More

  Китепканачылык

  Китепкананын негизги миссиясы окурмандардын муктаждыктарын толук канааттандыруу, уникалдуу иш-аракеттердин өзгөчө түрү катары окууга болгон кызыгууну өнүктүрүү, маалымат дүйнөсүндө ортомчу болуу, маалыматтын ар кандай түрлөрүн чогултуу, сактоо жана пайдалануу болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын «Китепкана иши жөнүндө» Мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырат. Маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгы китепканалардын сакталышын жана өнүгүшүн, китепканалардын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт. Китепканалардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук база: – Кыргыз Республикасынын “Маданият жөнүндө ” Мыйзамы 7-апрель 2009-жыл № 119; – Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши жөнүндө ” Мыйзамы 16-ноябрь 1998-жыл №145; – Кыргыз Республикасынын “Документтердин милдеттүү нускасы тууралуу ” Мыйзамы 22 ноябрь 1997-ж №83 ; – Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамы 14 – январь 1998-ж №6. Республикалык маанидеги китепканалар – 2 Облустук китепканалар –11 Райондук китепканалар – 39 Шаардык китепканалар – 86 Балдар китепканалар – 35 Облустук китепканалардын филиалдары – 8 Айылдык китепканалар – 883 Кыргыз Республикасындагы китепканалардын саны
  Аталышы Бишкек ш. Ош ш. Ысык-Көл облусу Чүй облусу Нарын облусу Талас облусу Жалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу жыйынтыгы
  1 Республикалык 2 2
  2 Облустук 2 1 1 2 2 2 1 11
  3 Райондук 5 8 5 4 8 7 2 39
  4 Шаардык 28 11 11 15 4 11 6 86
  5 Балдар 3 4 4 4 9 7 4 35
  6 Айылдык 133 182 114 60 161 166 67 883
  7 Облустук китепканалардын филиалдары 4 4 8
  Жыйынтыгы: 30 11 154 210 128 74 195 182 80 1064
    Республикадагы китепканалардын китеп фонду
  Мекеменин аталышы Китепкананын саны Китеп фонду
  1 А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы 1 6 000 926
  2 К.Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы 1 445 006
  3 Бишкек шаарындагы китепканалар 28 1017130
  4 Ош шаарындагы китепканалар 11 246890
  5 Ысык-Көл облусундагы китепканалар 154 1336592
  6 Чүй облусундагы китепканалар 210 2404507
  7 Нарын облусундагы китепканалар 128 1035721
  8 Талас облусундагы китепканалар 74 806421
  9 Жалал-Абад облусундагы китепканалар 195 2159381
  10 Ош облусундагы китепканалар 182 2844587
  11 Баткен облусундагы китепканалар 80 1070599
  ЖЫЙЫНТЫГЫ: 1064 19 367760
      Кыргыз Республикасындагы республикалык, облустук, райондук, шаардык, айылдык жана балдар китепканалардын китеп фондусу  
  Китепканалардын аталышы Китеп фонду
  РЕСПУБЛИКАЛЫК КИТЕПКАНАЛАР
  1 А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы                  6000926
  2 К.Баялинов атындагы балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы 445 006
  Жыйынтыгы:2
  ОБЛУСТУК КИТЕПКАНАЛАР
  1 Т.Сыдыкбеков атындагы Ысык-Көл облустук китепканасы 100670
  2 К.Эсенкожоев атындагы балдар жана жаштар үчүн Ысык-Көл облустук китепканасысы борбору 55719
  3 Чүй облустук китепканасы 49 381
  4 С.Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасы 100715
  5 А.Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы 51256
  6 Талас облустук балдар китепканасы 27728
  7 Жалал-Абад облустук китепканасы 53370
  8 Жалал-Абад облустук балдар китепканасы 22623
  9  Т.Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы 1032109
  10 Т.Мияшев атындагы Ош облустук балдар китепканасы 126185
  11 Баткен облустук китепканасы 74531
  Жыйынтыгы: 11
  РАЙОНДУК КИТЕПКАНАЛАР
  Чүй облусу
  1 Панфилов райондук китепканасы 43 047
  2 М.Ю.Лермонтов атындагы Жайыл райондук китепканасы 52 589
  3 Ч.Айтматов атындагы Москва райондук китепканасы 22 500
  4 Сокулук райондук китепканасы 40 337
  5 Аламүдүн райондук китепканасы 61 564
  6 Ысык-Ата райондук китепканасы 22 555
  7 Чүй райондук китепканасы 47 416
  8 Кемин райондук китепканасы 34 110
                                                               Ысык-Көл облусу
  9 Ысык-Кѳл райондук китепканасы 30659
  11 Ак-Суу райондук китепканасы 51459
  12 Тоң райондук китепканасы 27241
  13 Түп райондук китепканасы 56676
  14 Жети-Өгүз райондук китепканасы 39931
  Талас облусу
  15 Б.Мукуйтова атындагы Талас райондук китепканасы 33095
  16 С.Сооронкулов атындагы Бакай-Ата  райондук  китепканасы 30266
  15 А.Жакыпбеков атындагы Кара-Буура  райондук . китепканасы 59954
  17 Манас  райондук китепканасы 12348
  Нарын облусу
  18 Э.Ибраев атындагы Нарын райондук  китепканасы 25177
  19 Н.Кулназаров атындагы Ак-Талаа райондук китепканасы 24356
  20 Б.Кыдыкова атындагы Ат-Башы райондук китепканасы 31936
  21 С.Байгазиев   атындагы Жумгал райондук китепканасы 24702
  22 И.Исаков атындагы Кочкор райондук китепканасы 27078
  Жалал-Абад облусу
  23 Аксы райондук китепканасы 41763
  24 Ала-Бука райондук китепканасы 45828
  25 Базар-Коргон райондук китепканасы 57421
  26 Ноокен райондук  китепканасы 50444
  27 Сузак райондук китепканасы 30337
  28 Тогуз-Торо райондук китепканасы 38252
  29 Токтогул райондук китепканасы 32760
  30 Чаткал  райондук китепканасы 9361
  Ош облусу
  31 М.Жакыпов атындагы  Алай райондук китепканасы 50459
  32 А.С.Пушкин атындагы Араванская райондук китепканасы 64956
  33 А.Токтосартов атындагы  Кара-Кулжа райондук китепканасы 63193
  34 Кара-Суу райондук китепканасы 74982
  35 Ноокат райондук китепканасы 48136
  36 А.Урбаев атындагы Озгон райондук китепканасы 72989
  37 Чон-Алай  райондук китепканасы 23107
  Баткен облусу
  38 Кадамжай райондук китепканасы 35956
  39 Лейлек райондук китепканасы 35325
  Жыйынтыгы:39
  БАЛДАР КИТЕПКАНАЛАРЫ
  Чүй облусу
  1 Т. Кожомбердиев атындагы Жайыл балдар китепканасы 30 569
  2 Москва балдар китепканасы 19 695
  3 Ысык-Ата балдар китепканасы 8 706
  4 Кемин балдар китепканасы 28 362
  Ысык-Көл облусу
  5 Е.Гайдар атындагы Каракол шаардык балдар китепканасы 14015
  6 Тоң райондук  балдар китепканасы 11208
  7 Жети-Өгуз райондук балдар китепканасы 17034
  Талас облусу
  8 Талас  райондук  балдар китепканасы 24979
  9 Бакай-Ата  райондук балдар китепканасы 13834
  10 Кара-Буура райондук балдар китепканасы 22935
  11 Манас  райондук балдар китепканасы 9973
  Нарын облусу
  12 Н.Кулназаров атындагы Ак-Талаа райондук балдар китепканасы 15898
  13 Б.Кыдыкова атындагы Ат-Башы райондук  балдар китепканасы 23723
  14 С.Байгазиев атындагы Жумгал райондук балдар китепканасы 15792
  15 К.Жунушов атындагы  Кочкор райондук балдар китепканасы 14071
  Жалал-Абад облусу
  16 Аксы райондук балдар китепканасы 15616
  17 Ала-Бука райондук балдар китепканасы 33868
  18 Базар-Коргон райондук  балдар китепканасы 26037
  19 С. Рыспаев атындагы Токтогул райондук  балдар китепканасы 28018
  20 Чаткал райондук балдар  китепканасы 8766
  21 Кара-Көл шаардык балдар китепканасы 34132
  22 Көк-Жангак  шаардык балдар китепканасы 24980
  23 Майлы-Суу  шаардык балдар китепканасы 34171
  24 Таш-Көмүр  шаардык  балдар китепканасы 19485
  Ош облусу
  25 М.Жакыпов атындагы  Алай райондук балдар китепканасы 27727
  26 А.С.Пушкин атындагы Араванская рйондук балдар китепканасы 29541
  27 А.Токтосартов атындагы  Кара-Кулжа райондук балдар китепканасы 25973
  28 Кара-Суу райондук балдар китепканасы          30964
  29 Ноокат райондук китепканасы 18545
  30 А.Урбаев атындагы Озгон райондук балдар китепканасы 42142
  31 Чон-Алай  райондук балдар китепканасы 6791
  Баткен облусу
  32 Кадамжай райондук балдар китепканасы 20433
  33 Лейлек райондук балдар китепканасы 26277
  34 Сүлүктү шаардык балдар китепканасы 50205
  35 Кызылкыя шаардык балдар китепканасы 27501
  Жыйнтыгы:36
  ШААРДЫК КИТЕПКАНАЛАР
  Бишкек шаары
  1 Борбордук шаардык китепкана 232829
  2 Ч.Айтматовдун чыгармаларынын атындагы №1 китепкана филиалы 62090
  3 Ж.Турусбеков атындагы №2 китепкана филиалы 56501
  4 №3 китепкана филиалы 28562
  5 №4 китепкана филиалы 32713
  6 К.Тыныстанов атындагы №5 китепкана филиалы 31645
  7 №6  китепкана филиалы 26064
  8 А.Осмонов атындагы №9  китепкана филиалы 45350
  9 №10  китепкана филиалы 22718
  10 №10  китепкана филиалы 30202
  11 И.Раззаков атындагы №12 китепкана филиалы 61251
  12 С.Орозбаков атындагы №13 китепкана филиалы 46567
  13 №14  китепкана филиалы 46567
  14 Т.Молдо атындагы № 15 китепкана филиалы 40073
  15 №16 китепкана филиалы 17385
  16 №17 китепкана филиалы 26035
  17 Ж.Боконбаев атындагы№18 китепкана 40148
  18 №19 китепкана филиалы 25018
  19 №20 китепкана филиалы 17255
  20 №21 китепкана филиалы 17255
  21 №22 китепкана филиалы 10426
  22 №23 китепкана филиалы 25018
  23 №24 китепкана филиалы 11582
  24 №25 китепкана филиалы 9500
  25 №26 китепкана филиалы 8600
  26 №27 китепкана филиалы 16476
  27 №28 китепкана филиалы 20500
  28 №29 китепкана филиалы 8800
   Ош шаары
  29 Кармышак  Ташбаев атындагы Ош шаардык борбордук китепканасы 52000
  30 №1 Филиалы 23100
  31 №2 Филиалы 23120
  32 №3 Филиалы 15150
  33 №4 Филиалы 23170
  34  №6 Филиалы 22780
  35 №7 Филиалы 24330
  36 №8 Филиалы 14330
  37  №9 Филиалы 13250
  38  №10 Филиалы 14430
  39  №13 Филиалы 21230
  Ысык-Көл облусу
  40 Каракол шаардык борбордук китепканасы 29974
  41  Каракол шаардык №1 китепканасы 12225
  42 Каракол шаардык №2 китепканасы 9680
  43  Каракол шаардык №3 китепканасы 8347
  44  Каракол шаардык №4 китепканасы 11880
  45 Балыкчы шаардык борбордук китепканасы 66627
  46 Балыкчы шаардык №1 китепканасы 17566
  47 Балыкчы шаардык №2 китепканасы 30420
  48 Балыкчы шаардык №3 китепканасы 5078
  49 Балыкчы шаардык №4 китепканасы 6346
  50 Балыкчы шаардык №5 китепканасы 33534
  Чүй облусу
  51 Кара-Балта шаардык үй-бүлөлүк окуу китепканасы 18 167
  52 Токмок шаардык китепканасы 81 811
  53 Токмок  шаарындагы №1 филиалы 36 102
  54 Токмок шаарындагы №2 филиалы 11 004
  55 Токмок шаарындагы №3 филиалы 19 598
  56 Токмок шаарындагы №4 филиалы 9 019
  57 Токмок шаарындагы №5 филиалы 8 972
  58 Токмок шаарындагы №6 филиалы 13 723
  59 Токмок шаарындагы №7 филиалы 15 352
  60 Токмок шаарындагы балдар бөлүмү 23 165
  61 г.Каинда Филиал №14 21 900
  62 г.Шопоков Филиал №1 15 889
  63 г.Шопоков Филиал №7 10 698
  64 г.Орловка Филиал №21 2 872
  65 г.Орловка  Филиал №33 9 297
  Нарын облусу
  66 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасы 30827
  67 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №2 филиалы 10058
  68 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №3 филиалы 14173
  69 Нарын шаардык  Ж.Конурбаева атындагы китепканасынын №4 филиалы 10051
  Жалал-Абад облусу
  70 Кара-Көл шаардык китепканасы 42392
  71 Көк-Жангак шаардык китепканасы 43351
  72 Майлы-Суу  шаардык китепканасы 59333
  73  №1 Майлы-Суу поселкалык китепканасы 23062
  74 №2 Майлы-Суу поселкалык китепканасы 21473
  75 №4 Майлы-Суу  шаардык китепканасы 37899
  76 Таш-Көмур шаардык китепканасы 44713
  77 №1 Таш-Көмүр шаардык китепканасы 27461
  78 №2 Таш-Көмүр поселкалык китепканасынын  филиалы 38584
  79 №3 Таш-Көмүр поселкалык китепканасынын филиалы 24044
  80 №4 Таш-Көмүр шаардык китепканасынын филиалы 24535
  Баткен облусу
  81 Баткен шаардык китепканасы 5626
  82 Сүлүктү шаардык китепканасы 45110
  83 Кызыл-Кыя шаардык китепканасы 60890
  84  №1 г.Кызыл-Кыя шаардык китепканасынын филиалы 25120
  85 №3 Кызыл-Кыя шаардык китепканасы 14756
  86 №1 Айдеркен шаардык китепканасы 15 221
  Жыйынтыгы:86
  ОБЛУСТУК КИТЕПКАНАЛАРДЫН ФИЛИАЛДАРЫ
  А.Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасы
  1 №1 Китепкана  филиал 13791
  2 №2 Китепкана  филиал 21652
  3 №3 Китепкана  филиал 20425
  4 №4 Китепкана  филиал 7927
  Жалал-Абад облустук китепканасы
  5 №1 Китепкана  филиал 8254
  6 №2 Китепкана  филиал 21017
  7 №3 Китепкана  филиал 8453
  8 №4 Китепкана  филиал 9324
  Жыйнтыгы:32
  АЙЫЛДЫК КИТЕПКАНАЛАР
  Ысык-Көл облусу
  Тон району
  1 Тоң айылдык китепканасы 7830
  2 Каджы-Саз  айылдык китепканасы 4485
  3 Каджы-Сай айылдык китепканасы 7253
  4 Торт-Күл айылдык китепканасы 4863
  5 Туура-Суу айылдык китепканасы 2757
  6 Темир-Канат айылдык китепканасы 6426
  7 Эшперов айылдык китепканасы 4855
  8 Ак-Сай айылдык китепканасы 6955
  9 Жер-Уй айылдык китепканасы 2717
  10 Кѳк-Сай айылдык китепканасы 5749
  11 Эшперов айылдык китепканасы 2132
  12 Тогуз-Булак айылдык китепканасы 2458
  13 Кол-Тор айылдык китепканасы 4266
  14 Конур-Өлөң айылдык китепканасы 3966
  15 Кызыл-Туу айылдык китепканасы 4942
  16 Кара-Коо айылдык китепканасы 5073
  17 Калкагар айылдык китепканасы 2101
  18 Ала-Баш айылдык китепканасы 1298
  19 Дөң-Талаа айылдык китепканасы 1611
  20 Бар-Булак айылдык китепканасы 2689
  21 Кара-Талаа айылдык китепканасы 3623
  22 Кара-Шаар айылдык китепканасы 2616
  23 Оттук айылдык китепканасы 4276
  24 Туура-Суу айылдык китепканасы 6901
  25 Шор-Булак айылдык китепканасы 4246
  26 Ак-Өлөң айылдык китепканасы 1800
  27 Көк-Мойнок-1 айылдык китепканасы 4699
  28 Арчалы айылдык китепканасы
  Ак-Суу району
  29 Жергез айылдык китепканасы 8161
  30 Ак-Булуң айылдык китепканасы 7007
  31 Токтогул айылдык китепканасы 2325
  32 Ак-Чий айылдык китепканасы 7620
  33 Раздольное айылдык китепканасы 5724
  34 Боз-Учук айылдык китепканасы 11815
  35 Ичке-Жергез айылдык китепканасы 4920
  36 Орлиное айылдык китепканасы 5556
  37 Отрадное айылдык китепканасы 5786
  38 Каракол айылдык китепканасы 7527
  39 Чолпон айылдык китепканасы 4771
  40 Бөрү-Баш айылдык китепканасы 4847
  41 Боз-Булуң айылдык китепканасы 4213
  42 Жаңы-Арык айылдык китепканасы 2728
  43 Тепке айылдык китепканасы 5731
  44 Курбу айылдык китепканасы 2979
  45 Бурма-Суу айылдык китепканасы 10142
  46 Октябрь айылдык китепканасы 5463
  47 Жолголот айылдык китепканасы 3935
  48 Отуз-Уул айылдык китепканасы 3764
  49 Шахты-Жыргалаң айылдык китепканасы 5970
  50 Эңильчек айылдык китепканасы 1226
  51 Кереге-Таш айылдык китепканасы 6046
  52 Сары-Камыш айылдык китепканасы 3505
  Ысык-Көл району
  53 Сары-Камыш  айылдык китепканасы 4341
  54 Тору-Айгыр айылдык китепканасы 5545
  55 Чырпыкты айылдык китепканасы 3119
  56 Тамчы айылдык китепканасы 10274
  57 Чок-Тал айылдык китепканасы 6035
  58 Чоӊ-Сары-Ой айылдык китепканасы 4362
  59 Кара-Ой айылдык китепканасы 5461
  60 Бактуу-Долоноту айылдык китепканасы 7335
  61 Корумду айылдык китепканасы 5623
  62 Темир айылдык китепканасы 4473
  63 Кашат айылдык китепканасы 2961
  64 Григорьевка айылдык китепканасы 7080
  65 .Кожояр айылдык китепканасы 4042
  66 Семенов айылдык китепканасы 11706
  67 Ананьев айылдык китепканасы 12496
  68 Кароол-Дөбө айылдык китепканасы 2407
  69 Жаркынбай айылдык китепканасы 5764
  70 Чоӊ-Өрүктү айылдык китепканасы 6273
  71 Орто-Өрүктү айылдык китепканасы 5337
  72  М.Ауэзов  айылдык-музей китепканасы 11251
  73 Ананьев айылдык китепканасы 7683
  Жети-Өгүз району
  74 Ырдык айылдык китепканасы 4795
  75 Конкино айылдык китепканасы 4134
  76 Балтабай айылдык китепканасы 5163
  77 Кытай айылдык китепканасы 4174
  78 Жон-Булак айылдык китепканасы 4637
  79 Ичке-Булун айылдык китепканасы 4586
  80 Липенка айылдык китепканасы 5803
  81 Кабак айылдык китепканасы 3462
  82 Чырак айылдык китепканасы 7723
  83 Жети-Өгуз айылдык китепканасы 8747
  84 Ак-Кочкор айылдык китепканасы 6840
  85 Аң-Өстөн айылдык китепканасы 6054
  86 Мундуз айылдык китепканасы 3979
  87 Ак-Дөбө айылдык китепканасы 6960
  88 Тилекмат айылдык китепканасы 3513
  89 Оргочор айылдык китепканасы 10491
  90 Боз-Бешик айылдык китепканасы 4290
  91 Св.Поляна айылдык китепканасы 6975
  92 Чоң Кызыл-Суу айылдык китепканасы 6791
  93 Жалгыз Орук айылдык китепканасы 6785
  94 Дархан айылдык китепканасы 5386
  95 Саруу айылдык китепканасы 10075
  96 Жеңиш айылдык китепканасы 4231
  97 Ак-Терек айылдык китепканасы 8190
  98 Кичи-Жаргылчак айылдык китепканасы 3425
  99 Чоң-Жаргылчак айылдык китепканасы 4429
  100 Барскоон айылдык китепканасы 7093
  101 Ак-Шыйрак айылдык китепканасы 7558
  102 Тамга айылдык китепканасы 6431
  103 Тосор айылдык китепканасы 6819
  Түп району
  104 Арал айылдык китепканасы 4473
  105 Миң-Булак айылдык китепканасы 2875
  106 Сары-Дөбө айылдык китепканасы 3098
  107 Долон айылдык китепканасы 4030
  108 Тогуз-Булак айылдык китепканасы 2822
  109 Сары-Булак айылдык китепканасы 1257
  110 Ынтымак айылдык китепканасы 4462
  111 Маяк айылдык китепканасы 1028
  112 Михайловка айылдык китепканасы 8819
  113 Ак-Булак айылдык китепканасы 6593
  114 Шаты айылдык китепканасы 3125
  115 Бирлик айылдык китепканасы 2390
  116 Ой-Тал айылдык китепканасы 5691
  117 Ой-Булак айылдык китепканасы 3731
  118 Фрунзе айылдык китепканасы 6714
  119 Корумду айылдык китепканасы 3713
  120 Чоң-Таш айылдык китепканасы 3202
  121 Жылуу-Булак айылдык китепканасы 3429
  122 Байзак айылдык китепканасы 4695
  123 Түп айылдык китепканасы 16099
  124 Кѳѳчү айылдык китепканасы 3050
  125 Сары-Тологой айылдык китепканасы 2758
  126 Каркыра айылдык китепканасы 5861
  127 Кудургу айылдык китепканасы 5447
  128  Балбай айылдык китепканасы 7098
  129 Талды-Суу айылдык китепканасы 6619
  130 Ичке-Суу айылдык китепканасы 2112
  131 Токтоян айылдык китепканасы 3812
  132 Тасма айылдык китепканасы 4099
  133 Чоң-Тогузбай айылдык китепканасы 3270
  Жыйынтыгы:133
  Чүй облусу
  Чүй облустук китепканасы
  1 Ак-Кудук а/а  Хунчи а. №1Филиалы 8 949
  2 Ак-Кудук а/а  Киров а. №2 Филиалы 10 236
  3 Ак-Кудук а/а Первомай а. №3 Филиалы 8 216
  4 Ново-Покровска а/а  Ново-Покровка а. №4 Филиалы 9 443
  5 Логвиненков а/а Ново-Покровка а. №5 Филиалы 9 833
  6 Милянфан а/а Милянфан а. №6 Филиалы 12 089
  7 Узун-Кыр а/а Джер-Казар а. №7 Филиалы 10 807
  8 Туз а/а  Туз а.  №8 Филиалы 15 666
  9 Жеек а/а  Дмитриевка а. №9 Филиалы 9 590
  10 Интернациональное а/а  Интернациональное а. №10 Филиалы 10 105
  11 Ыссык-Ата а/а Алмалуу а. №11 Филиалы 10 395
  12 Ыссык-Ата а/а Тогуз-Булак а. №12 Филиалы 4 257
  13 Ыссык-Ата а/а Карагай-Булак а. №13 Филиалы 6 535
  14 Ыссык-Ата а/а Үч-Эмчек а. №14 Филиалы 3 071
  15 Интернациональное а/а Жар-Башы а. №15 Филиалы 5 114
  16 Люксембург а/а Люксембург а. №16 Филиалы 6 612
  17 Бирдик а/а Бирдик а. №17 Филиалы 7 003
  18 Люксембург а/а Киргшелк а. №18 Филиалы 4 442
  19 Логвиненко а/а Чон-Далы а. №19 Филиалы 4 196
  20 Кант ш. №20 Филиалы 4 947
  21 Жеек а/а Жеек а. №21Филиалы 6 769
  22 Туз а/а Нижняя Серафимовка а. №22 Филиалы 3 448
  23 Узын-Кыр а/а Дружба а. №23 Филиалы 3699
  24 г.Кант Отдел обслуживания 11 211
  Панфилов району Кант ш. Балдарды тейлөө бөлүмү
  25 Курама а/а Панфилов а. №1Филиалы 15 930
  26 Фрунзе а/а Чалдовар а. №3 Филиалы 24 374
  27 Вознесеновка а/а Вознесеновка а. №4 Филиалы 10 592
  28 Күрпүлдөк а/а Күрпүлдөк а. №15Филиалы 9 593
  29 Чалдыбар а/а Октябрьское а. №18 Филиалы 7 183
  30 Ортоев а/а Букара а. №19 Филиалы 5 030
  Жайыл району
  31 Ак-Башат а/а  Ново-Николаевка а.№1 Филиалы 6 914
  32 Сары-Коо а/а Федоровка а. №2 Филиалы 10 849
  33 Сосновка а/а Сосновка а. №3 Филиалы 9 939
  34 Талды-Булак а/а Бөксө-Жол а. №4 Филиалы 5 763
  35 Полтавка а/а Полтавка а. №5 Филиалы 8 471
  36 Кызыл-Дыйкан а/а Петропавловка а. №6 Филиалы 6 189
  37 Полтавка а/а  Орто-Суу а. №7 Филиалы 7 234
  38 Сары-Булак а/а  Сары-Булак а. №8 Филиалы 4 642
  39 Сары-Коо а/а Эриктуу а. №9 Филиалы 5 909
  40 Кара-Суу а/а Ставрополовка а. №10 Филиалы 10 970
  41 Степное а/а Степное а. №11 Филиалы 11 001
  42 Полтавка а/а Малтабар а. №12 Филиалы 4 604
  43 Сары-Коо а/а  Жон-Арык а. №13 Филиалы 4 854
  44 Кызыл-Дыйкан а/а Кызыл-Дыйкан а. №14Филиалы 4 648
  45 Суусамыр а/а Суусамыр а. №15 Филиалы 3 913
  46 Красный восток а/а Килинин а. №16 Филиалы 10 850
  47 Ак-Башат а/а  Ак-Башат а. №17 Филиалы 6 921
  48 Сары-Коо а/а  Ийри-Суу а. №18 Филиалы 5 350
  49 Суусамыр а/а Кожомкул а. №19 Филиалы 4 002
  50 Жайыл а/а Жайыл а. №20 Филиалы 5 726
  51 Суусамыр а/а 1-Май а. №21 Филиалы 4 208
  52 Жайыл а/а Алексеевка а. №22 Филиалы 11 081
  53 Сары-Коо а/а Алтын а. №23 Филиалы 7 244
  54 Суусамыр а/о Кызыл-Ой а. №24 Филиалы 5 828
  55 Сары-Булак а/а Моңолдор а. №25 Филиалы 4 055
  56 Сосновка а/а Сосновка а. №26 Филиалы 6 848
  57 Сары-Коо а/а  Жекен а. №27 Филиалы 3 952
  58 Кара-Суу а/а Кара-Суу а. №28 Филиалы 5 726
  Москва району
  59 Первомай а/а Ак-Суу а. №1 Филиалы 14 638
  60 Первомай а/а  Ак-Суу а. №2 Филиалы 10 979
  61 Александровка  а/а  Александровка а. №5 Филиалы 13 154
  62 Александровка а/а  Беш-Корук а.№6 Филиалы 3 258
  63 Сретенка а/а  Сретенка а. №7 Филиалы 17 942
  64 Сретенка а/а Заря а. №8 Филиалы 4 127
  65 Чапаев а/а Спартак а. №9 Филиалы 7 527
  66 Чапаев а/а  Маловодное а. №10 Филиалы 5 656
  67 Предтеченка а/а  Предтеченка а. №11 Филиалы 8 629
  68 Предтеченка а/а  Аң-Арык а. №12 Филиалы 6 529
  69 Петровка а/а  Петровка а. №14 Филиалы 16 779
  70 Ак-Суу а/а  Темен-Суу а. №16 Филиалы 12 018
  71 Ак-Суу а/а  Чоң-Арык а. №18 Филиалы 7 745
  72 Ак-Суу а/а  Кепер-Арык а. №19 Филиалы 8 417
  73 Садовое а/а  Садовое а. №25 Филиалы 15 075
  74 Беш-Терек а/а  Беш-Терек а. №27 Филиалы 13 141
  75 Ак-Суу а/а  Мураке а. №32 Филиалы 6 337
  76 Целинный а/а  Кыз-Моло а. №37 Филиалы 7 317
  Сокулук району
  77 Ново-Павловка а/а  Ново-Павловка а. №2 Филиалы 7 633
  78 Фрунзе  а/а  Фрунзе а. №3 Филиалы 17 740
  79 Гавриловка а/а  Гавриловка а. №5 Филиалы 15 054
  80 Гавриловка  а/а  Шалта а. №6 Филиалы 6 558
  81 Гавриловка а/а  Жаңгарач а. №8 Филиалы 5 690
  82 Военно-Антоновска  а/о Военно-Антоновка а. №9 Филиалы 10 060
  83 Кайназаров а/а  Чат-Күл а. №10 Филиалы 12 587
  84 Фрунзе  а/а  Студенческое а. №11 Филиалы 13 150
  85 Ат-Башы а/а  Манас а. №12 Филиалы 14 296
  86 Ат-Башы а/а  Төрт-Күл  а. №13 Филиалы 8 109
  87 Ат-Башы а/а  Ак-Жол а. №14 Филиалы 7 412
  88 Джаңы-Пахта  а/а  а.Джаңы-Пахта №15 Филиалы 14 202
  89 Камышановка а/а  Камышановка  а. №16 Филиалы 11 705
  90 Джаңы-Джер а/а  Джаңы-Джер а. №19 Филиалы 8 681
  91 Кызыл-Туу а/а  Кызыл-Туу а. №20 Филиалы 7 816
  92 Кызыл-Туу а/а  Моловодное а. №21 Филиалы 11 150
  93 Күн-Туу а/а  Күн-Туу а. №22 Филиалы 12 312
  94 Күн-Туу а/а  Шалта а. №23 Филиалы 8 287
  95 Асылбаш а/а  Асылбаш а. №24 Филиалы 9 125
  96 Сузак а/а  Саз а. №25 Филиалы 7 143
  97 Төш-Булак а/а  Төш-Булак а. №26 Филиалы 10 769
  98 Орок а/а  Джал а. №27 Филиалы 14 721
  99 Нижне-Чуйск а/а Нижне-Чуйск а. №28 Филиалы 10 831
  100 Кайназаров  а/а  Белек а. №29 Филиалы 6 670
  101 Крупская а/а  Арал а. №30 Филиалы 7 732
  102 Крупская  а/а  1-Май а. №32 Филиалы 5 288
  103 Первомай а/а  Национальное а. №33 Филиалы 8 349
  104 Нижне-Чуйск  а/а  Северное а. №34 Филиалы 7 297
  105 Сокулук а. Балдар бөлүмү 15 465
  Аламүдүн району
  106 Арашан а/а  Арашан а. №1 Филиалы 17 651
  107 Аламүдүн а/а  Аламүдүн а. №2 Филиалы 9 127
  108 Алаарча  а/а  Мраморное а. №3 Филиалы 9 590
  109 Васильевка а/а Васильевка а. №4 Филиалы 12 768
  110 Таш-Дөбө а/а  Таш-Дөбө а. №5 Филиалы 10 727
  111 Кара-Жыгач а/а  Кара-Жыгач а. №6 Филиалы 11 417
  112 Ак-Дөбө а/а  Каирма а. №9 Филиалы 7 251
  113 Ленин а/а  Мыкан а. №10 Филиалы 8 430
  114 Аламүдүн а/а  Садовое а. №11 Филиалы 7 254
  115 Нижне-Алаарча а/а Нижне-Алаарча а. №12 Филиалы 11 918
  116 Маевка а/а Маевка а. №13 Филиалы 17 725
  117 Октябрьское  а/а Октябрьское а. №14 Филиалы 12 810
  118 Байтик а/а  Байгелди а. №15 Филиалы 12 023
  119 Байтик а/а  Байтик а. №16  Филиалы 18 986
  120 Пригородное а/а  Пригородное а. №18 Филиалы 17 817
  121 Таш-Мойнок а/а Беш-Күнгөй а. №20 Филиалы 13 239
  122 Ленин а/а  Ленинское а. №23 Филиалы 18 154
  123 Тош-Мойнок а/а Горная Маевка а. №26 Филиалы 9 787
  124 Гроздь а/а  Гроздь а. №27 Филиалы 15 939
  125 Лебединовка а/а Восток а. №28 Филиалы 7 349
  126 Лебединовка а/а Дачный п. №29 Филиалы 20 089
  127 Көк-Жар а/а  Көк-Жар а. №32 Филиалы 5 369
  Ысык-Ата району
  128 Кочкорбаев а/а  Буденовка а. №1 Филиалы 10 936
  129 Кочкорбаев а/а  Кеңеш а. №2 Филиалы 10 791
  130 Красная речка а/а Красная речка а. №3 Филиалы 12 601
  131 Нурманбет а/а Нурманбет а. №4 Филиалы 15 949
  132 Нурманбет а/а Токтоналиев а. №5 Филиалы 8 035
  133 Юрьевска а/а Юрьевка а. №6 Филиалы 13 787
  134 Сын-Таш а/а  Рот-Фронт а. №8 Филиалы 10 709
  135 Сын-Таш а/а  Өтөгөн а. №9 Филиалы 9 016
  136 Кең-Булуң  а/а  Кең-Булуң а. №10 Филиалы 12 897
  137 Ивановка а/а ст.Ивановка  а. №11 Филиалы 11 863
  138 Кең-Булуң а/а  Гидростроитель а. №12 Филиалы 13 099
  139 Ивановка а/а  Ивановка а. №13 Филиалы 12 268
  140 Сын-Таш а/а  Жетиген а. №14 Филиалы 4 658
  141 Кең-Булуң а/а  Чолпон а. №15 Филиалы 7 822
  142 Сын-Таш а/а  Тельман а. №16 Филиалы 16 301
  143 Ивановка а/а  Садовое а. №17 Филиалы 4 157
  Чүй району
  144 Чүй  а/а  Садовое а. №3 Филиалы 5 464
  145 Сайлык а/а  Виноградное а. №4 Филиалы 7 209
  146 Сайлык а/а Сайлык а. №5 Филиалы 5 146
  147 Искра а/а  Искра а. №6 Филиалы 8 594
  148 Искра а/а Кара-Дөбө а. №7 Филиалы 3 455
  149 Кош-Коргон а/а Кош-Коргон а. №8 Филиалы 7 708
  150 Онбир-Жылга а/а Прогресс а. №9 Филиалы 5 752
  151 Ибраимов а/а Талды-Булак а. №11 Филиалы 3 525
  152 Шамшы а/а Шамшы а. №12 Филиалы 8 128
  153 Ибраимов а/а Кошой а. №13 Филиалы 5 768
  154 Ибраимов а/а Ленин-Жол а. №14 Филиалы 7 635
  155 Ак-Бешим а/а Ак-Бешим а. №15 Филиалы 6 687
  156 Кегети а/а Советское а. №16 Филиалы 7 858
  157 Бурана а/а Дөң-Арык а. №17 Филиалы 11 638
  158 Кегети а/а Кегети а. №20 Филиалы 12 196
  159 Кегети а/а  Арпатектир а. №22 Филиалы 4 025
  Кемин району
  160 Чоң-Кемин а/а Кызыл-Байрак а. №2 Филиалы 2 922
  161 Кара-Булак а/а Кара-Булак а. №3 Филиалы 11 362
  162 Кара-Булак а/а Бейшеке а. №4 Филиалы 3 913
  163 Кичи-Кемин а/а Кичи-Кемин а.№5 Филиалы Якуповой атындагы 6 438
  164 Ильич а/а Ильич а. №6 Филиалы 10 655
  165 Ильич а/а Советское а. №7 Филиалы 5 138
  166 Ак-Түз а/а  Ак-Түз а. №8 Филиалы 9 879
  167 Кызыл-Октябрь а/а Кызыл-Октябрь а. №9 Филиалы 8 853
  168 Боролдой а/а Боролдой а. №10 Филиалы 8 136
  169 Жаңы-Алыш а/а Жаңы-Алыш а.№13Филиалы 9 538
  170 Кызыл-Октябрь а/а Ак-Бекет а. №14 Филиалы 10 891
  171 Чым-Коргон а/а Чым-Коргон а. №15 Филиалы 3 852
  172 Чым-Коргон а/а Чым-Коргон а. №16 Филиал балдар бөлүмү 4 647
  173 Алмалуу а/а Кызыл-Суу а. №18 Филиалы 11 172
  174 Чым-Коргон а/а Самансур а. №22 Филиалы 5 176
  175 Чоң-Кемин а/а Төрт-Күл а. №23Филиалы 7 017
  176 Чоң-Кемин Шабдан а. №24 Филиалы 13 891
  177 Чоң-Кемин а/а Калмак-Ашуу а. №25 Филиалы 4 444
  178 Көк-Ойрок а/а  Кароол-Дөбө а. №26 Филиалы 4 154
  179 Көк-Ойрок а/а Тегирменти а. №27 Филиалы 3 881
  180 Көк-Ойрок а/а Каиңды а. №28 Филиалы 4 880
  181 Чоң-Кемин а/а Тар-Суу а. №29 Филиалы 4 879
  182 Кызыл-Октябрь а/а Дорожное а. №30 Филиалы 7 163
  Жыйынтыгы:182
  Талас облусу
  Бакай-Ата району
  1 Кен-Арал  айылдык  китепканасы 8004
  2 Озгоруш  айылдык  китепканасы 6304
  3 Ак-Добо  айылдык  китепканасы 20826
  4 Мин-Булак  айылдык  китепканасы 15112
  5 Боо-Терек  айылдык  китепканасы 3907
  6 Оро айылдык  китепканасы 5802
  7 Туйто  айылдык  китепканасы 2100
  8 Кызыл Октябрь  айылдык  китепканасы 17837
  9 Шадыкан  айылдык  китепканасы 3978
  10 Наматбек  айылдык  китепканасы 3153
  Кара-Буура району
  11 Аманбаев  айылдык  китепканасы 20574
  12 Жоон-Дөбө  айылдык  китепканасы 7004
  13 Молдо-Асан  айылдык  китепканасы 7967
  14 Үч-Булак  айылдык  китепканасы 6301
  15 Көк-Сай  айылдык   китепканасы 14403
  16 Кайнар  айылдык  китепканасы 6628
  17 Шекер  айылдык  китепканасы 16552
  18 Кара –Буура  айылдык  китепканасы 3765
  19 Чымкент  айылдык  китепканасы 6767
  20 Бакайыр  айылдык  китепканасы 14761
  21 Кара-Суу  айылдык  китепканасы 7496
  22 Көк-Дөбө  айылдык  китепканасы 5114
  23 Бейшеке  айылдык  китепканасы 5328
  24 Чоң Кара-Буура  айылдык  китепканасы 8412
  25 Бакыян  айылдык  китепканасы 2488
  Манас району
  26  Чоң Капка  айылдык  китепканасы 8367
  27  Кызыл-Жылдыз  айылдык  китепканасы 8329
  28  Үч Коргон  айылдык  китепканасы 5993
  29  Май  айылдык  китепканасы 6294
  30  Көк Дөбө  айылдык  китепканасы 8227
  31  Талас  айылдык  китепканасы 7767
  32  Бала –Саруу  айылдык  китепканасы 5613
  33  Кара Арча  айылдык  китепканасы 7020
  34  Арал  айылдык  китепканасы 6099
  35  Кайынды  айылдык  китепканасы 5327
  36  Кеңеш  айылдык  китепканасы 6140
  37 Нылды  айылдык  китепканасы 5290
  38  Жайылган  айылдык  китепканасы 8338
  Талас району
  39 Талды–Булак  айылдык  китепканасы 6093
  40 Көпүрө-Базар  айылдык  китепканасы 10481
  41 Арал  айылдык  китепканасы 9702
  42 Кууганды  айылдык  китепканасы 7157
  43 Чат–Базар  айылдык  китепканасы 6902
  44 Кара-Суу  айылдык  китепканасы 3941
  45 Ак-Сай  айылдык  китепканасы 4749
  46 Сасык-Булак  айылдык  китепканасы 6873
  47 Кара Ой  айылдык  китепканасы 5561
  48 Жон-Арык  айылдык   китепканасы 4928
  49 Таш-Арык  айылдык  китепканасы 9752
  50 Огомбаев  айылдык  китепканасы 10563
  51 Калба  айылдык  китепканасы 7744
  52 Кызыл-Туу  айылдык  китепканасы 6005
  53 Көк-Кашат  айылдык  китепканасы 6941
  54 Ак-Жар  айылдык  китепканасы 5607
  55 Арашан  айылдык  китепканасы 8278
  56 Кум-Арык  айылдык  китепканасы 8442
  57 Козучак  айылдык  китепканасы 5288
  58 Ак-Коргон  айылдык  китепканасы 2647
  59 Көк-Токой айылдык  китепканасы 5621
  60 Көпүрө-Базар  айылдык  китепканасы 3596
  Жыйынтыгы:60
  Нарын облусу
  Ак-Талаа району
  1 Ак-Кыя айылдык китепканасы 8297
  2 Ак-Тал  айылдык китепканасы 7005
  3 Ак-Чий айылдык китепканасы 2748
  4 Байгончок айылдык китепканасы 4502
  5 Жаңы–Тилек айылдык китепканасы 3598
  6 Жеңиш айылдык китепканасы 6064
  7 Жерге-Тал айылдык китепканасы 3371
  8 Жогорку Май  айылдык китепканасы 5534
  9 Кара-Ой  айылдык китепканасы 11619
  10 Куртка  айылдык китепканасы 5323
  11 Кайыңды-Булак  айылдык китепканасы 5584
  12 Кош-Дөбө  айылдык китепканасы 6960
  13 Конорчок  айылдык китепканасы 6838
  14 Ленин айылдык китепканасы 8221
  15 Орто-Сырт айылдык китепканасы 4498
  16 Терек  айылдык китепканасы 5582
  17 Угут айылдык китепканасы 7738
  Ат-Башы району
  18  Ак-Сай  айылдык китепканасы 7653
  19  Ак-Моюн  айылдык китепканасы 6795
  20  Ача-Кайыңды айылдык китепканасы 10861
  21  Баш-Кайыңды айылдык китепканасы 8692
  22  Талды-Суу  айылдык китепканасы 7025
  23  Дыйкан  айылдык китепканасы 7173
  24  Кара-Коюн айылдык китепканасы 7563
  25  Кара-Суу  айылдык китепканасы 11083
  26  Ак-Муз айылдык китепканасы 7430
  27  Ак-Талаа  айылдык китепканасы 8164
  28  Ак-Жар  айылдык китепканасы 10254
  29  Терек-Суу  айылдык китепканасы 7672
  30  Казыбек айылдык китепканасы 8132
  31  Бирлик  айылдык китепканасы 4738
  32  1-Май  айылдык китепканасы 6037
  33  Жаңы-Күч  айылдык китепканасы 7741
  34  Кара-Булуң  айылдык китепканасы 6542
  35  Кара-Тал айылдык китепканасы 4419
  36  Өзгөрүш  айылдык китепканасы 4816
  Жумгал району
  37 Арал  айылдык китепканасы 5531
  38 Лама  айылдык китепканасы 4339
  39 Эпкин айылдык китепканасы 2725
  40 Сары-Камыш  айылдык китепканасы 3454
  41 Беш-Терек  айылдык китепканасы 7468
  42 Кызыл-Жылдыз  айылдык китепканасы 9354
  43 Кабак  айылдык китепканасы 6246
  44 Миң-Куш  айылдык китепканасы 17061
  45 Көк-Ой  айылдык китепканасы 9625
  46 Байзак  айылдык китепканасы 9601
  47 Орто-Кууганды  айылдык китепканасы 4080
  48 Баш-Кууганды  айылдык китепканасы 5526
  49 Түгөл-Сай  айылдык китепканасы 6130
  50 Таш-Дөбө айылдык китепканасы 4583
  51 Чоң-Дөбө айылдык китепканасы 5392
  52 Жаңы-Арык  айылдык китепканасы 11815
  53  Куйручук айылдык китепканасы 8447
  54 Жумгал №1  айылдык китепканасы 5753
  Нарын району
  55  Жан-Булак  айылдык китепканасы 6427
  56  Достук  айылдык китепканасы 13706
  57  Учкун айылдык китепканасы 3760
  58  Жылан-Арык айылдык китепканасы 4616
  59  Эмгек-Талаа айылдык китепканасы 3499
  60  Шоро айылдык китепканасы 3017
  61  Ак-Кудук айылдык китепканасы 4435
  62  8-март айылдык китепканасы 3932
  63  Ак-Талаа айылдык китепканасы 4405
  64  Куланак айылдык китепканасы 4526
  65  Жалгыз-Терек айылдык китепканасы 3774
  66  Жерге-Тал айылдык китепканасы 4121
  67  Кызыл-Жылдыз айылдык китепканасы 3923
  68  Казан-Куйган айылдык китепканасы 8535
  69  Оттук айылдык китепканасы 4688
  70  Он-Арча айылдык китепканасы 6873
  71  Мин-Булак айылдык китепканасы 7139
  72  Өрнөк айылдык китепканасы 4689
  73  Эмгекчил айылдык китепканасы 8452
  74  Орто-Нура айылдык китепканасы 9630
  75  Ийри-Суу айылдык китепканасы 5507
  76  Ак-Кыя айылдык китепканасы 3926
  77  Орто-Саз айылдык китепканасы 4726
  78  Доболу айылдык китепканасы 7818
  79  Алыш айылдык китепканасы 4300
  80  Кеңеш айылдык китепканасы 3317
  81  Таш-Башат айылдык китепканасы 3301
  82  Эки-Нарын айылдык китепканасы 3317
  83  Өрук-Там айылдык китепканасы 3269
  84  Лахол айылдык китепканасы 5126
  85  Жер-Көчкү айылдык китепканасы 5919
  86  Ак-Сай айылдык китепканасы 2466
  Кочкор району
  87 Дөң -Алыш айылдык китепканасы 4360
  88 Мантыш айылдык китепканасы 7093
  89 Чолпон айылдык китепканасы 6173
  90 Туз айылдык китепканасы 6149
  91 Шамшы айылдык китепканасы 3878
  92 Ленин айылдык китепканасы 5204
  93 Ак-Жар айылдык китепканасы 4796
  94 Чекилдек айылдык китепканасы 3784
  95 Кара-Тоо айылдык китепканасы 6537
  96 Семиз-Бел айылдык китепканасы 3680
  97 Арсы №11 айылдык китепканасы 5256
  98 Теңдик айылдык китепканасы 5562
  99 Исакеев айылдык китепканасы 4321
  100 Ак-Кыя айылдык китепканасы 5418
  101 Соң-Көл айылдык китепканасы 6580
  102 Кара-Кужур айылдык китепканасы 6033
  103 Кең-Суу айылдык китепканасы 3078
  104 Кара-Саз айылдык китепканасы 4288
  105 Жаңы-Жол айылдык китепканасы 7283
  106 Молдо-Кылыч айылдык китепканасы 1786
  107 Эпкин айылдык китепканасы 3698
  108 Орток айылдык китепканасы 3056
  109 Кара-Куңгөй айылдык китепканасы 4642
  110 Сары-Булак айылдык китепканасы 3539
  111 Комсомол айылдык китепканасы 2325
  112 Кара-Мойнок айылдык китепканасы 2431
  113 Ара-Көл айылдык китепканасы 4837
  114 Ак-Талаа айылдык китепканасы 836
  Жыйнтыгы: 114
  Жалал-Абад  облусу
  Аксы району
  1 №1  Жерге-Тал айылдык китепканасы 10707
  2 №2  Авлетим           айылдык китепканасы 11231
  3 №3  Кара-Жыгач     айылдык китепканасы 12480
  4 №4. Кара-Суу        айылдык китепканасы 6683
  5 №5. Сары- Челек   айылдык китепканасы 7424
  6 №6.  Кызыл-Туу      айылдык китепканасы 7981
  7 №7.  Жаңы-Жол      айылдык китепканасы 8593
  8 №8.  Ак-Жол           айылдык китепканасы 9840
  9 №9.  Кашка-Суу        айылдык китепканасы 12131
  10 №10. Жаңы-Айыл   айылдык китепканасы 9541
  11 №11 с. Кош-Дөбө       айылдык китепканасы 10899
  12 №12 с. Улук                айылдык китепканасы 6663
  13 №13 с. Ак-Суу             айылдык китепканасы 14984
  14 №14  Жаңы-Талаа    айылдык китепканасы 8062
  15 №16  Жаңы-Жол       айылдык китепканасы 14454
  16 №17  Тегене               айылдык китепканасы 5820
  17 №18 Кызыл-Көл        айылдык китепканасы 4894
  18 №20 Райкомол.         айылдык китепканасы 5509
  19 №21  Ак-Дөбө            айылдык китепканасы 4089
  20 №23 Боспиек             айылдык китепканасы 4906
  21 №25 Мукур                айылдык китепканасы 5360
  22 №26 Кулук-Дөбө       айылдык китепканасы 7943
  23 №28 Живпром           айылдык китепканасы 3828
  24 №30 Кара-Дөбө         айылдык китепканасы 6159
  25 №31 Жылгын             айылдык китепканасы 3030
  26 №34 Товар-Сай          айылдык китепканасы 3066
  27 №35  Үч-Коргон         айылдык китепканасы 14488
  Ноокен району
  28  №1  айылдык китепканасы 22383
  29  №2 айылдык китепканасы 10206
  30  №3 айылдык китепканасы 7294
  31  №4 айылдык китепканасы 7847
  32  №5 айылдык китепканасы 6189
  33  №6 айылдык китепканасы 5313
  34 №7 айылдык китепканасы 5447
  35 №8 айылдык китепканасы 10043
  36 №9 айылдык китепканасы 6605
  37 №10 айылдык китепканасы 10455
  38 №11 айылдык китепканасы 5956
  39 №13 айылдык китепканасы 3106
  40 №14 айылдык китепканасы 3335
  41 №15 айылдык китепканасы 11450
  42 №18 айылдык китепканасы 3558
  43 №19 айылдык китепканасы 7578
  44 №20 айылдык китепканасы 6562
  45 №21 айылдык китепканасы 1930
  46 №22 айылдык китепканасы 2114
  47 №23 айылдык китепканасы 7222
  48 №24 айылдык китепканасы 3481
  Токтогул району
  49 №1 Бала-Чычкан айылдык китепканасы 6281
  50 №2 Жаңы-Жол  айылдык китепканасы 6525
  51 №3 Кара-Тектир  айылдык китепканасы 6607
  52 №4 Көтөрмө айылдык китепканасы 5915
  53 №5 Бел-Алды айылдык китепканасы 8694
  54 №7 Торкен айылдык китепканасы 8886
  55 №9 Мазар-Суу айылдык китепканасы 5263
  56 №10 Чоң-Арык  айылдык китепканасы 3929
  57 №11 Терек –Суу  айылдык китепканасы 9066
  58 №12 Чолпон-Ата  айылдык китепканасы 3710
  59 №13 Кара-Жыгач  айылдык китепканасы 4667
  60 №14 Саргата  айылдык китепканасы 3851
  61 №15 Кызыл-Уран  айылдык китепканасы 3924
  62 №16 Жетиген  айылдык китепканасы 4426
  63 №18 Кара-Күнгөй  айылдык китепканасы 4466
  64 №19 Ак-Тектир  айылдык китепканасы 4090
  65 №20 Өзгөрүш  айылдык китепканасы 5186
  66 №21 Ничке-Сай  айылдык китепканасы 4131
  67 №22 Үч-Терек   айылдык китепканасы 7184
  68 №23 Толук  айылдык китепканасы 5476
  69 №24 Сары-Камыш  айылдык китепканасы 4547
  70 №31 Кара-Суу  айылдык китепканасы 4562
  Чаткал району
  71 №1   айылдык китепканасы 7893
  72  №2   айылдык китепканасы 6409
  73 №3  айылдык китепканасы 8135
  74 №4   айылдык китепканасы 5652
  75 №5   айылдык китепканасы 4794
  76 №6   айылдык китепканасы 4967
  77 №7 айылдык китепканасы 3516
  78 №8  айылдык китепканасы 11642
  79 №9   айылдык китепканасы 11696
  80 №10  айылдык китепканасы 4946
  81 №11  айылдык китепканасы 11631
  Базар-Коргон району
  82 № 1  айылдык китепканасы 10245
  83 № 2  айылдык китепканасы 2060
  84 № 3  айылдык китепканасы 6238
  85 № 4  айылдык китепканасы 7046
  86 № 5  айылдык китепканасы 6965
  87 № 6  айылдык китепканасы 21098
  88 № 7  айылдык китепканасы 4869
  89 № 8  айылдык китепканасы 9137
  90 № 9  айылдык китепканасы 5081
  91 № 10  айылдык китепканасы 5530
  92 № 11  айылдык китепканасы 6260
  93 № 12  айылдык китепканасы 7900
  94 № 13  айылдык китепканасы 4981
  95 № 14  айылдык китепканасы 5816
  96 № 15  айылдык китепканасы 2162
  97 № 17  айылдык китепканасы 5288
  98 № 18   айылдык китепканасы 4503
  99 № 19  айылдык китепканасы 3509
  100 № 21  айылдык китепканасы 5610
  Тогуз-Торо району
  101   № 1  Чет – Булак  А /О  Каргалык   айылдык китепканасы 5363
  102 № 2 Атай   айылдык китепканасы А / О Атай 8042
  103  № 3  Арал  айылдык китепканасы / О Кок – Ирим 11553
  104 № 4 Сары – Булуң  айылдык китепканасы А / О Сары  – Булун 5338
  105  №5 Казарман  айылдык китепканасы А / О Тогуз – Торо 4954
  106  №6 Дөдөмөл  айылдык китепканасы    А / О Тогуз – Торо 4798
  107 № 7 Кош – Булак   айылдык китепканасы А / О Тогуз – Торо 3648
  108 Фил № 8  Табылгыты айылдык китепканасы А / О Сары – Булун 3973
  Ала-Бука району
  101 №1 Кашкалак  айылдык китепканасы 9437
  102 №2 Ызар  айылдык китепканасы 9687
  103 №3 Ак-Коргон  айылдык китепканасы 13285
  104 №4 Падек  айылдык китепканасы 6287
  105 №5 Баястан  айылдык китепканасы 4911
  106 №6  Ак-Там  айылдык китепканасы 10608
  107 №7 Сафет-Булон  айылдык китепканасы 8544
  108 №8 Жапа-Салды  айылдык китепканасы 6211
  109 №9 Көк-Серек  айылдык китепканасы 16255
  110 №11 Айры-Там  айылдык китепканасы 14181
  11 №13 Көк-Таш  айылдык китепканасы 6049
  112 №14 Совет-Сай  айылдык китепканасы 3696
  113 №15 Ак-Башат  айылдык китепканасы 4929
  114 №17 Өрүктү-Сай айылдык китепканасы 5819
  115 №18 Достук айылдык китепканасы 9788
  116 №19 Өрүктү айылдык китепканасы 11207
  117 №20 Ажек  айылдык китепканасы 3350
  118 №22 Кызыл-Ата  айылдык китепканасы 6532
  119 №23 Сары-Талаа  айылдык китепканасы 4140
  120 №25 Кош-Терек  айылдык китепканасы 4567
  121 Достук Балдар китепканасы 4013
  Сузак району
  122 Сузакайылы Балдар китепканасы 21371
  123 № 1  айылдык китепканасы 10368
  124 № 2  айылдык китепканасы 8157
  125 № 3   айылдык китепканасы 8039
  126 № 5  айылдык китепканасы 4398
  127 № 6  айылдык китепканасы 7103
  128 № 8  айылдык китепканасы 7148
  129 № 10   айылдык китепканасы 7176
  130 № 11   айылдык китепканасы 7093
  131 № 13   айылдык китепканасы 4517
  132 №14    айылдык китепканасы 4578
  133 № 15   айылдык китепканасы 4122
  134 № 16   айылдык китепканасы 4492
  135 № 17   айылдык китепканасы 5196
  136 № 18   айылдык китепканасы 6481
  137 № 19   айылдык китепканасы 4117
  138  № 21   айылдык китепканасы 3849
  139 № 22  айылдык китепканасы 9687
  140 № 25  айылдык китепканасы 15766
  141 № 26  айылдык китепканасы 6907
  142 № 28  айылдык китепканасы 4745
  143 № 29  айылдык китепканасы 6341
  144 № 30  айылдык китепканасы 4663
  145 № 31  айылдык китепканасы 5449
  146 № 33  айылдык китепканасы 6077
  147 № 34   айылдык китепканасы 3438
  148 № 35   айылдык китепканасы 3288
  149 № 37   айылдык китепканасы 4872
  150 № 38   айылдык китепканасы 7620
  151 № 39   айылдык китепканасы 5972
  152 № 40   айылдык китепканасы 3449
  153 № 41   айылдык китепканасы 4806
  Жыйнтыгы:153
  Ош облусу
  Алай району
  1 №1  Таш-Короо айылдык китепканасы 5863
  2 №2  Жаңы–Алай айылдык китепканасы 4931
  3 №3  Боз-Караган айылдык китепканасы 6241
  4 №4  Каблан-Көл айылдык китепканасы 5737
   5 №5  Арпа-Тектир айылдык китепканасы 3698
  6 №6  Н.Шамшиева айылдык китепканасы 6096
  7 №7   Кең-Жылга айылдык китепканасы 5011
  8 №8   Жаңы-Турмуш айылдык китепканасы 4537
  9 №9   Миязды айылдык китепканасы 6407
  10 №10 Курманжан Датка  айылдык китепканасы 4504
  11 №11 Октябрь айылдык китепканасы 6609
  12 №12 Кара-Суу айылдык китепканасы 6325
  13 №13 Согонду айылдык китепканасы 7287
  14 №14  Мурдаш айылдык китепкна 6696
  15 №15  Күң-Элек айылдык китепканасы 5991
  16 №16  Терек айылдык китепканасы 4632
  17 №17 Сопу-Коргон айылдык китепканасы 7633
  18 №18 Чий-Талаа айылдык китепканасы 4078
  19 №19  Аскалы айылдык китепканасы 6109
  20 №20 Талды-Суу айылдык китепканасы 5168
  21 №21  Бүлөлү айылдык китепканасы 7366
  22 №22  Маданият айылдык китепканасы 4770
  23 №23    Кызыл-Алай айылдык китепканасы 5004
  24 №24   Ак-Босого айылдык китепканасы 5745
  25 №25   Нура айылдык китепканасы 3277
  26 №26   Үч-Дөбө айылдык китепканасы 4718
  27 №27   Сары-Таш  айылдык китепканасы 5984
  28 №28   Чакмак айылдык китепканасы 5195
  29 №29   Жылуу-Суу  айылдык китепканасы 5417
  30 №30  Курманжан Датка айылдык китепканасы 2802
  31 №31  Сары-Могол айылдык китепканасы 3989
  Араван району
  32  №1   Кызыр-Абад  айылдык китепканасы 9180
  33  №2  Пахтачы айылдык китепканасы 8227
  34 № 3  Маңгыт  айылдык китепканасы 8832
  35 №4   Тепе-Коргон  айылдык китепканасы 7530
  36 №5   Жаңы-Жол  айылдык китепканасы 4360
  37 № 6   Жаңы-Араван   айылдык китепканасы 5842
  38 № 7   Ак шар  айылдык китепканасы 10248
  39 №8    Керкидон айылдык китепканасы 4407
  40 № 9   Найман   айылдык китепканасы 7608
  41 №10   Сырт айылдык китепканасы 6686
  42 № 11  Ачы айылдык китепканасы 4341
  43  №12  Маданият  айылдык китепканасы 4064
  44  № 13  Кочубаев  айылдык китепканасы 4801
  45  №14  Октябрь  айылдык китепканасы 7327
  46 № 15   Гүлбаар  айылдык китепканасы 3054
  47 № 16   Какыр-Пилтан  айылдык китепканасы 4237
  48 №17  Кайрагач -Арык  айылдык китепканасы 6416
  49  №18  Пахта-Дөбө айылдык китепканасы 4307
  50 № 19   Авыз  айылдык китепканасы 7258
  51 №20  Чөгөм айылдык китепканасы 3354
  52 № 21  Жаңы -Арык айылдык китепканасы 4197
  53   № 22 Кичи-Алай айылдык китепканасы 2070
  54  № 23  Уйгур-Абад  айылдык китепканасы 3433
  55  № 24  Каррак  айылдык китепканасы 3050
  Кара-Кулжа району
  56 №1   1- Май  айылдык китепканасы 7151
  57 №2   Кара- Кочкор  айылдык китепканасы 8352
  58  №3  Тоготой айылдык китепканасы 8974
  59 №4   Ак-Кыя    айылдык китепканасы 6450
  60 №5  Сай  айылдык китепканасы 6802
  61 №6   Ылай-Талаа айылдык китепканасы 9266
  62 №7   Карагуз айылдык китепканасы 9900
  63 №8   Кеңеш  айылдык китепканасы 8136
  64 №10  Кара -Булак  айылдык китепканасы 5813
  65 №11  Тогуз- Булак айылдык китепканасы 7542
  66 №12  Чалма    айылдык китепканасы 9114
  67 №13 Ынтымак  айылдык китепканасы 4531
  68 №14   Сары -Бээ айылдык китепканасы 7780
  69 №15   Терек- Суу айылдык китепканасы 7622
  70  №16  Кызыл- Жар  айылдык китепканасы 7447
  71 №17   Терек айылдык китепканасы 2834
  72 №18   Көңдүк  айылдык китепканасы 5669
  73 №19  Ой-Тал  айылдык китепканасы 6228
  74 №20  Көк -Арт айылдык китепканасы 4524
  75 №21  Кан Коргон   айылдык китепканасы 5751
  76 №22  Буйга   айылдык китепканасы 2393
  77 №23   Коо-Чаты айылдык китепканасы 484
  78 №24   Октябрь  айылдык китепканасы 4129
  79 №25   Кара-Таш   айылдык китепканасы 2478
  80 №26  Сары -Булак  айылдык китепканасы 4977
  81  №27 Жаңы- Талапайылдык китепканасы 2633
  82 №28   Кайың -Талаа   айылдык китепканасы 5064
  Кара-Суу району
  83 №1 Ак-Таш  айылдык китепканасы 7783
  84 №2  Баш-Булак  айылдык китепканасы 11413
  85 №3   Кызыл-Ордо     айылдык китепканасы 3731
  86 №5  Кызыл-Суу айылдык китепканасы 9950
  87 №6  Кашкар-Кыштак  айылдык китепканасы 16705
  88  №8  Дадабаев  айылдык китепканасы 9032
  89 №13  Лангар  айылдык китепканасы 25633
  90 №17  Сары-Колот  айылдык китепканасы 7171
  91 №21  Папан  айылдык китепканасы 21606
  92 №22  Сарай  айылдык китепканасы 14963
  93  №24 Төлөйкөн  айылдык китепканасы 6827
  94 №29  Шарк  айылдык китепканасы 12155
  95 №32  Жоош   айылдык китепканасы 27220
  96 №35  Жаӊы-Арык айылдык китепканасы 21881
  97 №37  Отуз-Адыр  айылдык китепканасы 7343
  98 №38 Кызыл-Шарк айылдык китепканасы 29506
  99 №41 Мады   айылдык китепканасы 19748
  100 №45  Мөнөк  айылдык китепканасы 6657
    Ноокат району
  101 №1  Көк-Бел  айылдык китепканасы 9216
  102 №2  Кожоке   айылдык китепканасы 12978
  103 №3  Кеңеш  айылдык китепканасы 8549
  104 №5  Ак-Булак  айылдык китепканасы 9757
  105 №6  Кыргыз-Ата айылдык китепканасы 9966
  106 №7  Көтөрмө  айылдык китепканасы 11868
  107 №8  Кара-Таш  айылдык китепканасы 7834
  108 №9  Нойгут   айылдык китепканасы 4669
  109 №10  Үч-Бай айылдык китепканасы 15954
  110 №11 Ата-Мерек  айылдык китепканасы 7894
  111 №12 Кашкалдак   айылдык китепканасы 10743
  112  №13 Жаңы-Ноокат  айылдык китепканасы 9191
  113 №14   Кызыл-Тейит   айылдык китепканасы 5100
  114  №15  Бел  айылдык китепканасы 5479
  115  №16  Борбаш айылдык китепканасы 13284
  116  № 17  Жийде  айылдык китепканасы 9838
  117  № 18  Найман  айылдык китепканасы 14474
  118  № 19  У.Салиева   айылдык китепканасы 7394
  119  №20  Айтамга айылдык китепканасы 6508
  120 №22   Кичи-Алай  айылдык китепканасы 7767
  121 № 24   Ынтымак  айылдык китепканасы 8520
  122 № 25    Кулатов айылдык китепканасы 13114
  123 №26 Кожо-Арык  айылдык китепканасы 12948
  124 №27 Беш-Буркан   айылдык китепканасы 5210
  125 № 28  Арал  айылдык китепканасы 7792
  126 №29  Жар-Коргон  айылдык китепканасы 7336
  127 №31  Герейт-Шорон  айылдык китепканасы 11353
  128 №34  Чечме-Сай  айылдык китепканасы 4530
  129 № 35  Он-эки-Бел  айылдык китепканасы 8375
  130 №36  Таштак  айылдык китепканасы 4766
  131 №37  Байыш   айылдык китепканасы 7630
  132 №40 Шаңкол  айылдык китепканасы 8186
  Өзгөн району
  133 №1 Кара –Дыйкан айылдык китепканасы 12381
  134 № 2  Кара –Дыйкан айылдык китепканасы 10425
  135 №3   Жылалды айылдык китепканасы 13419
  136 №4   Кайрат   айылдык китепканасы 5646
  137 №5 Жийде    айылдык китепканасы 6717
  138 №6 Шоро-Башат   айылдык китепканасы 8014
  139 №7 Кызыл-Тоо  айылдык китепканасы 8397
  140 №8   Айгыр-Жал   айылдык китепканасы 10517
  141 №9 Мырза-Арык    айылдык китепканасы 12726
  142 №10  Куршаб айылдык китепканасы 14085
  143 №11 Куршаб     айылдык китепканасы 14661
  144 №12     Кызыл-Октябрь айылдык китепканасы 18697
  145 №  13 Жалпак-Таш    айылдык китепканасы 7671
  146 №14  Кара- Таш  айылдык китепканасы 3334
  147 №15  Дөң-Булак  айылдык китепканасы 9579
  148 №16  Канат м-н Зарина атындагы 23757
  149 № 17 Мырза-Аке  айылдык китепканасы 10732
  150 № 18 Ак-Жар  айылдык китепканасы 3698
  151 №19 Көлдүк  айылдык китепканасы 10742
  152 № 20  Кызыл-Чарба   айылдык китепканасы 7406
  153 № 21  Кеңеш  айылдык китепканасы 7657
  154 № 22 Кош-Этер   айылдык китепканасы 4887
  155 № 23 Алтын-Булак  айылдык китепканасы 4061
  Чоң-Алай району
  156 №1   Кашка-Суу  айылдык китепканасы 4430
  157 №2    Ачы-Суу   айылдык китепканасы 5130
  158 № 3    Кабык   айылдык китепканасы 4207
  159 № 4 Кызыл-Эшме   айылдык китепканасы 5724
  160 №5  Чак     айылдык китепканасы 3558
  161 №6 Жаш-Тилек   айылдык китепканасы 3546
  162 №7 Жар-Башы   айылдык китепканасы 4593
  163 № 8  Шибээ   айылдык китепканасы 3101
  164 № 9   Жекенди  айылдык китепканасы 3051
  165 №10 Кара-Мык  айылдык китепканасы 3537
  166 № 11  Кара-Тейит  айылдык китепканасы 5355
  Жыйнтыгы:166
  Баткен облусу
  Баткен району
  1 №1 .Рават  айылдык китепканасы 7555
  2 №2 Көк Таш айылдык китепканасы 11519
  3 №3 Самаркандек  айылдык китепканасы 17201
  4 №5  Ак-сай айылдык китепканасы 6144
  5 №6  Карабак айылдык китепканасы 9308
  6 №8  Ак турпак айылдык китепканасы 5969
  7 №9   Кызыл бел айылдык китепканасы 8118
  8 №10  Бужум айылдык китепканасы 13804
  9 №11 Карабулак айылдык китепканасы 9218
  10 №12 Апкан  айылдык китепканасы 10766
  11 №13 Боз адыр айылдык китепканасы 8217
  12 №14 Божой айылдык китепканасы 8218
  13 №15  Таян айылдык китепканасы 6783
  14 №16  Сай айылдык китепканасы 7678
  15 №17  Согмент айылдык китепканасы 7663
  16 №18   Кыштут айылдык китепканасы 6105
  17 №19   Кан айылдык китепканасы 6762
  18 №20   Жаңырык айылдык китепканасы 9111
  19 №21   Кайыңды айылдык китепканасы 4815
  20 №22   Чек  айылдык китепканасы 600
  21 №25   Газ айылдык китепканасы 4292
  22 №26   Жаңы-Жер айылдык китепканасы 6818
  Лейлек району
  23 №1  Самат  айылдык китепканасы 7232
  24 №2   Андарак айылдык китепканасы 9014
  25 №3  Көк-Таш  айылдык китепканасы 6541
  26 №4  Ак-Суу айылдык китепканасы 9981
  27 №5 Булак Башы  айылдык китепканасы 6973
  28 №6  Ак арык айылдык китепканасы 7817
  29 №7   Кулуңду айылдык китепканасы 6243
  30 №8  Арка  айылдык китепканасы 6410
  31 №9  Достук  айылдык китепканасы 6060
  32 №10 Жаштык  айылдык китепканасы 5461
  33 №11  Бешкент  айылдык китепканасы 8415
  34 №12  Чурбек айылдык китепканасы 4192
  35 №13   Моргун айылдык китепканасы 7379
  36 №14    Карабулак айылдык китепканасы 9197
  37 №15  Мин-Жыгач айылдык китепканасы 7960
  38 №16    Ай-Көл айылдык китепканасы 7420
  39 №17   Айбийке айылдык китепканасы 5529
  40 №18    Коргон айылдык китепканасы 5959
  41 №19    Катыран айылдык китепканасы 5669
  42 №20    Баул  айылдык китепканасы 3112
  43 №21   Өзгөрүш  айылдык китепканасы 3286
  44 №22  Голбо  айылдык китепканасы 1836
  45 №23  Чимген  айылдык китепканасы 3923
  46 №24 Тайлан  айылдык китепканасы 2255
  47 №25  Даркум  айылдык китепканасы 5229
  48 №26    Борбордук айылдык китепканасы 5248
  Кадамжай району
  50 №2  үч коргон айылдык китепканасы 8435
  51  №3  Чаувай айылдык китепканасы 13949
  52 №4  Кызыл-Булак айылдык китепканасы 15438
  53 №5  Үч-коргон айылдык китепканасы 15080
  54 №6  Жаңы-Жер айылдык китепканасы 16536
  55 №7  Жаркотон айылдык китепканасы 12027
  56 №8  Халмион айылдык китепканасы 24741
  57 №9  Жал айылдык китепканасы 17278
  58 №10 Тамаша айылдык китепканасы 9124
  59 №11  Кара-Жыгач айылдык китепканасы 8255
  60 №12  Кара-Дөбө айылдык китепканасы 20662
  61 №13  Үч-коргон айылдык китепканасы 18374
  62 №14   Марказ айылдык китепканасы 26757
  63 №15   Учкун айылдык китепканасы 19404
  64 №16   Миң-Чынар айылдык китепканасы 5827
  65 №17   Кыргыз кыштак айылдык китепканасы 7399
  65 №18   Совет айылдык китепканасы 7210
  Сүлүктү шаары
  67 Кош Булак поселколук китепканасы 36937
  Кызыл-Кыя шаары
  68 №2 Караван айылдык китепкана филиалы 15210
  Жыйынтыгы:68
    Китепканалардын жайгашуусу боюнча маалымат -165 китепкана типтүү имаратта жайгашкан; – 329 китепкана маданият үйүндө; – 420 китепкана турак жай бөлолөрдө; – 126 китепкана жеке бөлмөлөрдө; – 6 китепкана мектептин ичинде; – 18 китепкана айыл өкмөтүнүн имаратында;
  Мекеменин аталышы Китепкананын саны Типтүү имарат (саны) Маданият үйүндө (саны) Турак жай бөлмөлөрдө (саны) Жеке бөлмөлөрдө (саны) Мектептин ичинде Айыл өкмөтүнүн имаратында
  1 А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы 1 1
  2 К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана өспүрүмдөр үчүн китепканасы 1 1
  3 Бишкек шаарындагы китепканалар 28 18 5 1 4
  4 Ош шаарындагы китепканалар 11 3 3 2 2 2
  5  Ысык-Көл облусундагы китепканалар 154 1 37 115 1
  6 Чүй облусундагы китепканалар 210 11 74 120 4
  7 Нарын облусундагы китепканалар 128 29 38 51 10
  8 Талас облусундагы китепканалар 74 10 16 20 12 16
  9 Жалал-Абад облусундагы китепканалар 195 61 50 42 42
  10  Ош облусундагы китепканалар 182 24 86 50 22
  11 Баткен облусундагы китепканалар 80 6 28 14 32
  ЖЫЙЫНТЫГЫ: 1064 165 329 420 126 6 18