Image default

“Туризм жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору. Жогоруда аталган мыйзам долбооруна сунуш жана пикирлерди жалпылоо үчүн төмөнкү даректерге жиберүүнү суранабыз: Эсенаманов А., тел.: +996 312 621846, avtandil@tourism.gov.kg.