЛАР
Чүй облусу
1 Панфилов райондук китепканасы 43 047
2 М.Ю.Лермонтов атындагы Жайыл райондук китепканасы 52 589
3 Ч.Айтматов атындагы Москва райондук китепканасы 22 500
4 Сокулук райондук китепканасы 40 337
5 Аламүдүн райондук китепканасы 61 564
6 Ысык-Ата райондук китепканасы 22 555
7 Чүй райондук китепканасы 47 416
8 Кемин райондук китепканасы 34 110
                                                             Ысык-Көл облусу
9 Ысык-Кѳл райондук китепканасы 30659
11 Ак-Суу райондук китепканасы 51459
12 Тоң райондук китепканасы 27241
13 Түп райондук китепканасы 56676
14 Жети-Өгүз райондук китепканасы 39931
Талас облусу
15 Б.Мукуйтова атындагы Талас райондук китепканасы 33095
16 С.Сооронкулов атындагы Бакай-Ата  райондук  китепканасы 30266
15 А.Жакыпбеков атындагы Кара-Буура  райондук . китепканасы 59954
17 Манас  райондук китепканасы 12348
Нарын облусу
18 Э.Ибраев атындагы Нарын райондук  китепканасы 25177
19 Н.Кулназаров атындагы Ак-Талаа райондук китепканасы 24356
20 Б.Кыдыкова атындагы Ат-Башы райондук китепканасы 31936
21 С.Байгазиев   атындагы Жумгал райондук китепканасы 24702
22 И.Исаков атындагы Кочкор райондук китепканасы 27078
Жалал-Абад облусу
23 Аксы райондук китепканасы 41763
24 Ала-Бука райондук китепканасы 45828
25 Базар-Коргон райондук китепканасы 57421
26 Ноокен райондук  китепканасы 50444
27 Сузак райондук китепканасы 30337
28 Тогуз-Торо райондук китепканасы 38252
29 Токтогул райондук китепканасы 32760
30 Чаткал  райондук китепканасы 9361
Ош облусу
31 М.Жакыпов атындагы  Алай райондук китепканасы 50459
32 А.С.Пушкин атындагы Араванская райондук китепканасы 64956
33 А.Токтосартов атындагы  Кара-Кулжа райондук китепканасы 63193
34 Кара-Суу райондук китепканасы 74982
35 Ноокат райондук китепканасы 48136
36 А.Урбаев атындагы Озгон райондук китепканасы 72989
37 Чон-Алай  райондук китепканасы 23107
Баткен облусу
38 Кадамжай райондук китепканасы 35956
39 Лейлек райондук китепканасы 35325
Жыйынтыгы:39
БАЛДАР КИТЕПКАНАЛАРЫ
Чүй облусу
1 Т. Кожомбердиев атындагы Жайыл балдар китепканасы 30 569
2 Москва балдар китепканасы 19 695
3 Ысык-Ата балдар китепканасы 8 706
4 Кемин балдар китепканасы 28 362
Ысык-Көл облусу
5 Е.Гайдар атындагы Каракол шаардык балдар китепканасы 14015
6 Тоң райондук  балдар китепканасы 11208
7 Жети-Өгуз райондук балдар китепканасы 17034
Талас облусу
8 Талас  райондук  балдар китепканасы 24979
9 Бакай-Ата  райондук балдар китепканасы 13834
10 Кара-Буура райондук балдар китепканасы 22935
11 Манас  райондук балдар китепканасы 9973
Нарын облусу
12 Н.Кулназаров атындагы Ак-Талаа райондук балдар китепканасы 15898
13 Б.Кыдыкова атындагы Ат-Башы райондук  балдар китепканасы 23723
14 С.Байгазиев атындагы Жумгал райондук балдар китепканасы 15792
15 К.Жунушов атындагы  Кочкор райондук балдар китепканасы 14071
Жалал-Абад облусу
16 Аксы райондук балдар китепканасы 15616
17 Ала-Бука райондук балдар китепканасы 33868
18 Базар-Коргон райондук  балдар китепканасы 26037
19 С. Рыспаев атындагы Токтогул райондук  балдар китепканасы 28018
20 Чаткал райондук балдар  китепканасы 8766
21 Кара-Көл шаардык балдар китепканасы 34132
22 Көк-Жангак  шаардык балдар китепканасы 24980
23 Майлы-Суу  шаардык балдар китепканасы 34171
24 Таш-Көмүр  шаардык  балдар китепканасы 19485
Ош облусу
25 М.Жакыпов атындагы  Алай райондук балдар китепканасы 27727
26 А.С.Пушкин атындагы Араванская рйондук балдар китепканасы 29541
27 А.Токтосартов атындагы  Кара-Кулжа райондук балдар китепканасы 25973
28 Кара-Суу райондук балдар китепканасы          30964
29 Ноокат райондук китепканасы 18545
30 А.Урбаев атындагы Озгон райондук балдар китепканасы 42142
31 Чон-Алай  райондук балдар китепканасы 6791
Баткен облусу
32 Кадамжай райондук балдар китепканасы 20433
33 Лейлек райондук балдар китепканасы 26277
34 Сүлүктү шаардык балдар китепканасы 50205
35 Кызылкыя шаардык балдар китепканасы 27501
Жыйнтыгы:36
ШААРДЫК КИТЕПКАНАЛАР
Бишкек шаары
1 Борбордук шаардык китепкана 232829
2 Ч.Айтматовдун чыгармаларынын атындагы №1 китепкана филиалы 62090
3 Ж.Турусбеков атындагы №2 китепкана филиалы 56501
4 №3 китепкана филиалы 28562
5 №4 китепкана филиалы 32713
6 К.Тыныстанов атындагы №5 китепкана филиалы 31645
7 №6  китепкана филиалы 26064
8 А.Осмонов атындагы №9  китепкана филиалы 45350
9 №10  китепкана филиалы 22718
10 №10  китепкана филиалы 30202
11 И.Раззаков атындагы №12 китепкана филиалы 61251
12 С.Орозбаков атындагы №13 китепкана филиалы 46567
13 №14  китепкана филиалы 46567
14 Т.Молдо атындагы № 15 китепкана филиалы 40073
15 №16 китепкана филиалы 17385
16 №17 китепкана филиалы 26035
17 Ж.Боконбаев атындагы№18 китепкана 40148
18 №19 китепкана филиалы 25018
19 №20 китепкана филиалы 17255
20 №21 китепкана филиалы 17255
21 №22 китепкана филиалы 10426
22 №23 китепкана филиалы 25018
23 №24 китепкана филиалы 11582
24 №25 китепкана филиалы 9500
25 №26 китепкана филиалы 8600
26 №27 китепкана филиалы 16476
27 №28 китепкана филиалы 20500
28 №29 китепкана филиалы 8800
 Ош шаары
29 Кармышак  Ташбаев атындагы Ош шаардык борбордук китепканасы 52000
30 №1 Филиалы 23100
31 №2 Филиалы 23120
32 №3 Филиалы 15150
33 №4 Филиалы 23170
34  №6 Филиалы 22780
35 №7 Филиалы 24330
36 №8 Филиалы 14330
37  №9 Филиалы 13250
38  №10 Филиалы 14430
39  №13 Филиалы 21230
Ысык-Көл облусу
40 Каракол шаардык борбордук китепканасы 29974
41  Каракол шаардык №1 китепканасы 12225
42 Каракол шаардык №2 китепканасы 9680
43  Каракол шаардык №3 китепканасы 8347
44  Каракол шаардык №4 китепканасы 11880
45 Балыкчы шаардык борбордук китепканасы 66627
46 Балыкчы шаардык №1 китепканасы 17566
47 Балыкчы шаардык №2 китепканасы 30420
48 Балыкчы шаардык №3 китепканасы 5078
49 Балыкчы шаардык №4 китепканасы 6346
50 Балыкчы шаардык №5 китепканасы 33534
Чүй облусу
51 Кара-Балта шаардык үй-бүлөлүк окуу китепканасы 18 167
52 Токмок шаардык китепканасы 81 811
53 Токмок  шаарындагы №1 филиалы 36 102
54 Токмок шаарындагы №2 филиалы 11 004
55 Токмок шаарындагы №3 филиалы 19 598
56 Токмок шаарындагы №4 филиалы 9 019
57 Токмок шаарындагы №5 филиалы 8 972
58 Токмок шаарындагы №6 филиалы 13 723
59 Токмок шаарындагы №7 филиалы 15 352
60 Токмок шаарындагы балдар бөлүмү 23 165
61 г.Каинда Филиал №14 21 900
62 г.Шопоков Филиал №1 15 889
63 г.Шопоков Филиал №7 10 698
64 г.Орловка Филиал №21 2 872
65 г.Орловка  Филиал №33 9 297
Нарын облусу
66 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасы 30827
67 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №2 филиалы 10058
68 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №3 филиалы 14173
69 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №4 филиалы 10051
Жалал-Абад облусу
70 Кара-Көл шаардык китепканасы 42392
71 Көк-Жангак шаардык китепканасы 43351
72 Майлы-Суу  шаардык китепканасы 59333
73  №1 Майлы-Суу поселкалык китепканасы 23062
74 №2 Майлы-Суу поселкалык китепканасы 21473
75 №4 Майлы-Суу  шаардык китепканасы 37899
76 Таш-Көмур шаардык китепканасы 44713
77 №1 Таш-Көмүр шаардык китепканасы 27461
78 №2 Таш-Көмүр поселкалык китепканасынын  филиалы 38584
79 №3 Таш-Көмүр поселкалык китепканасынын филиалы 24044
80 №4 Таш-Көмүр шаардык китепканасынын филиалы 24535
Баткен облусу
81 Баткен шаардык китепканасы 5626
82 Сүлүктү шаардык китепканасы 45110
83 Кызыл-Кыя шаардык китепканасы 60890
84  №1 г.Кызыл-Кыя шаардык китепканасынын филиалы 25120
85 №3 Кызыл-Кыя шаардык китепканасы 14756
86 №1 Айдеркен шаардык китепканасы 15 221
Жыйынтыгы:86
ОБЛУСТУК КИТЕПКАНАЛАРДЫН ФИЛИАЛДАРЫ
А.Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы
1 №1 Китепкана  филиал 13791
2 №2 Китепкана  филиал 21652
3 №3 Китепкана  филиал 20425
4 №4 Китепкана  филиал 7927
Жалал-Абад облустук китепканасы
5 №1 Китепкана  филиал 8254
6 №2 Китепкана  филиал 21017
7 №3 Китепкана  филиал 8453
8 №4 Китепкана  филиал 9324
Жыйнтыгы:32
АЙЫЛДЫК КИТЕПКАНАЛАР
Ысык-Көл облусу
Тон району
1 Тоң айылдык китепканасы 7830
2 Каджы-Саз  айылдык китепканасы 4485
3 Каджы-Сай айылдык китепканасы 7253
4 Торт-Күл айылдык китепканасы 4863
5 Туура-Суу айылдык китепканасы 2757
6 Темир-Канат айылдык китепканасы 6426
7 Эшперов айылдык китепканасы 4855
8 Ак-Сай айылдык китепканасы 6955
9 Жер-Уй айылдык китепканасы 2717
10 Кѳк-Сай айылдык китепканасы 5749
11 Эшперов айылдык китепканасы 2132
12 Тогуз-Булак айылдык китепканасы 2458
13 Кол-Тор айылдык китепканасы 4266
14 Конур-Өлөң айылдык китепканасы 3966
15 Кызыл-Туу айылдык китепканасы 4942
16 Кара-Коо айылдык китепканасы 5073
17 Калкагар айылдык китепканасы 2101
18 Ала-Баш айылдык китепканасы 1298
19 Дөң-Талаа айылдык китепканасы 1611
20 Бар-Булак айылдык китепканасы 2689
21 Кара-Талаа айылдык китепканасы 3623
22 Кара-Шаар айылдык китепканасы 2616
23 Оттук айылдык китепканасы 4276
24 Туура-Суу айылдык китепканасы 6901
25 Шор-Булак айылдык китепканасы 4246
26 Ак-Өлөң айылдык китепканасы 1800
27 Көк-Мойнок-1 айылдык китепканасы 4699
28 Арчалы айылдык китепканасы
Ак-Суу району
29 Жергез айылдык китепканасы 8161
30 Ак-Булуң айылдык китепканасы 7007
31 Токтогул айылдык китепканасы 2325
32 Ак-Чий айылдык китепканасы 7620
33 Раздольное айылдык китепканасы 5724
34 Боз-Учук айылдык китепканасы 11815
35 Ичке-Жергез айылдык китепканасы 4920
36 Орлиное айылдык китепканасы 5556
37 Отрадное айылдык китепканасы 5786
38 Каракол айылдык китепканасы 7527
39 Чолпон айылдык китепканасы 4771
40 Бөрү-Баш айылдык китепканасы 4847
41 Боз-Булуң айылдык китепканасы 4213
42 Жаңы-Арык айылдык китепканасы 2728
43 Тепке айылдык китепканасы 5731
44 Курбу айылдык китепканасы 2979
45 Бурма-Суу айылдык китепканасы 10142
46 Октябрь айылдык китепканасы 5463
47 Жолголот айылдык китепканасы 3935
48 Отуз-Уул айылдык китепканасы 3764
49 Шахты-Жыргалаң айылдык китепканасы 5970
50 Эңильчек айылдык китепканасы 1226
51 Кереге-Таш айылдык китепканасы 6046
52 Сары-Камыш айылдык китепканасы 3505
Ысык-Көл району
53 Сары-Камыш  айылдык китепканасы 4341
54 Тору-Айгыр айылдык китепканасы 5545
55 Чырпыкты айылдык китепканасы 3119
56 Тамчы айылдык китепканасы 10274
57 Чок-Тал айылдык китепканасы 6035
58 Чоӊ-Сары-Ой айылдык китепканасы 4362
59 Кара-Ой айылдык китепканасы 5461
60 Бактуу-Долоноту айылдык китепканасы 7335
61 Корумду айылдык китепканасы 5623
62 Темир айылдык китепканасы 4473
63 Кашат айылдык китепканасы 2961
64 Григорьевка айылдык китепканасы 7080
65 .Кожояр айылдык китепканасы 4042
66 Семенов айылдык китепканасы 11706
67 Ананьев айылдык китепканасы 12496
68 Кароол-Дөбө айылдык китепканасы 2407
69 Жаркынбай айылдык китепканасы 5764
70 Чоӊ-Өрүктү айылдык китепканасы 6273
71 Орто-Өрүктү айылдык китепканасы 5337
72  М.Ауэзов  айылдык-музей китепканасы 11251
73 Ананьев айылдык китепканасы 7683
Жети-Өгүз району
74 Ырдык айылдык китепканасы 4795
75 Конкино айылдык китепканасы 4134
76 Балтабай айылдык китепканасы 5163
77 Кытай айылдык китепканасы 4174
78 Жон-Булак айылдык китепканасы 4637
79 Ичке-Булун айылдык китепканасы 4586
80 Липенка айылдык китепканасы 5803
81 Кабак айылдык китепканасы 3462
82 Чырак айылдык китепканасы 7723
83 Жети-Өгуз айылдык китепканасы 8747
84 Ак-Кочкор айылдык китепканасы 6840
85 Аң-Өстөн айылдык китепканасы 6054
86 Мундуз айылдык китепканасы 3979
87 Ак-Дөбө айылдык китепканасы 6960
88 Тилекмат айылдык китепканасы 3513
89 Оргочор айылдык китепканасы 10491
90 Боз-Бешик айылдык китепканасы 4290
91 Св.Поляна айылдык китепканасы 6975
92 Чоң Кызыл-Суу айылдык китепканасы 6791
93 Жалгыз Орук айылдык китепканасы 6785
94 Дархан айылдык китепканасы 5386
95 Саруу айылдык китепканасы 10075
96 Жеңиш айылдык китепканасы 4231
97 Ак-Терек айылдык китепканасы 8190
98 Кичи-Жаргылчак айылдык китепканасы 3425
99 Чоң-Жаргылчак айылдык китепканасы 4429
100 Барскоон айылдык китепканасы 7093
101 Ак-Шыйрак айылдык китепканасы 7558
102 Тамга айылдык китепканасы 6431
103 Тосор айылдык китепканасы 6819
Түп району
104 Арал айылдык китепканасы 4473
105 Миң-Булак айылдык китепканасы 2875
106 Сары-Дөбө айылдык китепканасы 3098
107 Долон айылдык китепканасы 4030
108 Тогуз-Булак айылдык китепканасы 2822
109 Сары-Булак айылдык китепканасы 1257
110 Ынтымак айылдык китепканасы 4462
111 Маяк айылдык китепканасы 1028
112 Михайловка айылдык китепканасы 8819
113 Ак-Булак айылдык китепканасы 6593
114 Шаты айылдык китепканасы 3125
115 Бирлик айылдык китепканасы 2390
116 Ой-Тал айылдык китепканасы 5691
117 Ой-Булак айылдык китепканасы 3731
118 Фрунзе айылдык китепканасы 6714
119 Корумду айылдык китепканасы 3713
120 Чоң-Таш айылдык китепканасы 3202
121 Жылуу-Булак айылдык китепканасы 3429
122 Байзак айылдык китепканасы 4695
123 Түп айылдык китепканасы 16099
124 Кѳѳчү айылдык китепканасы 3050
125 Сары-Тологой айылдык китепканасы 2758
126 Каркыра айылдык китепканасы 5861
127 Кудургу айылдык китепканасы 5447
128  Балбай айылдык китепканасы 7098
129 Талды-Суу айылдык китепканасы 6619
130 Ичке-Суу айылдык китепканасы 2112
131 Токтоян айылдык китепканасы 3812
132 Тасма айылдык китепканасы 4099
133 Чоң-Тогузбай айылдык китепканасы 3270
Жыйынтыгы:133
Чүй облусу
Чүй облустук китепканасы
1 Ак-Кудук а/а  Хунчи а. №1Филиалы 8 949
2 Ак-Кудук а/а  Киров а. №2 Филиалы 10 236
3 Ак-Кудук а/а Первомай а. №3 Филиалы 8 216
4 Ново-Покровска а/а  Ново-Покровка а. №4 Филиалы 9 443
5 Логвиненков а/а Ново-Покровка а. №5 Филиалы 9 833
6 Милянфан а/а Милянфан а. №6 Филиалы 12 089
7 Узун-Кыр а/а Джер-Казар а. №7 Филиалы 10 807
8 Туз а/а  Туз а.  №8 Филиалы 15 666
9 Жеек а/а  Дмитриевка а. №9 Филиалы 9 590
10 Интернациональное а/а  Интернациональное а. №10 Филиалы 10 105
11 Ыссык-Ата а/а Алмалуу а. №11 Филиалы 10 395
12 Ыссык-Ата а/а Тогуз-Булак а. №12 Филиалы 4 257
13 Ыссык-Ата а/а Карагай-Булак а. №13 Филиалы 6 535
14 Ыссык-Ата а/а Үч-Эмчек а. №14 Филиалы 3 071
15 Интернациональное а/а Жар-Башы а. №15 Филиалы 5 114
16 Люксембург а/а Люксембург а. №16 Филиалы 6 612
17 Бирдик а/а Бирдик а. №17 Филиалы 7 003
18 Люксембург а/а Киргшелк а. №18 Филиалы 4 442
19 Логвиненко а/а Чон-Далы а. №19 Филиалы 4 196
20 Кант ш. №20 Филиалы 4 947
21 Жеек а/а Жеек а. №21Филиалы 6 769
22 Туз а/а Нижняя Серафимовка а. №22 Филиалы 3 448
23 Узын-Кыр а/а Дружба а. №23 Филиалы 3699
24 г.Кант Отдел обслуживания 11 211
Панфилов району Кант ш. Балдарды тейлөө бөлүмү
25 Курама а/а Панфилов а. №1Филиалы 15 930
26 Фрунзе а/а Чалдовар а. №3 Филиалы 24 374
27 Вознесеновка а/а Вознесеновка а. №4 Филиалы 10 592
28 Күрпүлдөк а/а Күрпүлдөк а. №15Филиалы 9 593
29 Чалдыбар а/а Октябрьское а. №18 Филиалы 7 183
30 Ортоев а/а Букара а. №19 Филиалы 5 030
Жайыл району
31 Ак-Башат а/а  Ново-Николаевка а.№1 Филиалы 6 914
32 Сары-Коо а/а Федоровка а. №2 Филиалы 10 849
33 Сосновка а/а Сосновка а. №3 Филиалы 9 939
34 Талды-Булак а/а Бөксө-Жол а. №4 Филиалы 5 763
35 Полтавка а/а Полтавка а. №5 Филиалы 8 471
36 Кызыл-Дыйкан а/а Петропавловка а. №6 Филиалы 6 189
37 Полтавка а/а  Орто-Суу а. №7 Филиалы 7 234
38 Сары-Булак а/а  Сары-Булак а. №8 Филиалы 4 642
39 Сары-Коо а/а Эриктуу а. №9 Филиалы 5 909
40 Кара-Суу а/а Ставрополовка а. №10 Филиалы 10 970
41 Степное а/а Степное а. №11 Филиалы 11 001
42 Полтавка а/а Малтабар а. №12 Филиалы 4 604
43 Сары-Коо а/а  Жон-Арык а. №13 Филиалы 4 854
44 Кызыл-Дыйкан а/а Кызыл-Дыйкан а. №14Филиалы 4 648
45 Суусамыр а/а Суусамыр а. №15 Филиалы 3 913
46 Красный восток а/а Килинин а. №16 Филиалы 10 850
47 Ак-Башат а/а  Ак-Башат а. №17 Филиалы 6 921
48 Сары-Коо а/а  Ийри-Суу а. №18 Филиалы 5 350
49 Суусамыр а/а Кожомкул а. №19 Филиалы 4 002
50 Жайыл а/а Жайыл а. №20 Филиалы 5 726
51 Суусамыр а/а 1-Май а. №21 Филиалы 4 208
52 Жайыл а/а Алексеевка а. №22 Филиалы 11 081
53 Сары-Коо а/а Алтын а. №23 Филиалы 7 244
54 Суусамыр а/о Кызыл-Ой а. №24 Филиалы 5 828
55 Сары-Булак а/а Моңолдор а. №25 Филиалы 4 055
56 Сосновка а/а Сосновка а. №26 Филиалы 6 848
57 Сары-Коо а/а  Жекен а. №27 Филиалы 3 952
58 Кара-Суу а/а Кара-Суу а. №28 Филиалы 5 726
Москва району
59 Первомай а/а Ак-Суу а. №1 Филиалы 14 638
60 Первомай а/а  Ак-Суу а. №2 Филиалы 10 979
61 Александровка  а/а  Александровка а. №5 Филиалы 13 154
62 Александровка а/а  Беш-Корук а.№6 Филиалы 3 258
63 Сретенка а/а  Сретенка а. №7 Филиалы 17 942
64 Сретенка а/а Заря а. №8 Филиалы 4 127
65 Чапаев а/а Спартак а. №9 Филиалы 7 527
66 Чапаев а/а  Маловодное а. №10 Филиалы 5 656
67 Предтеченка а/а  Предтеченка а. №11 Филиалы 8 629
68 Предтеченка а/а  Аң-Арык а. №12 Филиалы 6 529
69 Петровка а/а  Петровка а. №14 Филиалы 16 779
70 Ак-Суу а/а  Темен-Суу а. №16 Филиалы 12 018
71 Ак-Суу а/а  Чоң-Арык а. №18 Филиалы 7 745
72 Ак-Суу а/а  Кепер-Арык а. №19 Филиалы 8 417
73 Садовое а/а  Садовое а. №25 Филиалы 15 075
74 Беш-Терек а/а  Беш-Терек а. №27 Филиалы 13 141
75 Ак-Суу а/а  Мураке а. №32 Филиалы 6 337
76 Целинный а/а  Кыз-Моло а. №37 Филиалы 7 317
Сокулук району
77 Ново-Павловка а/а  Ново-Павловка а. №2 Филиалы 7 633
78 Фрунзе  а/а  Фрунзе а. №3 Филиалы 17 740
79 Гавриловка а/а  Гавриловка а. №5 Филиалы 15 054
80 Гавриловка  а/а  Шалта а. №6 Филиалы 6 558
81 Гавриловка а/а  Жаңгарач а. №8 Филиалы 5 690
82 Военно-Антоновска  а/о Военно-Антоновка а. №9 Филиалы 10 060
83 Кайназаров а/а  Чат-Күл а. №10 Филиалы 12 587
84 Фрунзе  а/а  Студенческое а. №11 Филиалы 13 150
85 Ат-Башы а/а  Манас а. №12 Филиалы 14 296
86 Ат-Башы а/а  Төрт-Күл  а. №13 Филиалы 8 109
87 Ат-Башы а/а  Ак-Жол а. №14 Филиалы 7 412
88 Джаңы-Пахта  а/а  а.Джаңы-Пахта №15 Филиалы 14 202
89 Камышановка а/а  Камышановка  а. №16 Филиалы 11 705
90 Джаңы-Джер а/а  Джаңы-Джер а. №19 Филиалы 8 681
91 Кызыл-Туу а/а  Кызыл-Туу а. №20 Филиалы 7 816
92 Кызыл-Туу а/а  Моловодное а. №21 Филиалы 11 150
93 Күн-Туу а/а  Күн-Туу а. №22 Филиалы 12 312
94 Күн-Туу а/а  Шалта а. №23 Филиалы 8 287
95 Асылбаш а/а  Асылбаш а. №24 Филиалы 9 125
96 Сузак а/а  Саз а. №25 Филиалы 7 143
97 Төш-Булак а/а  Төш-Булак а. №26 Филиалы 10 769
98 Орок а/а  Джал а. №27 Филиалы 14 721
99 Нижне-Чуйск а/а Нижне-Чуйск а. №28 Филиалы 10 831
100 Кайназаров  а/а  Белек а. №29 Филиалы 6 670
101 Крупская а/а  Арал а. №30 Филиалы 7 732
102 Крупская  а/а  1-Май а. №32 Филиалы 5 288
103 Первомай а/а  Национальное а. №33 Филиалы 8 349
104 Нижне-Чуйск  а/а  Северное а. №34 Филиалы 7 297
105 Сокулук а. Балдар бөлүмү 15 465
Аламүдүн району
106 Арашан а/а  Арашан а. №1 Филиалы 17 651
107 Аламүдүн а/а  Аламүдүн а. №2 Филиалы 9 127
108 Алаарча  а/а  Мраморное а. №3 Филиалы 9 590
109 Васильевка а/а Васильевка а. №4 Филиалы 12 768
110 Таш-Дөбө а/а  Таш-Дөбө а. №5 Филиалы 10 727
111 Кара-Жыгач а/а  Кара-Жыгач а. №6 Филиалы 11 417
112 Ак-Дөбө а/а  Каирма а. №9 Филиалы 7 251
113 Ленин а/а  Мыкан а. №10 Филиалы 8 430
114 Аламүдүн а/а  Садовое а. №11 Филиалы 7 254
115 Нижне-Алаарча а/а Нижне-Алаарча а. №12 Филиалы 11 918
116 Маевка а/а Маевка а. №13 Филиалы 17 725
117 Октябрьское  а/а Октябрьское а. №14 Филиалы 12 810
118 Байтик а/а  Байгелди а. №15 Филиалы 12 023
119 Байтик а/а  Байтик а. №16  Филиалы 18 986
120 Пригородное а/а  Пригородное а. №18 Филиалы 17 817
121 Таш-Мойнок а/а Беш-Күнгөй а. №20 Филиалы 13 239
122 Ленин а/а  Ленинское а. №23 Филиалы 18 154
123 Тош-Мойнок а/а Горная Маевка а. №26 Филиалы 9 787
124 Гроздь а/а  Гроздь а. №27 Филиалы 15 939
125 Лебединовка а/а Восток а. №28 Филиалы 7 349
126 Лебединовка а/а Дачный п. №29 Филиалы 20 089
127 Көк-Жар а/а  Көк-Жар а. №32 Филиалы 5 369
Ысык-Ата району
128 Кочкорбаев а/а  Буденовка а. №1 Филиалы 10 936
129 Кочкорбаев а/а  Кеңеш а. №2 Филиалы 10 791
130 Красная речка а/а Красная речка а. №3 Филиалы 12 601
131 Нурманбет а/а Нурманбет а. №4 Филиалы 15 949
132 Нурманбет а/а Токтоналиев а. №5 Филиалы 8 035
133 Юрьевска а/а Юрьевка а. №6 Филиалы 13 787
134 Сын-Таш а/а  Рот-Фронт а. №8 Филиалы 10 709
135 Сын-Таш а/а  Өтөгөн а. №9 Филиалы 9 016
136 Кең-Булуң  а/а  Кең-Булуң а. №10 Филиалы 12 897
137 Ивановка а/а ст.Ивановка  а. №11 Филиалы 11 863
138 Кең-Булуң а/а  Гидростроитель а. №12 Филиалы 13 099
139 Ивановка а/а  Ивановка а. №13 Филиалы 12 268
140 Сын-Таш а/а  Жетиген а. №14 Филиалы 4 658
141 Кең-Булуң а/а  Чолпон а. №15 Филиалы 7 822
142 Сын-Таш а/а  Тельман а. №16 Филиалы 16 301
143 Ивановка а/а  Садовое а. №17 Филиалы 4 157
Чүй району
144 Чүй  а/а  Садовое а. №3 Филиалы 5 464
145 Сайлык а/а  Виноградное а. №4 Филиалы 7 209
146 Сайлык а/а Сайлык а. №5 Филиалы 5 146
147 Искра а/а  Искра а. №6 Филиалы 8 594
148 Искра а/а Кара-Дөбө а. №7 Филиалы 3 455
149 Кош-Коргон а/а Кош-Коргон а. №8 Филиалы 7 708
150 Онбир-Жылга а/а Прогресс а. №9 Филиалы 5 752
151 Ибраимов а/а Талды-Булак а. №11 Филиалы 3 525
152 Шамшы а/а Шамшы а. №12 Филиалы 8 128
153 Ибраимов а/а Кошой а. №13 Филиалы 5 768
154 Ибраимов а/а Ленин-Жол а. №14 Филиалы 7 635
155 Ак-Бешим а/а Ак-Бешим а. №15 Филиалы 6 687
156 Кегети а/а Советское а. №16 Филиалы 7 858
157 Бурана а/а Дөң-Арык а. №17 Филиалы 11 638
158 Кегети а/а Кегети а. №20 Филиалы 12 196
159 Кегети а/а  Арпатектир а. №22 Филиалы 4 025
Кемин району
160 Чоң-Кемин а/а Кызыл-Байрак а. №2 Филиалы 2 922
161 Кара-Булак а/а Кара-Булак а. №3 Филиалы 11 362
162 Кара-Булак а/а Бейшеке а. №4 Филиалы 3 913
163 Кичи-Кемин а/а Кичи-Кемин а.№5 Филиалы Якуповой атындагы 6 438
164 Ильич а/а Ильич а. №6 Филиалы 10 655
165 Ильич а/а Советское а. №7 Филиалы 5 138
166 Ак-Түз а/а  Ак-Түз а. №8 Филиалы 9 879
167 Кызыл-Октябрь а/а Кызыл-Октябрь а. №9 Филиалы 8 853
168 Боролдой а/а Боролдой а. №10 Филиалы 8 136
169 Жаңы-Алыш а/а Жаңы-Алыш а.№13Филиалы 9 538
170 Кызыл-Октябрь а/а Ак-Бекет а. №14 Филиалы 10 891
171 Чым-Коргон а/а Чым-Коргон а. №15 Филиалы 3 852
172 Чым-Коргон а/а Чым-Коргон а. №16 Филиал балдар бөлүмү 4 647
173 Алмалуу а/а Кызыл-Суу а. №18 Филиалы 11 172
174 Чым-Коргон а/а Самансур а. №22 Филиалы 5 176
175 Чоң-Кемин а/а Төрт-Күл а. №23Филиалы 7 017
176 Чоң-Кемин Шабдан а. №24 Филиалы 13 891
177 Чоң-Кемин а/а Калмак-Ашуу а. №25 Филиалы 4 444
178 Көк-Ойрок а/а  Кароол-Дөбө а. №26 Филиалы 4 154
179 Көк-Ойрок а/а Тегирменти а. №27 Филиалы 3 881
180 Көк-Ойрок а/а Каиңды а. №28 Филиалы 4 880
181 Чоң-Кемин а/а Тар-Суу а. №29 Филиалы 4 879
182 Кызыл-Октябрь а/а Дорожное а. №30 Филиалы 7 163
Жыйынтыгы:182
Талас облусу
Бакай-Ата району
1 Кен-Арал  айылдык  китепканасы 8004
2 Озгоруш  айылдык  китепканасы 6304
3 Ак-Добо  айылдык  китепканасы 20826
4 Мин-Булак  айылдык  китепканасы 15112
5 Боо-Терек  айылдык  китепканасы 3907
6 Оро айылдык  китепканасы 5802
7 Туйто  айылдык  китепканасы 2100
8 Кызыл Октябрь  айылдык  китепканасы 17837
9 Шадыкан  айылдык  китепканасы 3978
10 Наматбек  айылдык  китепканасы 3153
Кара-Буура району
11 Аманбаев  айылдык  китепканасы 20574
12 Жоон-Дөбө  айылдык  китепканасы 7004
13 Молдо-Асан  айылдык  китепканасы 7967
14 Үч-Булак  айылдык  китепканасы 6301
15 Көк-Сай  айылдык   китепканасы 14403
16 Кайнар  айылдык  китепканасы 6628
17 Шекер  айылдык  китепканасы 16552
18 Кара –Буура  айылдык  китепканасы 3765
19 Чымкент  айылдык  китепканасы 6767
20 Бакайыр  айылдык  китепканасы 14761
21 Кара-Суу  айылдык  китепканасы 7496
22 Көк-Дөбө  айылдык  китепканасы 5114
23 Бейшеке  айылдык  китепканасы 5328
24 Чоң Кара-Буура  айылдык  китепканасы 8412
25 Бакыян  айылдык  китепканасы 2488
Манас району
26  Чоң Капка  айылдык  китепканасы 8367
27  Кызыл-Жылдыз  айылдык  китепканасы 8329
28  Үч Коргон  айылдык  китепканасы 5993
29  Май  айылдык  китепканасы 6294
30  Көк Дөбө  айылдык  китепканасы 8227
31  Талас  айылдык  китепканасы 7767
32  Бала –Саруу  айылдык  китепканасы 5613
33  Кара Арча  айылдык  китепканасы 7020
34  Арал  айылдык  китепканасы 6099
35  Кайынды  айылдык  китепканасы 5327
36  Кеңеш  айылдык  китепканасы 6140
37 Нылды  айылдык  китепканасы 5290
38  Жайылган  айылдык  китепканасы 8338
Талас району
39 Талды–Булак  айылдык  китепканасы 6093
40 Көпүрө-Базар  айылдык  китепканасы 10481
41 Арал  айылдык  китепканасы 9702
42 Кууганды  айылдык  китепканасы 7157
43 Чат–Базар  айылдык  китепканасы 6902
44 Кара-Суу  айылдык  китепканасы 3941
45 Ак-Сай  айылдык  китепканасы 4749
46 Сасык-Булак  айылдык  китепканасы 6873
47 Кара Ой  айылдык  китепканасы 5561
48 Жон-Арык  айылдык   китепканасы 4928
49 Таш-Арык  айылдык  китепканасы 9752
50 Огомбаев  айылдык  китепканасы 10563
51 Калба  айылдык  китепканасы 7744
52 Кызыл-Туу  айылдык  китепканасы 6005
53 Көк-Кашат  айылдык  китепканасы 6941
54 Ак-Жар  айылдык  китепканасы 5607
55 Арашан  айылдык  китепканасы 8278
56 Кум-Арык  айылдык  китепканасы 8442
57 Козучак  айылдык  китепканасы 5288
58 Ак-Коргон  айылдык  китепканасы 2647
59 Көк-Токой айылдык  китепканасы 5621
60 Көпүрө-Базар  айылдык  китепканасы 3596
Жыйынтыгы:60
Нарын облусу
Ак-Талаа району
1 Ак-Кыя айылдык китепканасы 8297
2 Ак-Тал  айылдык китепканасы 7005
3 Ак-Чий айылдык китепканасы 2748
4 Байгончок айылдык китепканасы 4502
5 Жаңы–Тилек айылдык китепканасы 3598
6 Жеңиш айылдык китепканасы 6064
7 Жерге-Тал айылдык китепканасы 3371
8 Жогорку Май  айылдык китепканасы 5534
9 Кара-Ой  айылдык китепканасы 11619
10 Куртка  айылдык китепканасы 5323
11 Кайыңды-Булак  айылдык китепканасы 5584
12 Кош-Дөбө  айылдык китепканасы 6960
13 Конорчок  айылдык китепканасы 6838
14 Ленин айылдык китепканасы 8221
15 Орто-Сырт айылдык китепканасы 4498
16 Терек  айылдык китепканасы 5582
17 Угут айылдык китепканасы 7738
Ат-Башы району
18  Ак-Сай  айылдык китепканасы 7653
19  Ак-Моюн  айылдык китепканасы 6795
20  Ача-Кайыңды айылдык китепканасы 10861
21  Баш-Кайыңды айылдык китепканасы 8692
22  Талды-Суу  айылдык китепканасы 7025
23  Дыйкан  айылдык китепканасы 7173
24  Кара-Коюн айылдык китепканасы 7563
25  Кара-Суу  айылдык китепканасы 11083
26  Ак-Муз айылдык китепканасы 7430
27  Ак-Талаа  айылдык китепканасы 8164
28  Ак-Жар  айылдык китепканасы 10254
29  Терек-Суу  айылдык китепканасы 7672
30  Казыбек айылдык китепканасы 8132
31  Бирлик  айылдык китепканасы 4738
32  1-Май  айылдык китепканасы 6037
33  Жаңы-Күч  айылдык китепканасы 7741
34  Кара-Булуң  айылдык китепканасы 6542
35  Кара-Тал айылдык китепканасы 4419
36  Өзгөрүш  айылдык китепканасы 4816
Жумгал району
37 Арал  айылдык китепканасы 5531
38 Лама  айылдык китепканасы 4339
39 Эпкин айылдык китепканасы 2725
40 Сары-Камыш  айылдык китепканасы 3454
41 Беш-Терек  айылдык китепканасы 7468
42 Кызыл-Жылдыз  айылдык китепканасы 9354
43 Кабак  айылдык китепканасы 6246
44 Миң-Куш  айылдык китепканасы 17061
45 Көк-Ой  айылдык китепканасы 9625
46 Байзак  айылдык китепканасы 9601
47 Орто-Кууганды  айылдык китепканасы 4080
48 Баш-Кууганды  айылдык китепканасы 5526
49 Түгөл-Сай  айылдык китепканасы 6130
50 Таш-Дөбө айылдык китепканасы 4583
51 Чоң-Дөбө айылдык китепканасы 5392
52 Жаңы-Арык  айылдык китепканасы 11815
53  Куйручук айылдык китепканасы 8447
54 Жумгал №1  айылдык китепканасы 5753
Нарын району
55  Жан-Булак  айылдык китепканасы 6427
56  Достук  айылдык китепканасы 13706
57  Учкун айылдык китепканасы 3760
58  Жылан-Арык айылдык китепканасы 4616
59  Эмгек-Талаа айылдык китепканасы 3499
60  Шоро айылдык китепканасы 3017
61  Ак-Кудук айылдык китепканасы 4435
62  8-март айылдык китепканасы 3932
63  Ак-Талаа айылдык китепканасы 4405
64  Куланак айылдык китепканасы 4526
65  Жалгыз-Терек айылдык китепканасы 3774
66  Жерге-Тал айылдык китепканасы 4121
67  Кызыл-Жылдыз айылдык китепканасы 3923
68  Казан-Куйган айылдык китепканасы 8535
69  Оттук айылдык китепканасы 4688
70  Он-Арча айылдык китепканасы 6873
71  Мин-Булак айылдык китепканасы 7139
72  Өрнөк айылдык китепканасы 4689
73  Эмгекчил айылдык китепканасы 8452
74  Орто-Нура айылдык китепканасы 9630
75  Ийри-Суу айылдык китепканасы 5507
76  Ак-Кыя айылдык китепканасы 3926
77  Орто-Саз айылдык китепканасы 4726
78  Доболу айылдык китепканасы 7818
79  Алыш айылдык китепканасы 4300
80  Кеңеш айылдык китепканасы 3317
81  Таш-Башат айылдык китепканасы 3301
82  Эки-Нарын айылдык китепканасы 3317
83  Өрук-Там айылдык китепканасы 3269
84  Лахол айылдык китепканасы 5126
85  Жер-Көчкү айылдык китепканасы 5919
86  Ак-Сай айылдык китепканасы 2466
Кочкор району
87 Дөң -Алыш айылдык китепканасы 4360
88 Мантыш айылдык китепканасы 7093
89 Чолпон айылдык китепканасы 6173
90 Туз айылдык китепканасы 6149
91 Шамшы айылдык китепканасы 3878
92 Ленин айылдык китепканасы 5204
93 Ак-Жар айылдык китепканасы 4796
94 Чекилдек айылдык китепканасы 3784
95 Кара-Тоо айылдык китепканасы 6537
96 Семиз-Бел айылдык китепканасы 3680
97 Арсы №11 айылдык китепканасы 5256
98 Теңдик айылдык китепканасы 5562
99 Исакеев айылдык китепканасы 4321
100 Ак-Кыя айылдык китепканасы 5418
101 Соң-Көл айылдык китепканасы 6580
102 Кара-Кужур айылдык китепканасы 6033
103 Кең-Суу айылдык китепканасы 3078
104 Кара-Саз айылдык китепканасы 4288
105 Жаңы-Жол айылдык китепканасы 7283
106 Молдо-Кылыч айылдык китепканасы 1786
107 Эпкин айылдык китепканасы 3698
108 Орток айылдык китепканасы 3056
109 Кара-Куңгөй айылдык китепканасы 4642
110 Сары-Булак айылдык китепканасы 3539
111 Комсомол айылдык китепканасы 2325
112 Кара-Мойнок айылдык китепканасы 2431
113 Ара-Көл айылдык китепканасы 4837
114 Ак-Талаа айылдык китепканасы 836
Жыйнтыгы: 114
Жалал-Абад  облусу
Аксы району
1 №1  Жерге-Тал айылдык китепканасы 10707
2 №2  Авлетим           айылдык китепканасы 11231
3 №3  Кара-Жыгач     айылдык китепканасы 12480
4 №4. Кара-Суу        айылдык китепканасы 6683
5 №5. Сары- Челек   айылдык китепканасы 7424
6 №6.  Кызыл-Туу      айылдык китепканасы 7981
7 №7.  Жаңы-Жол      айылдык китепканасы 8593
8 №8.  Ак-Жол           айылдык китепканасы 9840
9 №9.  Кашка-Суу        айылдык китепканасы 12131
10 №10. Жаңы-Айыл   айылдык китепканасы 9541
11 №11 с. Кош-Дөбө       айылдык китепканасы 10899
12 №12 с. Улук                айылдык китепканасы 6663
13 №13 с. Ак-Суу             айылдык китепканасы 14984
14 №14  Жаңы-Талаа    айылдык китепканасы 8062
15 №16  Жаңы-Жол       айылдык китепканасы 14454
16 №17  Тегене               айылдык китепканасы 5820
17 №18 Кызыл-Көл        айылдык китепканасы 4894
18 №20 Райкомол.         айылдык китепканасы 5509
19 №21  Ак-Дөбө            айылдык китепканасы 4089
20 №23 Боспиек             айылдык китепканасы 4906
21 №25 Мукур                айылдык китепканасы 5360
22 №26 Кулук-Дөбө       айылдык китепканасы 7943
23 №28 Живпром           айылдык китепканасы 3828
24 №30 Кара-Дөбө         айылдык китепканасы 6159
25 №31 Жылгын             айылдык китепканасы 3030
26 №34 Товар-Сай          айылдык китепканасы 3066
27 №35  Үч-Коргон         айылдык китепканасы 14488
Ноокен району
28  №1  айылдык китепканасы 22383
29  №2 айылдык китепканасы 10206
30  №3 айылдык китепканасы 7294
31  №4 айылдык китепканасы 7847
32  №5 айылдык китепканасы 6189
33  №6 айылдык китепканасы 5313
34 №7 айылдык китепканасы 5447
35 №8 айылдык китепканасы 10043
36 №9 айылдык китепканасы 6605
37 №10 айылдык китепканасы 10455
38 №11 айылдык китепканасы 5956
39 №13 айылдык китепканасы 3106
40 №14 айылдык китепканасы 3335
41 №15 айылдык китепканасы 11450
42 №18 айылдык китепканасы 3558
43 №19 айылдык китепканасы 7578
44 №20 айылдык китепканасы 6562
45 №21 айылдык китепканасы 1930
46 №22 айылдык китепканасы 2114
47 №23 айылдык китепканасы 7222
48 №24 айылдык китепканасы 3481
Токтогул району
49 №1 Бала-Чычкан айылдык китепканасы 6281
50 №2 Жаңы-Жол  айылдык китепканасы 6525
51 №3 Кара-Тектир  айылдык китепканасы 6607
52 №4 Көтөрмө айылдык китепканасы 5915
53 №5 Бел-Алды айылдык китепканасы 8694
54 №7 Торкен айылдык китепканасы 8886
55 №9 Мазар-Суу айылдык китепканасы 5263
56 №10 Чоң-Арык  айылдык китепканасы 3929
57 №11 Терек –Суу  айылдык китепканасы 9066
58 №12 Чолпон-Ата  айылдык китепканасы 3710
59 №13 Кара-Жыгач  айылдык китепканасы 4667
60 №14 Саргата  айылдык китепканасы 3851
61 №15 Кызыл-Уран  айылдык китепканасы 3924
62 №16 Жетиген  айылдык китепканасы 4426
63 №18 Кара-Күнгөй  айылдык китепканасы 4466
64 №19 Ак-Тектир  айылдык китепканасы 4090
65 №20 Өзгөрүш  айылдык китепканасы 5186
66 №21 Ничке-Сай  айылдык китепканасы 4131
67 №22 Үч-Терек   айылдык китепканасы 7184
68 №23 Толук  айылдык китепканасы 5476
69 №24 Сары-Камыш  айылдык китепканасы 4547
70 №31 Кара-Суу  айылдык китепканасы 4562
Чаткал району
71 №1   айылдык китепканасы 7893
72  №2   айылдык китепканасы 6409
73 №3  айылдык китепканасы 8135
74 №4   айылдык китепканасы 5652
75 №5   айылдык китепканасы 4794
76 №6   айылдык китепканасы 4967
77 №7 айылдык китепканасы 3516
78 №8  айылдык китепканасы 11642
79 №9   айылдык китепканасы 11696
80 №10  айылдык китепканасы 4946
81 №11  айылдык китепканасы 11631
Базар-Коргон району
82 № 1  айылдык китепканасы 10245
83 № 2  айылдык китепканасы 2060
84 № 3  айылдык китепканасы 6238
85 № 4  айылдык китепканасы 7046
86 № 5  айылдык китепканасы 6965
87 № 6  айылдык китепканасы 21098
88 № 7  айылдык китепканасы 4869
89 № 8  айылдык китепканасы 9137
90 № 9  айылдык китепканасы 5081
91 № 10  айылдык китепканасы 5530
92 № 11  айылдык китепканасы 6260
93 № 12  айылдык китепканасы 7900
94 № 13  айылдык китепканасы 4981
95 № 14  айылдык китепканасы 5816
96 № 15  айылдык китепканасы 2162
97 № 17  айылдык китепканасы 5288
98 № 18   айылдык китепканасы 4503
99 № 19  айылдык китепканасы 3509
100 № 21  айылдык китепканасы 5610
Тогуз-Торо району
101   № 1  Чет – Булак  А /О  Каргалык   айылдык китепканасы 5363
102 № 2 Атай   айылдык китепканасы А / О Атай 8042
103  № 3  Арал  айылдык китепканасы / О Кок – Ирим 11553
104 № 4 Сары – Булуң  айылдык китепканасы А / О Сары  – Булун 5338
105  №5 Казарман  айылдык китепканасы А / О Тогуз – Торо 4954
106  №6 Дөдөмөл  айылдык китепканасы    А / О Тогуз – Торо 4798
107 № 7 Кош – Булак   айылдык китепканасы А / О Тогуз – Торо 3648
108 Фил № 8  Табылгыты айылдык китепканасы А / О Сары – Булун 3973
Ала-Бука району
101 №1 Кашкалак  айылдык китепканасы 9437
102 №2 Ызар  айылдык китепканасы 9687
103 №3 Ак-Коргон  айылдык китепканасы 13285
104 №4 Падек  айылдык китепканасы 6287
105 №5 Баястан  айылдык китепканасы 4911
106 №6  Ак-Там  айылдык китепканасы 10608
107 №7 Сафет-Булон  айылдык китепканасы 8544
108 №8 Жапа-Салды  айылдык китепканасы 6211
109 №9 Көк-Серек  айылдык китепканасы 16255
110 №11 Айры-Там  айылдык китепканасы 14181
11 №13 Көк-Таш  айылдык китепканасы 6049
112 №14 Совет-Сай  айылдык китепканасы 3696
113 №15 Ак-Башат  айылдык китепканасы 4929
114 №17 Өрүктү-Сай айылдык китепканасы 5819
115 №18 Достук айылдык китепканасы 9788
116 №19 Өрүктү айылдык китепканасы 11207
117 №20 Ажек  айылдык китепканасы 3350
118 №22 Кызыл-Ата  айылдык китепканасы 6532
119 №23 Сары-Талаа  айылдык китепканасы 4140
120 №25 Кош-Терек  айылдык китепканасы 4567
121 Достук Балдар китепканасы 4013
Сузак району
122 Сузакайылы Балдар китепканасы 21371
123 № 1  айылдык китепканасы 10368
124 № 2  айылдык китепканасы 8157
125 № 3   айылдык китепканасы 8039
126 № 5  айылдык китепканасы 4398
127 № 6  айылдык китепканасы 7103
128 № 8  айылдык китепканасы 7148
129 № 10   айылдык китепканасы 7176
130 № 11   айылдык китепканасы 7093
131 № 13   айылдык китепканасы 4517
132 №14    айылдык китепканасы 4578
133 № 15   айылдык китепканасы 4122
134 № 16   айылдык китепканасы 4492
135 № 17   айылдык китепканасы 5196
136 № 18   айылдык китепканасы 6481
137 № 19   айылдык китепканасы 4117
138  № 21   айылдык китепканасы 3849
139 № 22  айылдык китепканасы 9687
140 № 25  айылдык китепканасы 15766
141 № 26  айылдык китепканасы 6907
142 № 28  айылдык китепканасы 4745
143 № 29  айылдык китепканасы 6341
144 № 30  айылдык китепканасы 4663
145 № 31  айылдык китепканасы 5449
146 № 33  айылдык китепканасы 6077
147 № 34   айылдык китепканасы 3438
148 № 35   айылдык китепканасы 3288
149 № 37   айылдык китепканасы 4872
150 № 38   айылдык китепканасы 7620
151 № 39   айылдык китепканасы 5972
152 № 40   айылдык китепканасы 3449
153 № 41   айылдык китепканасы 4806
Жыйнтыгы:153
Ош облусу
Алай району
1 №1  Таш-Короо айылдык китепканасы 5863
2 №2  Жаңы–Алай айылдык китепканасы 4931
3 №3  Боз-Караган айылдык китепканасы 6241
4 №4  Каблан-Көл айылдык китепканасы 5737
 5 №5  Арпа-Тектир айылдык китепканасы 3698
6 №6  Н.Шамшиева айылдык китепканасы 6096
7 №7   Кең-Жылга айылдык китепканасы 5011
8 №8   Жаңы-Турмуш айылдык китепканасы 4537
9 №9   Миязды айылдык китепканасы 6407
10 №10 Курманжан Датка  айылдык китепканасы 4504
11 №11 Октябрь айылдык китепканасы 6609
12 №12 Кара-Суу айылдык китепканасы 6325
13 №13 Согонду айылдык китепканасы 7287
14 №14  Мурдаш айылдык китепкна 6696
15 №15  Күң-Элек айылдык китепканасы 5991
16 №16  Терек айылдык китепканасы 4632
17 №17 Сопу-Коргон айылдык китепканасы 7633
18 №18 Чий-Талаа айылдык китепканасы 4078
19 №19  Аскалы айылдык китепканасы 6109
20 №20 Талды-Суу айылдык китепканасы 5168
21 №21  Бүлөлү айылдык китепканасы 7366
22 №22  Маданият айылдык китепканасы 4770
23 №23    Кызыл-Алай айылдык китепканасы 5004
24 №24   Ак-Босого айылдык китепканасы 5745
25 №25   Нура айылдык китепканасы 3277
26 №26   Үч-Дөбө айылдык китепканасы 4718
27 №27   Сары-Таш  айылдык китепканасы 5984
28 №28   Чакмак айылдык китепканасы 5195
29 №29   Жылуу-Суу  айылдык китепканасы 5417
30 №30  Курманжан Датка айылдык китепканасы 2802
31 №31  Сары-Могол айылдык китепканасы 3989
Араван району
32  №1   Кызыр-Абад  айылдык китепканасы 9180
33  №2  Пахтачы айылдык китепканасы 8227
34 № 3  Маңгыт  айылдык китепканасы 8832
35 №4   Тепе-Коргон  айылдык китепканасы 7530
36 №5   Жаңы-Жол  айылдык китепканасы 4360
37 № 6   Жаңы-Араван   айылдык китепканасы 5842
38 № 7   Ак шар  айылдык китепканасы 10248
39 №8    Керкидон айылдык китепканасы 4407
40 № 9   Найман   айылдык китепканасы 7608
41 №10   Сырт айылдык китепканасы 6686
42 № 11  Ачы айылдык китепканасы 4341
43  №12  Маданият  айылдык китепканасы 4064
44  № 13  Кочубаев  айылдык китепканасы 4801
45  №14  Октябрь  айылдык китепканасы 7327
46 № 15   Гүлбаар  айылдык китепканасы 3054
47 № 16   Какыр-Пилтан  айылдык китепканасы 4237
48 №17  Кайрагач -Арык  айылдык китепканасы 6416
49  №18  Пахта-Дөбө айылдык китепканасы 4307
50 № 19   Авыз  айылдык китепканасы 7258
51 №20  Чөгөм айылдык китепканасы 3354
52 № 21  Жаңы -Арык айылдык китепканасы 4197
53   № 22 Кичи-Алай айылдык китепканасы 2070
54  № 23  Уйгур-Абад  айылдык китепканасы 3433
55  № 24  Каррак  айылдык китепканасы 3050
Кара-Кулжа району
56 №1   1- Май  айылдык китепканасы 7151
57 №2   Кара- Кочкор  айылдык китепканасы 8352
58  №3  Тоготой айылдык китепканасы 8974
59 №4   Ак-Кыя    айылдык китепканасы 6450
60 №5  Сай  айылдык китепканасы 6802
61 №6   Ылай-Талаа айылдык китепканасы 9266
62 №7   Карагуз айылдык китепканасы 9900
63 №8   Кеңеш  айылдык китепканасы 8136
64 №10  Кара -Булак  айылдык китепканасы 5813
65 №11  Тогуз- Булак айылдык китепканасы 7542
66 №12  Чалма    айылдык китепканасы 9114
67 №13 Ынтымак  айылдык китепканасы 4531
68 №14   Сары -Бээ айылдык китепканасы 7780
69 №15   Терек- Суу айылдык китепканасы 7622
70  №16  Кызыл- Жар  айылдык китепканасы 7447
71 №17   Терек айылдык китепканасы 2834
72 №18   Көңдүк  айылдык китепканасы 5669
73 №19  Ой-Тал  айылдык китепканасы 6228
74 №20  Көк -Арт айылдык китепканасы 4524
75 №21  Кан Коргон   айылдык китепканасы 5751
76 №22  Буйга   айылдык китепканасы 2393
77 №23   Коо-Чаты айылдык китепканасы 484
78 №24   Октябрь  айылдык китепканасы 4129
79 №25   Кара-Таш   айылдык китепканасы 2478
80 №26  Сары -Булак  айылдык китепканасы 4977
81  №27 Жаңы- Талапайылдык китепканасы 2633
82 №28   Кайың -Талаа   айылдык китепканасы 5064
Кара-Суу району
83 №1 Ак-Таш  айылдык китепканасы 7783
84 №2  Баш-Булак  айылдык китепканасы 11413
85 №3   Кызыл-Ордо     айылдык китепканасы 3731
86 №5  Кызыл-Суу айылдык китепканасы 9950
87 №6  Кашкар-Кыштак  айылдык китепканасы 16705
88  №8  Дадабаев  айылдык китепканасы 9032
89 №13  Лангар  айылдык китепканасы 25633
90 №17  Сары-Колот  айылдык китепканасы 7171
91 №21  Папан  айылдык китепканасы 21606
92 №22  Сарай  айылдык китепканасы 14963
93  №24 Төлөйкөн  айылдык китепканасы 6827
94 №29  Шарк  айылдык китепканасы 12155
95 №32  Жоош   айылдык китепканасы 27220
96 №35  Жаӊы-Арык айылдык китепканасы 21881
97 №37  Отуз-Адыр  айылдык китепканасы 7343
98 №38 Кызыл-Шарк айылдык китепканасы 29506
99 №41 Мады   айылдык китепканасы 19748
100 №45  Мөнөк  айылдык китепканасы 6657
  Ноокат району
101 №1  Көк-Бел  айылдык китепканасы 9216
102 №2  Кожоке   айылдык китепканасы 12978
103 №3  Кеңеш  айылдык китепканасы 8549
104 №5  Ак-Булак  айылдык китепканасы 9757
105 №6  Кыргыз-Ата айылдык китепканасы 9966
106 №7  Көтөрмө  айылдык китепканасы 11868
107 №8  Кара-Таш  айылдык китепканасы 7834
108 №9  Нойгут   айылдык китепканасы 4669
109 №10  Үч-Бай айылдык китепканасы 15954
110 №11 Ата-Мерек  айылдык китепканасы 7894
111 №12 Кашкалдак   айылдык китепканасы 10743
112  №13 Жаңы-Ноокат  айылдык китепканасы 9191
113 №14   Кызыл-Тейит   айылдык китепканасы 5100
114  №15  Бел  айылдык китепканасы 5479
115  №16  Борбаш айылдык китепканасы 13284
116  № 17  Жийде  айылдык китепканасы 9838
117  № 18  Найман  айылдык китепканасы 14474
118  № 19  У.Салиева   айылдык китепканасы 7394
119  №20  Айтамга айылдык китепканасы 6508
120 №22   Кичи-Алай  айылдык китепканасы 7767
121 № 24   Ынтымак  айылдык китепканасы 8520
122 № 25    Кулатов айылдык китепканасы 13114
123 №26 Кожо-Арык  айылдык китепканасы 12948
124 №27 Беш-Буркан   айылдык китепканасы 5210
125 № 28  Арал  айылдык китепканасы 7792
126 №29  Жар-Коргон  айылдык китепканасы 7336
127 №31  Герейт-Шорон  айылдык китепканасы 11353
128 №34  Чечме-Сай  айылдык китепканасы 4530
129 № 35  Он-эки-Бел  айылдык китепканасы 8375
130 №36  Таштак  айылдык китепканасы 4766
131 №37  Байыш   айылдык китепканасы 7630
132 №40 Шаңкол  айылдык китепканасы 8186
Өзгөн району
133 №1 Кара –Дыйкан айылдык китепканасы 12381
134 № 2  Кара –Дыйкан айылдык китепканасы 10425
135 №3   Жылалды айылдык китепканасы 13419
136 №4   Кайрат   айылдык китепканасы 5646
137 №5 Жийде    айылдык китепканасы 6717
138 №6 Шоро-Башат   айылдык китепканасы 8014
139 №7 Кызыл-Тоо  айылдык китепканасы 8397
140 №8   Айгыр-Жал   айылдык китепканасы 10517
141 №9 Мырза-Арык    айылдык китепканасы 12726
142 №10  Куршаб айылдык китепканасы 14085
143 №11 Куршаб     айылдык китепканасы 14661
144 №12     Кызыл-Октябрь айылдык китепканасы 18697
145 №  13 Жалпак-Таш    айылдык китепканасы 7671
146 №14  Кара- Таш  айылдык китепканасы 3334
147 №15  Дөң-Булак  айылдык китепканасы 9579
148 №16  Канат м-н Зарина атындагы 23757
149 № 17 Мырза-Аке  айылдык китепканасы 10732
150 № 18 Ак-Жар  айылдык китепканасы 3698
151 №19 Көлдүк  айылдык китепканасы 10742
152 № 20  Кызыл-Чарба   айылдык китепканасы 7406
153 № 21  Кеңеш  айылдык китепканасы 7657
154 № 22 Кош-Этер   айылдык китепканасы 4887
155 № 23 Алтын-Булак  айылдык китепканасы 4061
Чоң-Алай району
156 №1   Кашка-Суу  айылдык китепканасы 4430
157 №2    Ачы-Суу   айылдык китепканасы 5130
158 № 3    Кабык   айылдык китепканасы 4207
159 № 4 Кызыл-Эшме   айылдык китепканасы 5724
160 №5  Чак     айылдык китепканасы 3558
161 №6 Жаш-Тилек   айылдык китепканасы 3546
162 №7 Жар-Башы   айылдык китепканасы 4593
163 № 8  Шибээ   айылдык китепканасы 3101
164 № 9   Жекенди  айылдык китепканасы 3051
165 №10 Кара-Мык  айылдык китепканасы 3537
166 № 11  Кара-Тейит  айылдык китепканасы 5355
Жыйнтыгы:166
Баткен облусу
Баткен району
1 №1 .Рават  айылдык китепканасы 7555
2 №2 Көк Таш айылдык китепканасы 11519
3 №3 Самаркандек  айылдык китепканасы 17201
4 №5  Ак-сай айылдык китепканасы 6144
5 №6  Карабак айылдык китепканасы 9308
6 №8  Ак турпак айылдык китепканасы 5969
7 №9   Кызыл бел айылдык китепканасы 8118
8 №10  Бужум айылдык китепканасы 13804
9 №11 Карабулак айылдык китепканасы 9218
10 №12 Апкан  айылдык китепканасы 10766
11 №13 Боз адыр айылдык китепканасы 8217
12 №14 Божой айылдык китепканасы 8218
13 №15  Таян айылдык китепканасы 6783
14 №16  Сай айылдык китепканасы 7678
15 №17  Согмент айылдык китепканасы 7663
16 №18   Кыштут айылдык китепканасы 6105
17 №19   Кан айылдык китепканасы 6762
18 №20   Жаңырык айылдык китепканасы 9111
19 №21   Кайыңды айылдык китепканасы 4815
20 №22   Чек  айылдык китепканасы 600
21 №25   Газ айылдык китепканасы 4292
22 №26   Жаңы-Жер айылдык китепканасы 6818
Лейлек району
23 №1  Самат  айылдык китепканасы 7232
24 №2   Андарак айылдык китепканасы 9014
25 №3  Көк-Таш  айылдык китепканасы 6541
26 №4  Ак-Суу айылдык китепканасы 9981
27 №5 Булак Башы  айылдык китепканасы 6973
28 №6  Ак арык айылдык китепканасы 7817
29 №7   Кулуңду айылдык китепканасы 6243
30 №8  Арка  айылдык китепканасы 6410
31 №9  Достук  айылдык китепканасы 6060
32 №10 Жаштык  айылдык китепканасы 5461
33 №11  Бешкент  айылдык китепканасы 8415
34 №12  Чурбек айылдык китепканасы 4192
35 №13   Моргун айылдык китепканасы 7379
36 №14    Карабулак айылдык китепканасы 9197
37 №15  Мин-Жыгач айылдык китепканасы 7960
38 №16    Ай-Көл айылдык китепканасы 7420
39 №17   Айбийке айылдык китепканасы 5529
40 №18    Коргон айылдык китепканасы 5959
41 №19    Катыран айылдык китепканасы 5669
42 №20    Баул  айылдык китепканасы 3112
43 №21   Өзгөрүш  айылдык китепканасы 3286
44 №22  Голбо  айылдык китепканасы 1836
45 №23  Чимген  айылдык китепканасы 3923
46 №24 Тайлан  айылдык китепканасы 2255
47 №25  Даркум  айылдык китепканасы 5229
48 №26    Борбордук айылдык китепканасы 5248
Кадамжай району
50 №2  үч коргон айылдык китепканасы 8435
51  №3  Чаувай айылдык китепканасы 13949
52 №4  Кызыл-Булак айылдык китепканасы 15438
53 №5  Үч-коргон айылдык китепканасы 15080
54 №6  Жаңы-Жер айылдык китепканасы 16536
55 №7  Жаркотон айылдык китепканасы 12027
56 №8  Халмион айылдык китепканасы 24741
57 №9  Жал айылдык китепканасы 17278
58 №10 Тамаша айылдык китепканасы 9124
59 №11  Кара-Жыгач айылдык китепканасы 8255
60 №12  Кара-Дөбө айылдык китепканасы 20662
61 №13  Үч-коргон айылдык китепканасы 18374
62 №14   Марказ айылдык китепканасы 26757
63 №15   Учкун айылдык китепканасы 19404
64 №16   Миң-Чынар айылдык китепканасы 5827
65 №17   Кыргыз кыштак айылдык китепканасы 7399
65 №18   Совет айылдык китепканасы 7210
Сүлүктү шаары
67 Кош Булак поселколук китепканасы 36937
Кызыл-Кыя шаары
68 №2 Караван айылдык китепкана филиалы 15210
Жыйынтыгы:68

  Китепканалардын жайгашуусу боюнча маалымат -165 китепкана типтүү имаратта жайгашкан; – 329 китепкана маданият үйүндө; – 420 китепкана турак жай бөлолөрдө; – 126 китепкана жеке бөлмөлөрдө; – 6 китепкана мектептин ичинде; – 18 китепкана айыл өкмөтүнүн имаратында;

Мекеменин аталышы Китепкананын саны Типтүү имарат (саны) Маданият үйүндө (саны) Турак жай бөлмөлөрдө (саны) Жеке бөлмөлөрдө (саны) Мектептин ичинде Айыл өкмөтүнүн имаратында
1 А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы 1 1
2 К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы 1 1
3 Бишкек шаарындагы китепканалар 28 18 5 1 4
4 Ош шаарындагы китепканалар 11 3 3 2 2 2
5  Ысык-Көл облусундагы китепканалар 154 1 37 115 1
6 Чүй облусундагы китепканалар 210 11 74 120 4
7 Нарын облусундагы китепканалар 128 29 38 51 10
8 Талас облусундагы китепканалар 74 10 16 20 12 16
9 Жалал-Абад облусундагы китепканалар 195 61 50 42 42
10  Ош облусундагы китепканалар 182 24 86 50 22
11 Баткен облусундагы китепканалар 80 6 28 14 32
ЖЫЙЫНТЫГЫ: 1064 165 329 420 126 6 18