Uncategorized

Кыргыз Республикасынын Театр оюн-зоок мекемелеринин маданий-агартуу ишмердүүлүктөрүнүн спецификалык мааниси

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу 22 театр оюн-зоок мекемелери чыгармачылык иш жүргүзөт. Анын ичинен 8 музыкалык-драма театры, 7 драма театры, 2 курчак театры, 3 филармония 1 опера жана балет театры жана мамлекеттик цирк эсептелет.

Театр оюн-зоок мекемелеринин негизги чыгармачылык ишмердүүлүгүндө жаңы спектаклдерди сахналаштыруу, гастролдорго чыгуу, республикалык жана эл аралык фестивалдарды уюштуруу, ар кандай багытта сынактарды жүргүзүү, чыгармачылык кечелерди өткөрүп, аныкталган иш-чарага карата кассалык билеттерди реализациялоо, көрүүчүлөрдүн көркөм-эстетикалык табитин арттыруу, руханий байлыгын азыктандыруу болуп саналат; 

– көрүүчүлөргө карата театрлардын өздүк сахналарында же ижарага алынган сахналарда физикалык жана юридикалык жарандар менен түзүлгөн келишимдин негизинде жаңы чыгармаларды, концерттик программаларды көрсөтүү, телеберүүлөрдө радио уктурууларда, кино тасмаларда,  видео тартуулар ж.б. материалдык каражаттар аркылуу таркатуу;

– көркөм-чыгармачылык мүнөздө өз алдынча даярдалган коомдук мекемелердин жана чакырылган коллективдердин, аткаруучулардын ишмердүүлүгү менен биргеликте иш-чараларды уюштуруу;

         – спектаклдерди, концерттик программаларды көрсөтүү үчүн мекемелер менен түзүлгөн келишимдин негизинде керектелүүчү каражаттар менен  камсыздоо, тийиштүү шарттарды түзүү;

– театралдык көрсөтүүлөрдү , концерттик программаларды коюуда -өз сахналарын, сахналык аянтчаларын башка театралдык оюн-коюучу мекемелердин гастролго келүүсүндөгү иш-чараларына биргелешкен долбоордун негизинде көркөм-жасалгалык каражаттарын даярдоого көмөк көрсөтүү;

– маалыматтык-жарнамалык материалдарды, видео материалдардын  жана фонограммалардын көчүрмөлөрүн тираждоо жана реализация кылууга даярдоо;

Театр оюн-зоок мекемелери чыгармачыл ишмердүүлүктөрүн  өз алдынча пландаштырат жана келечекте уставда көрсөтүлгөн жекече чыгармачылык, чарбачылык ресурстарды, кырдаалга жараша  чыгармачылык-өндүрүштүк жана социалдык өнүктүрүү максатында иш жүргүзүүнү бөлүштүрөт. Театр оюн-зоок мекемелери билеттин бааларын өз алдынча коюууга жана жумуш күнүнүн эрежесин тактоого укуктуу.

         Театр оюн-зоок мекемелеринин структурасы спектаклдерди жана көрүүчүлөргө тартуулана турган маданий иш-чараларды даярдап көрсөтүүдө тыгыз байланышта иш алып бара турган атайын кесипкөй мекеме бөлүмдөрүнөн түзүлөт. Театр оюн-зоок мекемелеринин структурасы негизинен чыгармачылык, техникалык, административдик-педагогикалык топтон турат. Ошондой эле театр оюн-зоок мекемелери структурасында -спектаклдерди коюу үчүн актерлор, режиссерлор менен контрактык негизде келишим түзүү системасы да киргизилген. Анын ичинде бардык структуралык бөлүмдөр: кызматтары: труппа, цехтин жумушчулары, дирекция, режиссердук башкармалык ж.б.у.с. кызматчы-жумушчулар.

         Эң негизги тыгыз байланыш чыгарманын автору менен  театр оюн-зоок мекемелеринин: режиссер-коюучу, көркөм жетекчи, сценограф, жарык берүү боюнча сүрөтчү, музыкалык бөлүмдүн башчысы, актерлор алакада болуп, чыгарма коюу үстүндө баарлашуусу.