1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Маданият жөнүндө
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Китепкана иши жөнүндө
 3. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын музейлери жана Музей фонду жөнүндө
 4. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасы жөнүндө
 5. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө
 6. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ “Манас” эпосу жөнүндө
 7. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Элдик кол өнөрчүлүк өндүрүшүн жандандыруу,өнүктүрүү жана сактоо жөнүндө
 8. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик колдоо жөнүндө
 9. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ Маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин штаттык санынын ченемдерин бекитүү тууралуу
 10. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
 11. Тарыхый-маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө ЖОБО
 12. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жөнүндө ЖОБО
 13. Кыргыз Республикасынын Музей фондунун Мамлекеттик каталогу жөнүндө ЖОБО
 14. Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасынын элементтеринин классификациясы жөнүндө ЖОБО
 15. Маданий баалуулуктарды Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүнүн жана андан тышкары алып чыгуунун тартиби жөнүндө ЖОБО
 16. Маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө ЖОБО
 17. Маданият, искусство жана маалымат системасындагы мекемелердин кызматкерлерине иштеген жылдары үчүн кошумча төлөөлөр жөнүндө ЖОБО
 18. Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарын коргоо жана пайдалануу боюнча 2015-2020-жылдарга карата концепция
 19. Музей буюмдарын жана музей коллекцияларын Кыргыз Республикасынын Музей фондунун курамына киргизүү жана андан чыгаруу тартиби