Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты  министрлигине караштуу Кинематография департаменти

Директор Дареги Байланыш
Бишкек ш.

Логвиненко көч. 13.

+996 312 30 10 46

Факс: +996 312  30 02 65

E- mail: goskinokg@mail.ru

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты  министрлигине караштуу

Дене тарбия жана спорт  департаменти

Директор Дареги Байланыш
Шабданбаев Канатбек Кеңешович Бишкек ш.

Тоголок Молдо көч.17

+996 312 325 380,

E- mail: info@sport.gov.kg

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты  министрлигине караштуу

Туризм департаменти

Директор Дареги Байланыш
Шатманов Самат Бектурович Бишкек ш.

Киев көч. 96 «б».

+996 312 62 18 61, Факс: +996 312 62 18 61

E- mail: tourism.department@mail.ru