Image default
Фестивали

Фестиваль театра Арт Ордо

АРТ- ОРДО 2021. Б. Кыдыкеева атындыгы Жаш көрүүчүлөр театры «Жат эмесмин» спекткли.
С. Ибраимов атындагы Ош Улуттук драма театры «Кубат Бий» спектакли
Татарстан Республикасынын Альметьевск драма театры (Россия) «Медея» спектакли
https://www.youtube.com/watch?v=eykJFQ4iw3o
705 театры «Уят» спектакли