Image default
Uncategorized

“Эргүү” улуттук театр сыйлыгы (Вдохновение)

“Эргүү (Вдохновение) – кыргыздын улуттук театр сыйлыгы ” эл аралык театр конкурсуна көрсөтүү, жеңүүчүлөрүн аныктоонун жана сыйлоонун жаңыртылган  ж о б о с у     1.”Кыргыздын Эргүү (Вдохновение) улуттук театр сыйлыгы” эл аралык конкурсу  жыл сайын, Кыргызстан театр ишмерлер союзунун театр искусствосу коомдук академиясынын академиктери тарабынан аныкталып, эл аралык Театр күнүнө карата – 27-март күнү тапшырылат. 2.”Кыргыздын Эргүү (Вдохновение) улуттук театр сыйлыгы” эл аралык конкурсунун уюштуруучулары: Кыргызстан театр ишмерлер союзу, “Айтыш” коомдук фонду, КР маданият, маалымат жана туризм министрлиги. 3.Сыйлыктын конкурстук номинацияларына көрсөтүүлөр юридикалык жактар жана жеке адамдардын өздөрү тарабынан да сунушталат. 4.Юридикалык жактар сунуштаган учурда номинацияларга сунуштоо протоколунун көчүрмөсү жана 3 DVD форматындагы пакет  катары (негизинен электрондук жана кошумча кагаз үлгүдө) сыйлык тапшырылчу жылдын 15-февралына чейин Кыргызстан театр ишмерлер союзуна тапшырылат.  5.Жеке адам өзү сунуштаган маалда номинациясы көрсөтүлгөн өз колу менен жазылган арыз жана 3 DVD форматындагы пакет  катары (негизинен электрондук жана кошумча кагаз үлгүдө) сыйлык тапшырылчу жылдын 15-февралына чейин Кыргызстан театр ишмерлер союзуна тапшырылат. 6. Эргүү (Вдохновение), театр сыйлыгына биринчи ирээтте Кыргызстан театр ишмерлер союзунун мүчөлөрү, андан соң жана башка дагы сахна өнөрүнүн өкүлдөрү көрсөтүлөт. 7.Номинаттардын тизмеси 1-марттан кечиктирилбестен республикалык жана эл аралык массалык-маалымдоочу каражаттарга чыгарылат. 8.Кыргызстан театр ишмерлер союзунун театр искусствосу коомдук академиясынын академиктеринин (62 театр ишмери) ар бирине номинацияга сунуш этилген спектаклдер жана номинанттар электрондук форматта (видео жана анкета), сыйлык тапшырылчу жылдын 25-февралынан тартып, Кыргызстан театр ишмерлер союзу тарабынан  жөнөтүлөт.  9.Кыргызстан театр ишмерлер союзунун театр искусствосу коомдук академиясынын академиктери сунушталган иштер менен сыйлык тапшырылчу жылдын 10-мартынан кечиктирбей жекече таанышып чыгышат. 10.Кыргызстан театр ишмерлер союзунун театр искусствосу коомдук академиясынын академиктери ар бир номинант боюнча сыйлык тапшырылчу жылдын 15-мартынан кечиктирбей добуш беришет. 11.Добуш берүү 4 баллдык система менен ишке ашат (2 баллдан 5 баллага чейин). 12.Ар бир академик Кыргызстан театр ишмерлер союзуна ар бир номинаттын номеринин тушуна жеке баллы коюлган анкетанын эки нусканын ар бирине, өзү кол коюп, күнүн белгилеп туруп, PDF форматында Кыргызстан театр ишмерлер союзунун электрондук почтасына жиберет. 13.Академиктердин берген баллдары Кыргызстан театр ишмерлер союзу тарабынан “Эргүүгө (Вдохновение), добуш берүү” деген электрондук жана кагаз форматында папкага чогултулуп сакталат да, экөө тең бирдей күчкө ээ болуп саналат. 14.Добуш берүүгө добуш берүүчү академиктердин жарымынан кем эмеси (32 академик) добуш бергенде гана ал легитимдүү деп эсептелет. 15.Эсептөөчү комиссия добуштардын санын эсептеп чыгып жеңүүчүнү аныктайт. 16.Жеңүүчү рейтинг менен аныкталат. 17.Ошол эле учурда алынган тыянак боюнча контролдоочу комиссия да (Кыргызстан театр ишмерлер союзунун башкарма мүчөлөрү) өзүнүн көзөмөлдөөчү эсебин жүргүзөт. 18.Эсептөөчү комиссия менен контролдоочу комиссиянын эсептери дал келгенде гана жеңүүчү Кыргызстан театр ишмерлеринин союзунун башкармалыгынын токтому менен бекитилет. 19. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо ошол токтомдун негизинде ишке ашырылат. 20.Кокус академик талапкерлердин эмгектерин толук көрө албаса, көрбөгөндөрүнүн тушундагы клеткага сызык коет. 21. Академик көрө албай калып сызык койгон талапкерлердин эмгектери эсептөө учурунда 2 балл катары саналат. 22. Баллардын тыянагы толук бойдон “Эргүүгө (Вдохновение) добуш берүү” папкасында сакталат.      23.Алдыңкы үч номинант республикалык массалык-маалымат каражаттарына чыгарылат жана финалдык сыйлоо аземине чакырылат. 24.Жеңүүчүнүн аты сыйлоо аземинде аталганга чейин эч жерде айтылбай, жашыруун сыр бойдон бекем сакталат. 25.Кокус, жеңүүчүнү аныктоо боюнча процедурага түздөн-түз тиешеси барлардын  бирөө болочок лауреаттын атын алдын ала коомчулукка билдирип жибере турган болсо, анда ал инсанга карата коомдук уяткаруу чарасы колдонулат жана Кыргызстан театр ишмерлеринин мүчөлүгүнөн токтоосуз чыгарылып, бул туурасында маалымат массалык-маалымдоочу каражаттарга таркатылат. 26.Сыйлоо аземинин учурунда жабык конвертти ачып, жеңген номинанттын аталышынан соң гана сыйлык жеңүүчүгө ыйгарылат. 27. Эргүү (Вдохновение), статуэткасы менен бирге жеңүүчүгө атайын лауреаттык диплом ыйгарылат. 28.Эргүүнүн (Вдохновение), лауреаттык диплому төмөнкүдөй тартипте толтурулат: -лауреаттык дипломдун баш жагы “Лауреаттык диплом” деп башталат; -чоң интервалдан кийин “Эргүү (Вдохновение), – кыргыздын улуттук театр сыйлыгы” деген жазуу орун алат; -кийинки сапта лауреаттын кесиби, иштеген жери, ээлеген кызматы, кайсы чыгарма үчүн берилгени, көркөм чыгарманын чыгарылган жылы жана лауреаттын аты-жөнү көрсөтүлөт; -андан соң Кыргызстан театр ишмерлер союзунун жана Эргүү улуттук театр сыйлыгын тең уюштуруучулардын: “Айтыш” коомдук фондунун, КР маданият, маалымат жана туризм министрлигинин, ошондой эле театр искусствосу коомдук академиясынын жетекчилеринин кол тамгалары, мөөрлөрү менен күбөлөндүрүлөт; -дипломдун этегине Эргүү (Вдохновение), ыйгарылган жылы, датасы көрсөтүлөт; -лауреаттык дипломдун фонуна Эргүү (Вдохновение), статуэткасынын элеси чөгөрүлөт. 29.Эгер конкурска академиктердин өздөрү номинант болуп катышса, анда ал академик өзүнө өзү добуш бере албайт. 30.Ар бир академик өзү иштеген театрдын же оюн-зоок мекемесинин номинанттарына добуш бере албайт. 31.Эгер лидердик  абалдагы номинанттын алган баллы 31 ден ашпаса, анда ал номинация боюнча сыйлык ыйгарылбайт. 32.Жаңы академиктердин кошулушуна жараша ушул жобонун 3-, 4-, 7-, 28-пункттары  да Кыргызстан театр ишмерлер союзунун башкармалыгы тарабынан өзгөртүлүп, жаңыртылып турат. 33.Кыргызстан театр ишмерлер союзунун башкармалыгы ар жыл сайын номинацияларды карап чыгып, каражатка жараша кээ бир номиацияларды анкетага киргизбей, убактылуу токтотуп коющу мүмкүн. 34.Конкурстук номинациялар: -мыкты спектакль -мыкты режиссура -мыкты улуттук пьеса -мыкты сценография -мыкты музыкалык жасалга -эркектин ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн -аялзатынын ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн -экинчи пландагы эркектин ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн -экинчи пландагы аялзатынын ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн -эпизоддук ролду эң мыкты аткаргандыгы үчүн -эң мыкты артисттик ансамбль -эң мыкты дебют -балдар үчүн коюлган эң мыкты спектакль -балдар үчүн коюлган  спектаклдеги эң мыкты роль -жаштар ойногон эң мыкты спектакль -жаштар ойногон спектаклдеги эң мыкты роль -кыргыз авторунун чыгармасын эң мыкты сахналаштырган чет өлкөлүк спектакль  -эң мыкты театроведдик иши жана театр сыны -улуттук театр өнөрүнө кошкон өзгөчө салымы үчүн -театр өнөрүнө арнаган үзүрлүү эмгеги үчүн -улуттук цирк өнөрүнө кошкон олуттуу салымы үчүн -театр өнөрүн ММКда эң мыкты чагылдырганы үчүн . 35.Аталган конкурстук номинацияларга сунуш этилгенде төмөнкүдөй эрежелер толук сакталат: -ар бир талапкер ылайык келген бир, же бир нече номинацияларга көрсөтүүгө жана көрсөтүлүүгө акылуу; -автордук укукту сактоо максатында “кыргыз авторунун чыгармасын эң мыкты сахналаштырган чет өлкөлүк спектакль” номинациясын жеңип алгандардын байгесинин үчтөн бир бөлүгү кыргыз авторуна, а кокус автордун көзү жок болсо мураскорлоруна, эгерде мураскорчулук мөөнөтү бүткөн болсо, анда Кыргызстан театр ишмерлер союзунун байге фондуна өтүп кетет да, кийин аталган номинацияга кошумча байге катары кошулат.  36.Эргүү улуттук театр  сыйлыгынын ушул Жобосуна “кыргыз авторунун чыгармасын эң мыкты сахналаштырган чет өлкөлүк спектакль” номинациясы киргендигине байланыштуу, ал эл аралык конкурс катары саналат. 37.Жобо 2014-жылдын 28-февралында бектилген.