Аймактык гезиттердин аталышы Башкы редактору Байланыш Дареги  
1. Баткен облустук Баткен таңы” гезити Акматов Абдихалил

 

(03622) 5-02-64

+996 772-076-060

720100,

Баткен шаары,

Нургазыев көч  10,  batkentan@mail.ru,

2. Жалал-Абад облустук «Акыйкат»” гезити Якубов Арстанбек

 

 

(03722) 5-000-70,

+996 (779) -640-046

720905,

Жалал-Абад ш,

Ленин көч 122, akyikat.kg_1991@mail.ru

3. Жалал-Абад облустук «Янги Тонг» гезити Исраилов Абдумуктар  +996 (706)009 443 720905,Жалал-Абад ш,

Токтогул көч  22/2

tongi8@mail.ru

4. Нарын облустук “Тенир Тоо” гезити Абдыракунов Максат +996 (702)773077

+996  (776) 478947

722600, Нарын ш,

Жамгырчы уулу Абас көч 5

tenirtoo@mail.ru

 

5. Ысык-Көл облустук “Ысык-Көл кабарлары” гезити Эгембердиев Абдыжапар  +996( 700) 499-451 722360,

Каракол ш,

Абдрахманов көч.,  105

kabarlar2011@mail.ru

6. Иссык-Кульская областная  газета “Вести Иссык-Куля” Дархан Капаров 0392256285, 0392253228

+996 (708) 206-279.

722360,

г.Каракол,

ул. Абдрахманова 105

vestiissykkul@mail.ru

7. Чүй облустук “Чүй баяны” гезити Жээналиева Жыпара

 

 

+996 (707)779-921 720000,  Бишкек ш, Лермонтов көч 42,

jypara jenalieva <jypara-71@mail.ru>

8. Чуйская областная газета   «Чуйские извести» Блиндина Антонина Михайловна +996 (555) 400-545 720044, г. Бишкек, ул.Айни, 25

chui-gazeta@mail.ru

9. Талас облустук “Талас байрагы” Иманкулов Козубек  +996 (772) 655905;

 

722720, Талас ш, Нуржанов көчөсү 102 talasbairagy@mail.ru

 

10. Ош облустук “ Ош жаңырыгы” гезити Жуманазаров Маматазим Осмонович (03222) 7-13-34,

+996 (773) 124-225;

714000. Ош ш, Курманжан датка көч, 209, oshjan@mail.ru
11 Ошская областная газета “Эхо Оша” Зилинга Виктор Никодимович

 

+996 (771) 815 4 61

 

714000..г.Ош, ул. Курманджан датки, 209

ehoosha@yandex.com

12 Ош облустук “ Уш садоси”” гезити Шокирова Сохибохон 0322222929 714000. Ош ш, Курманжан датка көч, 209, oshjan@mail.ru

osh.sadosi@inbox.ru