Атаандаштык мезгилде тыюу салынган заттар жана ыкмалар

Атаандаштык мезгил – спортчу катышууга талапкер болгон мелдештин алдындагы күнү саат 23: 59да башталып, мелдештин аягына чейин жана ошол мелдешке тиешелүү үлгүлөрдү алуу процесси

АТАЙЫН ЗАТ ЭМЕС СТИМУЛЯТОРЛОР (S6)

 • Адрафинил • Амфепрамон • Амфетамин • Амфетаминил • Амифеназол • Бензиленпиперазин • Бенфлуорекс • Бромантан • Клобензорекс • Кокаин • Кропропамид • Кротетамид • Лиздексамфетамин • Мезокарб • Метамфетамин (d-) • р-метиламфетамин • Мефенорекс • Мефентермин • Модафинил • Норфенфлурамин • Прениламин • Пролинтан • Фендиметразин • Фенетиллин • Фенкамин • Фентермин • Фенфлурамин • Фенпропорекс • Фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)] • Фурфенорекс

АТАЙЫН ЗАТТАРГА ТИЕШЕЛҮҮ СТИМУЛЯТОРЛОР (S6 B)

 • 3-Метилгексан-2-амин (1,2-dimethylpentylamine) • 4-Метилгексан-2-амин (methylhexaneamine) • 4-Метилпентан-2-амин (1,3-dimethylbutylamine) • 5-Метилгексан-2-амин (1,4-dimethylpentylamine) • Бензфетамин • Гептаминол • Гидроксиамфетамин (па- рагидроксиамфетамин) • Диметамфетамин (диме- тиламфетамин) • Изометептен • Катин** • Катинон жана анын кесиптештери, мисалы, мефедрон, метедрон и α — пирроли- диновалерофенон; • Левметамфетамин • Меклофеноксат • Метилендиоксиметамфетамин • Метилфенидат • Метилэфедрин*** • Никетамид • Норфенефрин • Оксилофрин (метилси- нефрин) • Октодрин (1,5 –диметил- гексиламин) • Октопамин • Пемолин • Пентетразол • Пропилгекседрин • Псевдоэфедрин**** • Селегилин • Сибутрамин • Стрихнин • Тенамфетамин (мети- лендиоксиамфетамин) • Туаминогептан • Фампрофазон • Фенбутразат • Фенкамфамин • Фенетиламин жана анын туундулары • Фенметразин • Фенпрометамин • Эфедрин*** • Эпинефрин***** (адреналин) • Этамиван • Этиламфетамин • Этилэфрин жана химиялык түзүлүшү окшош же биологиялык таасири окшош башка заттар.

ЭСКЕРТҮҮ

 • Клонидин –  Дерматологиялык, мурун же офтальмикалык колдонуу үчүн имидазолдун туундулары (мисалы, бримонидин, инданазолин, клоназолин, ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин, феноксазолин), ошондой эле 2021-жылы мониторинг программасына кирген стимуляторлор*.
 • Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, фенилпропаноламин, пипрадрол жана синефрин – бул заттар 2021-жылдын мониторинг программасына киргизилген жана тыюу салынган заттар деп эсептелбейт.

Катин эгерде заарада 5 мкг/мл ашса,  тыюу салынган заттар категориясына кирет.Метилэфедрин жана эфедрин тыюу салынган заттар категориясына кирет, эгерде бул заттардын бири  заарада 10 мкг/мл ашса. Псевдоэфедрин заарада концентрациясы 150 мкг/мл ашса тыюу салынган заттар категориясына кирет,

Наркотиктер (S7) 

 • Бупренорфин • Гидроморфон • Декстроморамид • Диаморфин (героин) • Метадон • Морфин • Никоморфин • Оксикодон • Оксиморфон • Пентазоцин • Петидин • Фентанил жана анын туундулары

КАННАБИНОИДЫ (S8)

 • Каннабис (гашиш и марихуана) жана кара куурай азыктары * табигый жана синтетикалык тетрагидроканнабинолы (ТГК) • Эффекттерди туураган синтетикалык каннабиноиддер ТГК.

ЭСКЕРТҮҮ

 • Каннабидиол

Глюкокортикоиддер(S9)

Глюкокортикоиддер венага, булчуңга, ооз көңдөйүнө же ректалга колдонулса, тыюу салынган заттар категориясына кирет.

Аларга башкаларды кошпогондо (өзгөчө субстанциялар) кирет.

 • Беклометазон • Бетаметазон • Будесонид • Гидрокортизон • Дексаметазон • Дефлазакорт • Кортизон • Метилпреднизолон • Мометазон • Преднизолон • Преднизон • Триамцинолона ацетонид • Циклесонид • Флукортолон • Флунизолид • Флутиказон

ТУРУКТУУ ТЫЮУ САЛЫНГАН ЗАТТАР (АТААНДАШТЫКТА ДА, АТААНДАШТЫКТАН ТЫШКАРЫ МЕЗГИЛДЕ ДА).

Берилген класстагы бардык тыюу салынган заттар өзгөчө заттарга кирет.

 1. КОЛДОНУУГА УРУКСАТ БЕРИЛБЕГЕН СУБСТАНЦИЯЛАР (S0)

Тизменин кийинки бөлүмдөрүнүн бирине да кирбеген жана азыркы учурда бир дагы саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик жөнгө салуу органы тарабынан адамдарда терапиялык каражат катары пайдаланууга жол берилбеген ар кандай фармакологиялык субстанцияларды (мисалы, Клиникага чейинки же клиникалык сыноолор стадиясында турган же клиникалык сыноолору токтотулган дары-дармек каражаттарын, “дизайнердик” препараттарды, ветеринарияда гана колдонууга уруксат берилген препараттарды) дайыма колдонууга тыюу салынат.

 1. АНАБОЛИКАЛЫК АНДРОГЕНДИК СТЕРОИДДЕР (ААС) S1

Экзогендик киргизүүдө, аларга башкаларды кошпогондо, төмөнкүлөр кирет:

 • Андростендиол(5α-androst-1-ene- 3β, 17β-diol
 • 1-Андростендион (5α-androst-1-ene-3, 17-dione)
 • 1-Андростерон (3α-hydroxy5α-androst-1- ene-17-one)
 • 1-Тестостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1- en-3-one)
 • 1-Эпиандростерон (3β-hydroxy-5α-androst1-ene-17-one)
 • 4-Андростендиол (androst4-ene-3β,17β- diol)
 • 4-Гидроксистерон (4,17β-dihydroxyandrost-4- en-3-one)
 • 5-Андростендион (androst5-ene-3,17- dione)
 • 7α-Гидрокси-ДГЭА
 • 7β-Гидрокси-ДГЭА
 • 7-Кето-ДГЭА
 • 19-Норандростендиол (estr-4-ene-3,17-diol)
 • 19-Норандростендион (estr-4-ene-3,17- dione)
 • Андростанолон (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan3-one)
 • Андростендиол (androst-5- ene-3β,17β-diol)
 • Андростендион (androst-4- ene-3,17- dione)
 • Боластерон
 • Болденон
 • Болдион (androsta-1,4- diene-3,17-dione)
 • Гестринон
 • Даназол ([1,2] oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4- en- 20-yn-17α-ol)
 • Дегидрохлорметилтестостерон (4-chloro- 17β-hydroxy17α-methylandrosta-1,4- dien-3- one) • Дезоксиметилтестостерон (17α-methyl-5α- androst-2- en-17β-ol and 17α-methyl5α-androst-3-en-17β-ol)
 • Дростанолон
 • Калустерон
 • Квинболон
 • Клостебол
 • Местанолон
 • Местеролон
 • Метандиенон (17β-hydroxy17α- methylandrosta-1,4- dien-3-one)
 • Метандриол
 • Метастерон (17β-hydroxy2α,17α- dimethyl-5αandrostan-3-one)
 • Метенолон
 • Метил-1-тестостерон (17β-hydroxy- 17α- methyl5α-androst-1-en-3-one)
 • Метилдиенолон (17β-hydroxy-17αmethylestra-4,9-dien-3-one)
 • Метилклостебол
 • Метилнортестостерон (17β-hydroxy-17αmethylestr-4-en-3-one)
 • Метилтестостерон
 • Метриболон (methyltrienolone, 17β-hydroxy17α-methylestra-4,9,11-trien3-one)
 • Миболерон
 • Нандролон (19-nortestosterone)
 • Норболетон
 • Норклостебол (4-chloro17β-ol- estr-4-en-3- one)
 • Норэтандролон
 • Оксаболон
 • Оксандролон
 • Оксиместерон
 • Оксиметолон
 • Прастерон (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5- en-17-one)
 • Простанозол (17β-[(tetrahydropyran-2-yl) oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]- 5α-androstane)
 • Станозолол
 • Стенболон
 • Тестостерон
 • Тетрагидрогестринон (17-hydroxy-18a- homo-19-nor17α-pregna-4,9,11-trien-3- one)
 • Тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11- trien-3- one)
 • Флюоксиместерон
 • Формебелон
 • Фуразабол (17α-methyl [1,2,5] oxadiazolo[3’,4’:2,3]- 5α-androstan-17β-ol)
 • Эпиандростерон (3β-hydroxy-5α-androstan17-one)
 • Эпи-дигидротестостерон (17β-hydroxy-5β- androstan3-one)
 • Эпитестостерон
 • Этилэстренол (19-norpregna-4-en-17α-ol)
 1. БАШКА АНАБОЛИКАЛЫК АГЕНТТЕР