Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча :

Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнүн негизги көрсөткүчтөрү

2020- жылдын 9 айына

Дүйнөлүк Туризм уюмунун (UNWTO) жашыруун боюнча туристтердин келгендиги жалпы саны , 2020-жылдын 9 айы үчүн 74% же 4,532.5 миъ келгендиги тёмёндёгён жана 1,652.1 миъ сомду келгендиги (алуучу тарабынан алардын ичинен: жеке – 1 640.6, туризм – 2,6, расмий – 8,8). Анын ичинен КМШ мамлекеттеринен 1613,2 миң, алыскы чет өлкөлөрдөн 38,9 келген.

(Маалымат үчүн: 2019-жылдын 9 айында – 6 184,6 миң келген, анын ичинен келүү максаты боюнча: жеке – 6 105,1, туризм – 63,8, ишкердик – 15,6. Анын ичинен КМШ өлкөлөрүнөн – 5 953,8 миң келген, КМШдан тышкаркы келгендер. өлкөлөргө 230,7 миң келген.).

 Ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

2020-жылдын 9 айында туристтик ишмердүүлүктөн жана мейманканалардын жана ресторандардын ишинен республиканын бюджетине салык төлөмдөрүнүн түшүүсү 380 326,3 миң сомду түздү , анын ичинен 38 656,2 миң сому туристтик агенттиктердин жана туроператорлордун ишинен, ал эми мейманканалардын жана ресторандардын ишмердүүлүгү 341 670,1 миң сом.

(Маалымат үчүн: 2019-жылдын 9 айына – 559 139,0 миң сом, анын ичинен туристтик фирмалардын жана туроператорлордун ишмердүүлүгүнөн – 89 331,7 миң сом жана мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгүнөн – 469 807,3 миң сом).

 

мезгил -жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча 2020-жылга

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча

Туризм тармагында дүң кошумча нарк 2 861,0 млн сомго азайып, 7 180,7 млн сомду түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгында – 10 041 100 000 сом).

ИДПга карата пайыз менен алганда 3,1%ды түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгында – 4,3%).

Экспорт туристтик кызмат көрсөтүүнү (чет өлкөлүк жарандарды кабыл түшкөн киреше) 167,8 млн АКШ долларына чейин кыскарган жана түзгөн. 99,0 млн. АКШ (2019-жылдын биринчи жарымы – АКШ $ 264.7 млн АКШ ..).

Импорт туристтик тейлөө кызматтарын (кыргыз жарандарынын чет өлкөдөгү чыгашалар) 98,9 млн АКШ долларына чейин кыскарган жана түзгөн. 63.3 миллион доллар. АКШ (2019-жылдын биринчи жарымы – АКШ $ 162.2 млн ..).

Калкты туризм секторунда негизги капиталга 3,615.8 миллион сомго кыскаруу менен түзгөн 4,259.5 млн сомду (2019-жылдын биринчи жарым жылдыгында – 7,875.3 млн сом).

Транспорттун бардык түрлөрү менен туристтерди ташуудан түшкөн киреше 2277,1 млн сомго азайып, 2335,6 млн сомду түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгы – 4612,7 млн ​​сом).

Туризм тармагында чекене соода жүгүртүү 1003,5 млн сомго кыскарып, 7382,7 млн ​​сомду түздү (2019-жылдын биринчи жарым жылдыгында – 8386,2 млн сом).

Ресторандардын, барлардын, ашканалардын жана башка ишканалардын даяр тамак-аш менен камсыз кылуу боюнча жүгүртүүсү 904,7 млн ​​сомго кыскарып, 2028,4 млн сомду түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгы – 2933,1 млн сом).

Туристтик агенттиктердин кызматы 332 миллион сомго азайып, 269,2 миллион сомду түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгы – 601,2 миллион сом).

Санаториялык-курорттук иш-чаралардын кызмат көрсөтүүлөрү 137 млн ​​сомго кыскарып, 144,3 млн сомду түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгы – 281,3 млн сом).

Мейманканалардын жана башка кыска мөөнөттүү жайгаштыруучу жайлардын кызматтары 487,3 млн сомго азайып, 911,0 млн сомду түздү (2019-жылдын I жарым жылдыгында – 423,7 млн ​​сом).