More

  Кол өнөрчүлүк

  Кол өнөрчүлөр секторунун максаты жана милдети:
  1. Кыргызстандагы кол өнөрчүлүк өнөрүнүн өнүктүрүү;
  2. Региондордо кол өнөрчүлүк өнөрүн өнүктүрүү;
  3. Борбор Азия жана Кыргызстандын кол өнөрчүлөрүнүн ишмердүүлүгүн өркундөтүү (Өрчүтүү) жана жайылтуу;
  4. Борбор Азия жана Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин (продукциясын) эл аралык деңгээлге чыгаруу;
  5. Кол өнөрчүлүк ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;
  6. Борбор Азиядагы кол өнөрчүлөрдүн профессионалдык, жарандык, экономикалык жана социалдык укугун коргоо;
  7. Борбор Азия жана Кыргыз элинин маданий мурасын сактоо;
  8. Дүйнөлүк аренага чыгаруу.
  Ишмердүүлүгү:
  1. Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө, фестиваль, жарманке, аукцион жана башка коомдук иштерди өткөрүү;
  2. Борбор Азия элдерине таандык маданият, тарых жана этнография тармактарын изилдөө;
  3. Окуу программаларын жана колдонуу ыкмаларын иштеп чыгуу;
  4. Семинар, тренинг, симпозиум, конференция, лекция жана курстарды уюштуруу;
  5. Эксперттик, маалыматтык, кеңеш берүү кызматтарын уюштуруу;
  6. Башкаларга маалымат берүү үчүн, аудио-видео жана
  Өнөктөштөр:
  1. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги;
  2. Кыргызстан Кол өнөрчүлөр кеңеши;
  3. Бишкек шаарынын мэриясы;
  4. Чолпон-Ата шаарынын мэриясы;
  5. “Төлөмүш Океев” атындагы фонд;
  6. “Кол өнөрчүлөр жана салттуу билим” коомдук фонду;
  7. “Хафт Пайкар” фонду (Тажикстан);
  8. “Як Хаус” (Тажикстан);
  9. “Де Памири Хэндикрафтс” (Тажикстан);
  10. “Бахыт” колдонмо искусство борбору (Казакстан);
  11. Алматы кол өнөрчүлөр палатасы (Казакстан);
  12. Казакстан кол өнөрчулөр кеңеши (Казакстан);
  13. “Шежире” коомдук фонду (Казакстан);
  14. “Хамса” коомдук фонду (Өзбекстан);
  15. Бухара кол өнөрчүлөр ассоциациясы (Өбекстан);
  16. “Салом Трэвел” туристтик агентиги (Өзбекстан);
  17. “Арал Голден Легаси” кол өнөрчүлүк бирикмеси.
  Кол өнөрчүлүк секторунун багыттары боюнча өкүлдөрүнүн тизмеси: Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад шаары:
  1. Килем токуу;
  2. Кийиз;
  3. Түймө (шиш менен);
  4. Боз үй жабдыктары;
  5. Тикмечилик;
  6. Колго түйүү (ручное плетение);
  7. Кыл калемдер.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Кызыл-Туу айылы:
  1. Килем токуу;
  2. Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
  3. Кийиз.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Кызыл-Жар айылы:
  1. Килемдер;
  2. Опад;
  3. Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
  4. Улуттук кийимдерди тигүү;
  5. “Чалма” баш кийими;
  6. Сепеттерди токуу (сетки).
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Жаңы-Базар айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
  2. Саймалар, машинада сайылган саймалар.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Айгыр-Жал айылы:
  1. Камчы өрүү;
  2. Терини кайра иштетүү, ээр токумдарды жасоо;
  3. Боз-үйдүн кереге-ууктарын жасоо;
  4. Кийизден жасалган килемдер, шырдак ала-кийиз.
    Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Тамчы айылы:
  1. Тери иштетүү;
  2. Кийизден жасалган килемдер, шырдак ала-кийиз
  3. “Туш кийиз” жасоо;
  4. Кийизден жасалган көрпөчөлөр, сумкалар, бут кийимдер;
  5. Сувенирлер;
  6. Табигый боёктор.
  Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Түп айылы:
  1. Кийиз;
  2. Кийизден жасалган көрпөчөлөр, баш кийимдер, бут кийимдер жана кол каптар;
  3. Жыгачтан жасалган буюмдар: сандыктар;
  4. Сувенирлер.
           Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Зындан айылы:
  1. Кийизден жасалган буюмдар;
  2. Кийизден жасалган килемдер, шырдак;
  3. Туш-кийиз – сайма;
  4. Курак;
  5. Калпак;
  6. Ат жабдыктары, ээр токумдар.
  Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Барскон айылы:
  1. Кийиз;
  2. Боз үй.
  Кыргыстан, Ысык-Көл облусу, Кызыл-Туу айылы:
  1. Кийиз;
  2. Боз үй;
  3. Боз үй жабдыктары;
  4. Сувенирлер;
  Кыргыстан, Талас облусу, Шекер айылы:  
  1. Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
  2. Кийизден жасалган сувенирлер;
  3. Кыздын себи: курак жана сайма;
  4. Ат жабдыктары;
  5. Түйүлгөн буюмдар.
  Кыргызстан, Ош облусу, Кыргыз-Ата айылы:
  1. Кийизден жазалган буюмдар: баш кийим, туш кийиз;
  2. Сувенирлер.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Ат-Башы айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
  2. кийизден жасалган буюмдар: отургучтар, сумкалар, сувенирлер.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Ача-Кайыңды айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер, шырдак, ала-кийиз;
  2. Жумшак отургучтар, көрпөчөлөр жана жаздыктар.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Кара-Суу айылы:
  1. Кийиз;
  2. Кийизден жасалган килем, шырдак;
  3. Кийизден жасалган сувенирлер.
    Кыргызстан, Нарын облусу, Кум-дөбө айылы:
  1. Кийиз;
  2. Кийизден жасалган килем, шырдак;
  3. Тикмечилик;
  4. Чий.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Бөкөнбаев айылы:  
  1. Шырдак, ала-кийиз;
  2. Көрпөчөлөр;
  3. Отургучтар;
  4. Боз-үй жабдыктары;
  5. Аксессуарлар, сувенирлер;
  6. Оюнчуктар.
      Кыргызстан, Нарын облусу, Жан-Булак айылы:
  1. Шырдак;
  2. Курактан жасалган буюмдар;
  3. Токуучулук;
  4. Кийиз.
                  Кыргызстан, Чүй облусу, Новопавловка айылы:
  1. Чепкендер;
  2. Баш кийимдер;
  3. Сумкалар;
  4. Кийизден жасалган оюнчуктар.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Кожомкул айылы:
  1. Кийиз;
  2. Шырдак;
  3. Кыздын себи;
  4. Ат жабдыктары;
  5. Сайма;
  6. Ала-кийиз;
  7. Тери иштетүү.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Кара-Балта шаары:  
  1. Таардан жасалган килемдер;
  2. Кажарлар;
  3. Терме-лента;
  4. Кездемеден жасалган сумкалар (баштыктар);
  5. Куржундар;
  6. Тесемки;
  7. Дизайн, үй жасалгалоо үчун атайын кийизден жасалган буюмдар;
  8. Жаздыктар;
  9. Ала-кийиз;
  10. Ар түрдүү баш кийимдер;
  11. Сумкалар;
  12. косметика каражаттары;
  13. пинетки;
  14. свенирдик продукциялар.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Селекция айылы:
  1. Улуттук кийим: чепкен;
  2. Кемсел;
  3. Баркыттан жасалган чапандар;
  4. Калпак;
  5. Топу;
  6. Кийизден жасалган сувенирлер.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Беш-Күнгөй айылы:
  1. Кийиз-жибектен жасалган буюмдар, кийимдер;
  2. Моюн орогучтар;
  3. Баш кийимдер;
  4. Бут кийимдер.
    Кыргызстан, Чүй облусу, Кызыл-Суу айылы:
  1. Кыздын себи: туш-кийиз;
  2. Төшөк;
  3. Жаздыктар;
  4. Курак, саймалар;
  5. Сувенирлер;
  6. Жасалгалоо буюмдары;
  7. Унаа үчүн жасалгалоо буюмдары;
  8. Баш кийимдер;
  9. Топу;
  10. Бут кийимдер.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Кант шаары:
  1. Кийиз-жибектен жасалган буюмдар: тондор;
  2. Моюн орогуч;
  3. Баш кийим (берет);
  4. Сумкалар;
  5. Мээлейлер.
    Кыргызстан, Чүй облусу, Тегирмен айылы:
  1. Курак;
  2. Шырдак;
  3. Ала-кийиз;
  4. Сайма;
  5. Кийиз.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Нарын шаары:
  1. Шырдак, Ала-кийиз;
  2. Кийизден жасалган отургучтар, жаздыктар, сувенирлер;
  3. Кийизди жасоо.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Каракол шаары:
  1. Кийизден жасалган буюмдар: жаздык тыш, сумкалар, бут кийимдер;
  2. Сувенирлер;
  3. Шырдак.
    Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Базыл-Ата айылы:
  1. Килем токуучулук;
  2. Төшөктөр, жаздык тыш, жууркандар;
  3. Шырдак, ала-кийиз;
  4. Улуттук кийимдерди тигүү;
  5. Чалма;
  6. Өрүү.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Курулуш айылы:
  1. Килем токуучулук;
  2. Төшөк, жаздык тыштар, жууркандар;
  3. Шырдак, ала-кийиз.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Чырпыкты айылы:
  1. Шырдак;
  2. Туш-кийиз.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Бактуу-Дөлөнөтү айылы:
  1. Токучулук;
  2. Шырдак;
  3. Туш-кийиз, жаздык тыш;
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Кайырма – Арык айылы:
  1. Кыздын себи;
  2. Ала-кийиз, шырдак.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Саруу айылы:
  1. Шырдак, ала-кийиз;
  2. Тери.
  Кыргызстан, Талас облусу, Кеңеш айылы:
  1. Боз-үй;
  2. Шырдак;
  3. Сайма;
  4. Токучуулук;
  5. Чий согуу.
  Кыргызстан, Ош облусу, Талды-Суу айылы:
  1. Шырдак;
  2. Сайма;
  3. Чий;
  4. Килемдер.
    Кыргызстан, Ош облусу, Жаңы-Турмуш айылы:
  1. Терме;
  2. Жаздык тыш, жаздыктар, сумкалар;
  3. Шырдак.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Кара-Булуң айылы:
  1. Боз-үй;
  2. Шырдак.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Казыбек айылы:
  1. Шырдак
  Кыргызстан, Нарын облусу, Кочкор айылы:
  1. Шырдак, көрпөчөлөр,отургучтар;
  2. Терини кайра иштетиүү.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Чолпон айылы:
  1. Боз-үй;
  2. Шырдак;
  3. Курак.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Миң-Булак айылы:
  1. Шырдак;
  2. Улуттук кийимдер, сайма менен
  Кыргызстан, Нарын облусу, Чаек айылы:
  1. Шырдак;
  2. Токуучулук;
  3. Чий сокуу.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Кызыл-Жылдын айылы:
  1. Шырдак;
  2. Ат жабдыктары: ээр.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Ак-Булак айылы:
  1. Ала-Кийиз;
  2. Чий.
  Кыргызстан, Талас облусу, Көк-Кашат айылы:
  1. Боз-үй;
  2. Кийиз;
  3. Шырдак;
  4. Курак;
  5. Сайма;
  6. Токуучулук;
  7. Чий согуу.
  Кыргызстан, Талас облусу, Бакайыр айылы:
  1. Шырдак, Ала-кийиз;
  2. Кыздын себи: курактан жасалган буюдар.
  Кыргызстан, Талас облусу, Жоон-Дөбө айылы
  1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак;
  2. Токуучулук;
  3. Чий согуу;
  4. Төшөктөр, жаздык тыштар;
  Кыргызстан, Талас облусу, Чолпонбай айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак, ала-кийиз;
  2. Курак, сайма;
  3. Тери иштетүү.
  Кыргызстан, Ош облусу, Кашка – Суу айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак, ала-кийиз;
  2. Килем токуу;
  3. Токуучулук;
  4. Туш кийиз, жаздык тыштар;
  5. Чий.
  Кыргызстан, Баткен облусу, Искра айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер: ала-кийиз;
  2. Килем токуу: түктүү жана түгү жок килемдер;
  3. Туш-кийиз, төшөктөр, отургучтар, жаздык тыштар;
  4. Курак слоенный.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Терек-Сай айылы:
  1. Кийизден жасалган килемдер: шырдак, ала-кийиз;
  2. Курак;
  3. Өрүү;
  4. Жыгачтарды иштетүү;
  5. Ээр;
  6. Музыкалык аспаптар: комуз.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Аркыт айылы:
  1. Сайма менен жасалган буюмдар: жаздык тыштар, сумкалар;
  2. Курактан жасалган буюмдар: төшөк, жаздык тыштар, жабуулар;
  3. Кийизден жасалган килемдер: шырдак (Төрбөлжүн);
  4. Килем токуу – түгү жок килемдер.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Романовка айылы:
  1. Токуучулук;
  2. Баш кийимдер;
  3. Сайма;
  4. Шырдак;
  Кыргызстан, Чуй облусу, Үч-эмчек айылы:
  1. Кыздын себи: Шырдак;
  2. Төшөк;
  3. Туш-кийиз;
  4. Курак;
  5. Сайма;
  6. Аппликация.
    Кыргызстан, Чүй облусу, Шабдан айылы:
  1. Шырдак;
  2. Туш-кийиз;
  3. Төшөк;
  4. Курактан жасалган жаздыктар;
  5. Сайма;
  6. Кыздын себи;
  7. Ала-кийиз;
  8. Териден жасалган буюмдар.
    Кыргысзтан, Чүй облусу, Кара-Булак айылы:
  1. Шырдак;
  2. Курак;
  3. Сайма.
    Кыргызстан, Талас облусу, Талас шаары:
  1. Кийизден жасалган буюмдар: килем, шырдак, отургучтар, сувенирлер;
  2. Жыгачтан жасалган буюмдар: бешик, сувенирлер;
  3. Кыздын себеби;
  4. Саймадан жасалган буюмдар: чапандар, кемселдер, белдемчи;
  5. Курак, сайма: Төшөк, туш-кийиз.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Шамалды-Сай айылы:
  1. Килем токуу – түгү жок килемдер;
  2. Саймадан жасалган буюмдар: төшөк, жууркандар, жаздык тыштары;
  3. Улуттук кийимдер;
  4. Колго жасалган өрүү, токуу, эшүү иштери.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Жаңы-Жер айлыл:
  1. Сайма;
  2. Курак;
  3. Токуу;
  4. Килем токуу;
  5. Джурабы.
  Кыргызстан, Баткен облусу, Кара-Суу айылы:
  1. Килем токуу: түктүү килемдер;
  2. Улуттук кийимдер: чепкен;
  3. Курактан жасалган буюмдар: төшөк, жаздык тыштар;
  4. Саймадан жасалган буюмдар: дасторкондор, жаздык тыштары.
  Кыргызстан, Жалал-Абад облусу, Майлуу-Суу, Көгөй айылы:
  1. Жыгачтан жасалган музыкалык аспаптар – комуз;
  2. Темирден жасалган музыкалык аспаптар – ооз комуз;
  3. Жыгачтан жасалган буюмадар – идиш аяктар;
  4. Ташка чегүү;
  5. Керамика.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Булан-Соротуу айылы:
  1. Жыгачка оюу түшүрүү;
  2. Рога – статуэткалар, вазалар, шкатулкалар, сувенирлер.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Кожояр айылы:
  1. Боз үй;
  2. Музыкалык аспаптар.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Маловодное айылы:
  1. Ат жабдыктары;
  Кыргызстан, Баткен облусу, Маргун айылы:
  1. Килем токуу – түктүү килемдер;
  2. Курак – төшөк, жаздык тыштары;
  3. Сайма менен жасалган буюмдар – дасторкондор, жаздык тыштары.
  Кыргызстан, Баткен облусу, Катран айылы:
  1. Килем токуу;
  2. Куратан төшөк, жаздык тыштары;
  3. Дасторкондор.
  Кыргызстан, Баткен облусу, Кулунду айылы:
  1. Килем токуу;
  2. Улуттук кийимдер – чепкен;
  3. Курак менен жасалган төшөк, жаздык тыштары;
  4. Дасторкондор.
  Кыргызстан, Баткен облусу, Исфана шаары:
  1. Килем токуу – түктүү килемдер;
  2. Туш-кийиз, төшөктөр, жаздык тыштары.
  Кыргызстан, Баткен облусу, Кызыл-Кыя айылы:
  1. Килем токуу – түктүү килем;
  2. Килем – таар, терме;
  3. Туш-кийиз, төшөктөр, жаздык тыштары.
  Кыргызстан, Ош облусу, Дароот – Коргон айылы:
  1. Килемдер;
  2. Курак, сайма;
  3. Оюулар түшүрүлгөн кездемелер;
  4. Улуттук кийимдер.
  Кыргызстан, Ош облусу, Ынтымак айылы:
  1. Килемдер;
  2. Токуучулук;
  3. Сайма.
  Кыргызстан, Ош облусу, Бел айылы:
  1. Килем токуучулук, отургучтар, жаздыктар, каптар;
  2. Туш-кийиз, жаздык тыштары, дасторкондор;
  3. Токучулук.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Камышановка айылы:
  1. Жаздык тыштар;
  2. Төшөк;
  3. Туш-кийиз;
  4. Сайма;
  5. Килемдер;
  6. Терме-таар;
  7. Терме-лента;
  8. Сумкалар;
  9. Термеден жасалган ар кандай сумкалар;
  10. Терме;
  11. Килемтокуу – таар;
  12. Килемдер;
  13. Сайма;
  14. Жураб;
  15. Тери;
  16. Килем-таар;
  17. Тигилген килемдер;
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Чолпон-Ата шаары:
  1. Булгаарыдан жасалган буюмдар: ат жабдыктары;
  2. Булгаарыдан сувенирлер.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Карал-Дөбө айылы:
  1. Боз үй;
  2. Ат жабдыктары.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Сары-Булак айылы:
  1. Боз үй;
  2. Ат жабдыктары.
  Кыргызстан, Ош облусу, Сары-Могол айылы:  
  1. Токучулук;
  2. Чий.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Ак-Муз айылы:
  1. Боз үй;
  2. Төшөк, жаздык тыштары,отургучтар.
  Кыргызстан, Нарын облусу, Бирлик айылы:
  1. Боз үй;
  2. Саймадан жасалган буюмдар.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Жаңы Пахта айылы:
  1. Сайма;
  2. Курак;
  3. Токуучулук;
  4. Килем токуу;
  5. Журабы.
  Кыргызстан, Чүй облусу, Новопокровка айылы:
  1. Чий согуу;
  2. Панно;
  3. Саймадан жаздык тыштары.
  Кыргызстан, Ысык-Көл облусу, Темир-Канат:
  1. Боз үй;
  2. Сувенирлер