Главные новости

Каракол шаары 2022 – жылы КМШ мамлекеттеринин маданий борбору катары өзүнүн бай тарыхын таанытат.

Кыргыз Республикасынын маданият, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Каракол шаарына иш сапары менен барды. Бул иш сапар 2022-жылы Каракол шаары КМШ мамлекеттеринин маданий борбору катары кабыл алынышы менен негизделет. Иш сапардын алкагында Азамат Жаманкулов Кыргыз Республикасынын Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев, Каракол шаарынын мэри жана мекеме жетекчилери менен биргеликте Каракол шаарында жайгашкан бир катар маданият жана спорт мекемелеринин абалы менен таанышып, жакынкы аралыкта чечүүгө муктаж маселелер жеринде талкууланды. Министр эл аралык деңгээлде өтө турган иш – чаралардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыздоо максатында Министрлик тарабынан комплекстүү иш – чаралар биргеликте аткарыла тургандыгын айтты. Мындан улам, 2022 -жылга карата даярдыкты күчөтүүнү жана маданий жана спорт имараттарын оңдоп-түзөө иштерин тездетип жүргүзүү керектигин макулдашты. Жериндеги таанышуу Каракол шаардык стадиондо, К. Жантөшев атындагы Ысык-Көл облустук драма театрында, Сүрөт көргөзмө залында жана Аймак таануу музейинде болду Эске салсак, 2020-жылдын 18-декабрында Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Мамлекет башчыларынын Кеңешинде 2022-жылы “Шериктештиктин маданий борборлору” мамлекеттер аралык программасын Кыргыз Республикасында ишке ашыруу боюнча чечими кабыл алынган. Чечимге ылайык, Каракол шаары 2022-жылы Шериктештиктин маданий борбору болуп жарыяланган. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги 2011-жылдан бери жыл сайын “Шериктештиктин маданий борборлору” долбоору ишке ашып келет. Бул программа маданият чөйрөсүндө мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуу куралы болуу, экономикалык жана саясий кызматташуу үчүн жагымдуу климатты түзүүгө, ошондой эле гуманитардык, социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык өнүктүрүүгө багыт алат. Бул мүмкүнчүлүк менен маданий борбор болгон шаар өздөрүнүн бай тарыхын жана өзгөчө маданиятын толугураак ачып берүүгө, коомдун көңүлүн алардын эбегейсиз мурастарына бурууга шарт түзөт.

Министр культуры, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Жаманкулов находился с рабочей поездкой в городе Каракол. Данный визит был связан с тем, что в 2022 году город Каракол был принят в качестве культурного центра государств-участников СНГ. В рамках рабочей поездки Азамат Жаманкулов совместно с полномочным представителем президента Кыргызстана в Иссык-Кульской области Мирбеком Кожоевым, мэром города Каракол и руководителями учреждений ознакомился с состоянием ряда учреждений культуры и спорта, расположенных в городе Каракол, и обсудил на местах вопросы, требующие решения в ближайшее время. Министр отметил, что в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения мероприятий, проводимых на международном уровне, Министерством совместно будет выполнен комплекс мероприятий. В связи с этим стороны договорились об усилении готовности к 2022 году и ускорении ремонта культурных и спортивных зданий. Напомним, 18 декабря 2020 года Советом глав государств Содружества Независимых Государств было принято решение о реализации в Кыргызстане Международной программы «Культурные центры Содружества» на 2022 год. Данная программа будет направлена на создание благоприятного климата для экономического и политического сотрудничества, а также на гуманитарное, социальное, экономическое и инфраструктурное развитие, являясь инструментом международного взаимодействия в сфере культуры.