Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү кыргыз элдик уздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгаарыдан, металлдан жасалган кооз буюмдарын, өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Кыргыз эли өзүнүн жашоо- тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Кийизден ар кандай кийим- кечектерди, төшөнчүлөрдү, ала кийиз шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан.  Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Алар элдин ой- тилегинин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү көрөтүүгө белсенет.

Кол өнөрчүлүктүн  максаты жана милдети:

 • Кыргызстандагы кол өнөрчүлүк өнөрүнүн өнүктүрүү;
 • Региондордо кол өнөрчүлүк өнөрүн өнүктүрүү;
 • Борбор Азия жана Кыргызстандын кол өнөрчүлөрүнүн ишмердүүлүгүн өркундөтүү (Өрчүтүү) жана жайылтуу;
 • Борбор Азия жана Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин (продукциясын) эл аралык деңгээлге чыгаруу;
 • Кол өнөрчүлүк ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;
 • Борбор Азиядагы кол өнөрчүлөрдүн профессионалдык, жарандык, экономикалык жана социалдык укугун коргоо;
 • Борбор Азия жана Кыргыз элинин маданий мурасын сактоо;
 • Дүйнөлүк аренага чыгаруу.

Кол өнөрчүлүк  багыттары боюнча өкүлдөрүнүн тизмеси

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад шаары:

 • Килем токуу;
 • Кийиз;
 • Түймө (шиш менен);
 • Боз үй жабдыктары;
 • Тикмечилик;
 • Колго түйүү (ручное плетение);
 • Кыл калемдер.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Кызыл-Туу айылы:

 • Килем токуу;
 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
 • Кийиз.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Кызыл-Жар айылы:

 • Килем токуу;
 • Опад;
 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
 • Улуттук кийимдерди тигүү;
 • “Чалма” баш кийими;
 • Сепеттерди токуу (сетки).

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Жаңы-Базар айылы:

 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
 • Саймалар, машинада сайылган саймалар.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Айгыр-Жал айылы:

 • Камчы өрүү;
 • Терини кайра иштетүү, ээр токумдарды жасоо;
 • Боз-үйдүн кереге-ууктарын жасоо;
 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак ала-кийиз жасоо

  Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Тамчы айылы:

 • Тери иштетүү;
 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак ала-кийиз
 • “Туш кийиз” жасоо;
 • Кийизден жасалган көрпөчөлөр, сумкалар, бут кийимдер;
 • Сувенир жасоо;
 • Табигый боёктор.

Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Түп айылы:

 • Кийиз жасоо;
 • Кийизден жасалган көрпөчөлөр, баш кийимдер, бут кийимдер жана кол каптар;
 • Жыгачтан жасалган буюмдар: сандыктар;
 • Сувенирлер.

  Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Зындан айылы:

 • Кийизден жасалган буюмдар;
 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак;
 • Туш-кийиз – сайма;
 • Курак;
 • Калпак;
 • Ат жабдыктары, ээр токумдар.

Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Барскон айылы:

 • Кийиз;
 • Боз үй.

Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Кызыл-Туу айылы:

 • Кийиз;
 • Боз үй;
 • Боз үй жабдыктары;
 • Сувенирлер;

Кыргыстан, Талас облусу, Шекер айылы:  

 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
 • Кийизден жасалган сувенирлер;
 • Кыздын себи: курак жана сайма;
 • Ат жабдыктары;
 • Түйүлгөн буюмдар.

Кыргызстан, Ош облусу, Кыргыз-Ата айылы:

 • Кийизден жазалган буюмдар: баш кийим, туш кийиз;
 • Сувенирлер.

Кыргызстан, Нарын облусу, Ат-Башы айылы:

 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
 • Кийизден жасалган буюмдар: отургучтар, сумкалар, сувенирлер.

Кыргызстан, Нарын облусу, Ача-Кайыңды айылы:

 • Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
 • Жумшак отургучтар, көрпөчөлөр жана жаздыктар.

Кыргызстан, Нарын облусу, Кара-Суу айылы:

 • Кийиз;
 • Кийизден жасалган килем, шырдак;
 • Кийизден жасалган сувенирлер.

Кыргызстан, Нарын облусу, Кум-дөбө айылы:

 • Кийиз;
 • Кийизден жасалган килем, шырдак;
 • Тикмечилик;
 • Чий.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Бөкөнбаев айылы:  

 • Шырдак, ала-кийиз;
 • Көрпөчөлөр;
 • Отургучтар;
 • Боз-үй жабдыктары;
 • Аксессуарлар, сувенирлер;
 • Оюнчуктар.

  Кыргызстан, Нарын облусу, Жан-Булак айылы:

 • Шырдак;
 • Курактан жасалган буюмдар;
 • Токуучулук;
 • Кийиз.

  Кыргызстан, Чүй облусу, Новопавловка айылы:

 • Чепкендер;
 • Баш кийимдер;
 • Сумкалар;
 • Кийизден жасалган оюнчуктар.

Кыргызстан, Чүй облусу, Кожомкул айылы:

 • Кийиз;
 • Шырдак;
 • Кыздын себи;
 • Ат жабдыктары;
 • Сайма;
 • Ала-кийиз;
 • Тери иштетүү.

Кыргызстан, Чүй облусу, Кара-Балта шаары:  

 • Таардан жасалган килемдер;
 • Кажарлар;
 • Терме-лента;
 • Кездемеден жасалган сумкалар (баштыктар);
 • Куржундар;
 • Тесемки;
 • Дизайн, үй жасалгалоо үчун атайын кийизден жасалган буюмдар;
 • Жаздыктар;
 • Ала-кийиз;
 • Ар түрдүү баш кийимдер;
 • Сумкалар;
 • Косметика каражаттары;
 • Пинетки;
 • Сувенирдик продукциялар.

Кыргызстан, Чүй облусу, Селекция айылы:

 • Улуттук кийим: чепкен;
 • Кемсел;
 • Баркыттан жасалган чапандар;
 • Калпак;
 • Топу;
 • Кийизден жасалган сувенирлер.

Кыргызстан, Чүй облусу, Беш-Күнгөй айылы:

 • Кийиз-жибектен жасалган буюмдар, кийимдер;
 • Моюн орогучтар;
 • Баш кийимдер;
 • Бут кийимдер.

Кыргызстан, Чүй облусу, Кызыл-Суу айылы:

 • Кыздын себи: туш-кийиз;
 • Төшөк;
 • Жаздыктар;
 • Курак, саймалар;
 • Сувенирлер;
 • Жасалгалоо буюмдары;
 • Унаа үчүн жасалгалоо буюмдары;
 • Баш кийимдер;
 • Топу;
 • Бут кийимдер.

Кыргызстан, Чүй облусу, Кант шаары:

 • Кийиз-жибектен жасалган буюмдар: тондор;
 • Моюн орогуч;
 • Баш кийим (берет);
 • Сумкалар;
 • Мээлейлер.

 Кыргызстан, Чүй облусу, Тегирмен айылы:

 • Курак;
 • Шырдак;
 • Ала-кийиз;
 • Сайма;
 • Кийиз.

Кыргызстан, Нарын облусу, Нарын шаары:

 • Шырдак, Ала-кийиз;
 • Кийизден жасалган отургучтар, жаздыктар, сувенирлер;
 • Кийизди жасоо.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Каракол шаары:

 • Кийизден жасалган буюмдар: жаздык тыш, сумкалар, бут кийимдер;
 • Сувенирлер;
 • Шырдак.

  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Базыл-Ата айылы:

 • Килем токуучулук;
 • Төшөктөр, жаздык тыш, жууркандар;
 • Шырдак, ала-кийиз;
 • Улуттук кийимдерди тигүү;
 • Чалма;
 • Өрүү.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Курулуш айылы:

 • Килем токуучулук;
 • Төшөк, жаздык тыштар, жууркандар;
 • Шырдак, ала-кийиз.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Чырпыкты айылы:

 • Шырдак;
 • Туш-кийиз.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Бактуу-Дөлөнөтү айылы:

 • Токучулук;
 • Шырдак;
 • Туш-кийиз, жаздык тыш;

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Кайырма – Арык айылы:

 1. Кыздын себи;
 2. Ала-кийиз, шырдак.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Саруу айылы:

 1. Шырдак, ала-кийиз;
 2. Тери.

Кыргызстан, Талас облусу, Кеңеш айылы:

 1. Боз-үй;
 2. Шырдак;
 3. Сайма;
 4. Токучуулук;
 5. Чий согуу.

Кыргызстан, Ош облусу, Талды-Суу айылы:

 1. Шырдак;
 2. Сайма;
 3. Чий;
 4. Килемдер.

  Кыргызстан, Ош облусу, Жаңы-Турмуш айылы:

 1. Терме;
 2. Жаздык тыш, жаздыктар, сумкалар;
 3. Шырдак.

Кыргызстан, Нарын облусу, Кара-Булуң айылы:

 1. Боз-үй;
 2. Шырдак.

Кыргызстан, Нарын облусу, Казыбек айылы:

 1. Шырдак

Кыргызстан, Нарын облусу, Кочкор айылы:

 1. Шырдак, көрпөчөлөр,отургучтар;
 2. Терини кайра иштетиүү.

Кыргызстан, Нарын облусу, Чолпон айылы:

 1. Боз-үй;
 2. Шырдак;
 3. Курак.

Кыргызстан, Нарын облусу, Миң-Булак айылы:

 1. Шырдак;
 2. Улуттук кийимдер, сайма менен

Кыргызстан, Нарын облусу, Чаек айылы:

 1. Шырдак;
 2. Токуучулук;
 3. Чий сокуу.

Кыргызстан, Нарын облусу, Кызыл-Жылдын айылы:

 1. Шырдак;
 2. Ат жабдыктары: ээр.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Ак-Булак айылы:

 1. Ала-Кийиз;
 2. Чий.

Кыргызстан, Талас облусу, Көк-Кашат айылы:

 1. Боз-үй;
 2. Кийиз;
 3. Шырдак;
 4. Курак;
 5. Сайма;
 6. Токуучулук;
 7. Чий согуу.

Кыргызстан, Талас облусу, Бакайыр айылы:

 1. Шырдак, Ала-кийиз;
 2. Кыздын себи: курактан жасалган буюдар.

Кыргызстан, Талас облусу, Жоон-Дөбө айылы

 1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак;
 2. Токуучулук;
 3. Чий согуу;
 4. Төшөктөр, жаздык тыштар;

Кыргызстан, Талас облусу, Чолпонбай айылы:

 1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак, ала-кийиз;
 2. Курак, сайма;
 3. Тери иштетүү.

Кыргызстан, Ош облусу, Кашка – Суу айылы:

 1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак, ала-кийиз;
 2. Килем токуу;
 3. Токуучулук;
 4. Туш кийиз, жаздык тыштар;
 5. Чий.

Кыргызстан, Баткен облусу, Искра айылы:

 1. Кийизден жасалган килемдер: ала-кийиз;
 2. Килем токуу: түктүү жана түгү жок килемдер;
 3. Туш-кийиз, төшөктөр, отургучтар, жаздык тыштар;
 4. Курак слоенный.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Терек-Сай айылы:

 1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак, ала-кийиз;
 2. Курак;
 3. Өрүү;
 4. Жыгачтарды иштетүү;
 5. Ээр;
 6. Музыкалык аспаптар: комуз.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Аркыт айылы:

 1. Сайма менен жасалган буюмдар: жаздык тыштар, сумкалар;
 2. Курактан жасалган буюмдар: төшөк, жаздык тыштар, жабуулар;
 3. Кийизден жасалган килемдер: шырдак (Төрбөлжүн);
 4. Килем токуу – түгү жок килемдер.

Кыргызстан, Чүй облусу, Романовка айылы:

 1. Токуучулук;
 2. Баш кийимдер;
 3. Сайма;
 4. Шырдак;

Кыргызстан, Чуй облусу, Үч-эмчек айылы:

 1. Кыздын себи: Шырдак;
 2. Төшөк;
 3. Туш-кийиз;
 4. Курак;
 5. Сайма;
 6. Аппликация.

  Кыргызстан, Чүй облусу, Шабдан айылы:

 1. Шырдак;
 2. Туш-кийиз;
 3. Төшөк;
 4. Курактан жасалган жаздыктар;
 5. Сайма;
 6. Кыздын себи;
 7. Ала-кийиз;
 8. Териден жасалган буюмдар.

  Кыргысзтан, Чүй облусу, Кара-Булак айылы:

 1. Шырдак;
 2. Курак;
 3. Сайма.

  Кыргызстан, Талас облусу, Талас шаары:

 1. Кийизден жасалган буюмдар: килем, шырдак, отургучтар, сувенирлер;
 2. Жыгачтан жасалган буюмдар: бешик, сувенирлер;
 3. Кыздын себеби;
 4. Саймадан жасалган буюмдар: чапандар, кемселдер, белдемчи;
 5. Курак, сайма: Төшөк, туш-кийиз.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Шамалды-Сай айылы:

 1. Килем токуу – түгү жок килемдер;
 2. Саймадан жасалган буюмдар: төшөк, жууркандар, жаздык тыштары;
 3. Улуттук кийимдер;
 4. Колго жасалган өрүү, токуу, эшүү иштери.

Кыргызстан, Чүй облусу, Жаңы-Жер айлыл:

 1. Сайма;
 2. Курак;
 3. Токуу;
 4. Килем токуу;
 5. Джурабы.

Кыргызстан, Баткен облусу, Кара-Суу айылы:

 1. Килем токуу: түктүү килемдер;
 2. Улуттук кийимдер: чепкен;
 3. Курактан жасалган буюмдар: төшөк, жаздык тыштар;
 4. Саймадан жасалган буюмдар: дасторкондор, жаздык тыштары.

Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Майлуу-Суу, Көгөй айылы:

 1. Жыгачтан жасалган музыкалык аспаптар – комуз;
 2. Темирден жасалган музыкалык аспаптар – ооз комуз;
 3. Жыгачтан жасалган буюмадар – идиш аяктар;
 4. Ташка чегүү;
 5. Керамика.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Булан-Соротуу айылы:

 1. Жыгачка оюу түшүрүү;
 2. Рога – статуэткалар, вазалар, шкатулкалар, сувенирлер.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Кожояр айылы:

 1. Боз үй;
 2. Музыкалык аспаптар.

Кыргызстан, Чүй облусу, Маловодное айылы:

 1. Ат жабдыктары;

Кыргызстан, Баткен облусу, Маргун айылы:

 1. Килем токуу – түктүү килемдер;
 2. Курак – төшөк, жаздык тыштары;
 3. Сайма менен жасалган буюмдар – дасторкондор, жаздык тыштары.

Кыргызстан, Баткен облусу, Катран айылы:

 1. Килем токуу;
 2. Куратан төшөк, жаздык тыштары;
 3. Дасторкондор.

Кыргызстан, Баткен облусу, Кулунду айылы:

 1. Килем токуу;
 2. Улуттук кийимдер – чепкен;
 3. Курак менен жасалган төшөк, жаздык тыштары;
 4. Дасторкондор.

Кыргызстан, Баткен облусу, Исфана шаары:

 1. Килем токуу – түктүү килемдер;
 2. Туш-кийиз, төшөктөр, жаздык тыштары.

Кыргызстан, Баткен облусу, Кызыл-Кыя айылы:

 1. Килем токуу – түктүү килем;
 2. Килем – таар, терме;
 3. Туш-кийиз, төшөктөр, жаздык тыштары.

Кыргызстан, Ош облусу, Дароот – Коргон айылы:

 1. Килемдер;
 2. Курак, сайма;
 3. Оюулар түшүрүлгөн кездемелер;
 4. Улуттук кийимдер.

Кыргызстан, Ош облусу, Ынтымак айылы:

 1. Килемдер;
 2. Токуучулук;
 3. Сайма.

Кыргызстан, Ош облусу, Бел айылы:

 1. Килем токуучулук, отургучтар, жаздыктар, каптар;
 2. Туш-кийиз, жаздык тыштары, дасторкондор;
 3. Токучулук.

Кыргызстан, Чүй облусу, Камышановка айылы:

 1. Жаздык тыштар;
 2. Төшөк;
 3. Туш-кийиз;
 4. Сайма;
 5. Килемдер;
 6. Терме-таар;
 7. Терме-лента;
 8. Сумкалар;
 9. Термеден жасалган ар кандай сумкалар;
 10. Терме;
 11. Килемтокуу – таар;
 12. Килемдер;
 13. Сайма;
 14. Жураб;
 15. Тери;
 16. Килем-таар;
 17. Тигилген килемдер;

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Чолпон-Ата шаары:

 1. Булгаарыдан жасалган буюмдар: ат жабдыктары;
 2. Булгаарыдан сувенирлер.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Карал-Дөбө айылы:

 1. Боз үй;
 2. Ат жабдыктары.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Сары-Булак айылы:

 1. Боз үй;
 2. Ат жабдыктары.

Кыргызстан, Ош облусу, Сары-Могол айылы:  

 1. Токучулук;
 2. Чий.

Кыргызстан, Нарын облусу, Ак-Муз айылы:

 1. Боз үй;
 2. Төшөк, жаздык тыштары,отургучтар.

Кыргызстан, Нарын облусу, Бирлик айылы:

 1. Боз үй;
 2. Саймадан жасалган буюмдар.

Кыргызстан, Чүй облусу, Жаңы Пахта айылы:

 1. Сайма;
 2. Курак;
 3. Токуучулук;
 4. Килем токуу;
 5. Журабы.

Кыргызстан, Чүй облусу, Новопокровка айылы:

 1. Чий согуу;
 2. Панно;
 3. Саймадан жаздык тыштары.

Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Темир-Канат:

 1. Боз үй;
 2. Сувенирлер