Image default
Uncategorized

Маданият министрлиги Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы «Атлах» мамлекеттик тарыхый-маданий музей-коругунун долбоорунун мыкты долбоорун түзүү боюнча ачык сынакка катышууга чакырат

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы «Атлах» мамлекеттик тарыхый-маданий музей-коругунун долбоорунун мыкты долбоорун түзүү боюнча ачык сынакка катышууга чакырат.

Сынактын максаты

Талас облусунун Талас районундагы “Атлах” тарыхый-маданий-мемориалдык комплексинин экспрессивдүү долбоорун иштеп чыгуу аркылуу тарыхый-маданий мурас объекттеринин сакталышын, корголушун жана натыйжалуу пайдаланылышын камсыздоо боюнча оригиналдуу идеяларды издөө болуп саналат. Ошондой эле, конкурстук долбоордун максаты – конкурстук сынактын шарттарында Талас шаарындагы «Атлах» тарыхый-маданий жана мемориалдык комплексинин долбоорун андан ары өнүктүрүү боюнча прогрессивдүү шаар куруу, архитектуралык-пландоо, көлөмдүк жана мейкиндик боюнча сунуштарды алууга багытталат.

Сунушталып жаткан тарыхый-маданий мурас объекттери жана “Атлах” мемориалдык комплекси курчап турган чөйрөнү сактоо жана 751-жылдагы атактуу Аллах согушуна байланыштуу тарыхый-маданий мурас объекттеринин коопсуздугун камсыз кылуу менен адамдык, социалдык, экономикалык өнүгүүгө таасирин тийгизиши керек.

Сынактын милдети

– тарыхый-маданий мурас объекттеринин коопсуздугун, натыйжалуу пайдаланууну жана туризмди өнүктүрүүнү камсыз кылууга;

– сынактын талаптарына жана шарттарына эң туура жооп берген мыкты чечимдерди тандоо, андан ары долбоорлоо үчүн сынактын жеңүүчүлөрүн жана байге ээлерин аныктоо;

– тарыхый болгон жердин аймагын өнүктүрүү үчүн шаар куруу, архитектуралык пландоо, көлөмдүү жана мейкиндик чечимдери боюнча жаңы концептуалдык сунуштарды алуу;

– тарыхый жана шаардык контекстке өтө кылдат мамиле кылуу менен мейкиндикти уюштурууга ар кандай ыкмаларды жана альтернативалуу көз караштарды кароо;

– экономикалык максаттуулугу менен архитектуралык-көркөмдүк алгылыктуулугунун максималдуу айкалышынын чечимдерин тандоо;

Объектинин функционалдуу багыты тарыхый жана маданий кызыктыруучу жерлерди жана маданий ар түрдүүлүктү пайдаланган “Атлах” тарыхый-маданий мурас объекттер менен байланышы болушу керек. Долбоорду түзүү үчүн сынакка кесипкөй жана көз карандысыз скульпторлор, дизайнерлер, сүрөтчүлөр, архитекторлор, тарыхчылар, археологдор жана искусство таануучулардын катышуусуна уруксат берилет.

Сынакка орто жана жогорку окуу жайларынын студенттери катыша алат. Долбоордун катышуучусу бир автор же чыгармачыл жамаат боло алат.Сынкка катышуучулардын жаш курагына чек жок. Ар бир катышуучу же катышуучу топ сынакка бир нече эмгекти тапшыра алат.

Сынакка катышуучу өзүнүн эмгегин даярдоого жана аны тапшырууга байланыштуу бардык чыгымдарды өзүнө алат.Сынактын мөөнөтү жана тартибиСынак ушул жылдын 22-фервалынан 22-мартына чейин өткөрүлөт.

Сынакка арыздар 22-март саат 16:00 гө чейин кабыл алынат.

Техникалык шарттарыДолбоордун курамы:

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү курамдагы долбоорду тапшыруу керек:

– кырдаалдык (окуя) схема;- экспликация менен башкы планды;

– графикалык жана фотоматериалдарды;

– монументалдык-айкелдер композициясынын көркөм-образдуу чечимдерин;

– унаа-жөө жүрүүчү схеманы;- аймакты көрктөндүрү жана жакшыртуу схеманы;

– жалпы жана локалдуу перспективалык көрүнүштөр (керек учурда);

– автордун (автордук жамааттын) резюмеси (конверт ичинде 6-белги сандар менен);

– кабыл алынган чечимдин техникалык-экономикалык негиздемеси жана техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү менен (идеяны ачып берген жана негизги чечим тууралуу 2 барактан көп эмес) сунушталган долбоордун идеясын баяндоо – түшүндүрмө бөлүгү (электрондук түдө).

Сынак материалдарын даярдоодо көркөм “фото” жана компьютердик графикаларды пайдаланууга болот.Долбоордун идеясын толук ачып берүүдө кошумча материалдарды (3D-көрүнүшүн, фрагменттерди, фотографияларды) пайдалануу автордун өз эркинде.Сынак материалдары компьютердик графикаларды колдонуу менен түстүү чыгарылган 3 төн кем эмес вертикалдык багыттагы 120 х 80 см (h) көлөмдүү барактарда болушу керек.

Долбоорду иштеп чыгууда төмөндөгү шарттарды эске алуу зарыл:

– Борбордук Азиянын тарыхында маанилүү тарыхый окуя болуп саналган Талас салгылашуусунун (Атлах салгылашуусунун) бөтөнчө баалуулугунун идеясын чагылдыруу;

– Чыгыш менен Батыш цивилизацияларынын алмашуу тарыхында негизги ролду ойногон тарыхый Талас салгылашуусун (Атлах салгылашуусун) түбөлүккө калтыруу;

– “Атлах” мамлекеттик тарыхый-маданий жана мемориалдык комплексинин имараттарын куруу;

– Жоон-Дөбө (Атлах) чалдыбарынын аймагында жана ага чектеш аймактарда жайгашкан тарыхый-маданий мурас объекттери менен визиуалдык байланышты сактоо;

– Атлах (Жоон-Дөбө) чалдыбарынын – археологиялык эстеликтин аймагында тарыхый-маданий мурас объекттерди реконструкциялоо жана калыбына келтирүү;- тарыхый персонаждар (монументалдык-айкелдер композиясы) менен ачык асман алдында музей түзүү;

– унаа транспортторун токтотуу жайын уюштуруу;

– туризмди өнүктүрүү;- чакан архитектуралык формаларды (фонтандар, отургучтар, чырактар, таштанды чаклар ж.б.) түзүү;

аймакты тосуу, көрктөндүрүү жана жакшыртуу. Конкурстун сунуштарын даярдоодо объекттин жана анын айлана-чөйрөсүнүн шааркурулушу, тарыхый, илимий, көркөм жана башка маданий дөөлөттү эске алынсын.

Сынак ишин балоо критерийи:

– долбоордун оригиналдуу идеясы жана ачык-айкын маанилүүлүгү;

– чыгармачыл ойлордун ишке ашыруу оригиналдуулугу;

– жумуштун жалпы көркөмдүк деңгээли.Катышып жаткан мүчөлөрдүн ачык басымдуу добушу менен момиссиянын чечими кабыл алынат.

Зарыл болгон учурда талапкер долбоорлорду андан ары кайра иштөө боюнча комиссия өзүнүн сын-пикирин жана каалоо тилектерин билдире алат.Талапка ылайык сунушталган эң мыкты долбоор сынактын жеңүүчүсү катары таанылат. Сынак комиссиясынын добушунун жыйынтыгы боюнча аткарууга сунушталган протокол түзүлөт.

Эгерде кызыкчылыктардын кагылышы орун алган учурда комиссиянын чечими боюнча жеңүүчүнү аныктоо үчүн кошумча тур өткөрүлөт.

Сынактын шарттарына жооп бербеген эмгек кароого алынбайт.Автордук укук:Өткөрүлгөн сынакта сыйлык орун алган эң мыкты долбоор сынакты уюштуруучунун (Маданият министрлигинин) ээлигине өткөрүлүп берилет.Сыйлыкка илинбеген долбоорлорду сынак комиссиясынын жумушу бүткөндөн кийин автордун талабы менен авторлорго кайтарылып берилет.“Атлах” тарыхый-маданий мурас объект” тууралуу кыска тарыхый маалымат:751-жылы белгилүү салгылашуу (Талас салгылашуусу) болгон Жоон-Дөбө (тарыхый аты Атлах) чалдыбары – археологиялык эстелик Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Манас районунун аймагында жайгашкан. Сынактын жыйынтыгында акчалай сыйлык ыйгарылат:

Сынактын жалпы фонду 100 000 сом, бир жеңүүчү үчүн.

Төлөм сынактын жыйынтыгы жарыялангандан кийин 10 күндүн ичинде берилет.Долбоордук сунуштар жана долбоорлор төмөндөгү дарекке жөнөтүлсүн: Бишкек шаары, Пушкин көчөсү, 78, 215 кеңсе, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги. Байланыш телефону: (0312) 66-40-28, e-mail: mincult@mail.gov.kg.