Ч.Т.Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган жаштар арасында сынак жарыяланды

Кыргыз Эл жазууучусу Ч.Т.Айтматовдун өмүрүнө жана
чыгармачылыгына арналган жаштар арасында “Эң мыкты эссе”, “Эң
мыкты поэзия” жана массалык маалымат каражаттар арасында “Эң
мыкты сюжет”, “Эң мыкты макала” республикалык сынагынын жобосу


1. Жалпы жоболор

1. Сынактын максаты жана милдети

1.1. Максаты:
 Ч. Т. Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы аркылуу жаштарга
тарбия, билим берүүдө: адамкерчилик, ыймандуулук,
маданиятуулук, мекенчилдик сапаттарды калыптандыруу;
 Массалык маалымат каражаттары аркылуу Ч. Т. Айтматовдун
өмүрү жана чыгармачылыгын жалпы коомчулук арасында кеңири
таанытуу жана өркүндөтүү.
1.2. Милдети:
 Жаштардын чыгармачылык жаатында өз дараметтерин өнүктүрүү
жана ачып көрсөтүү;
 Ч. Айтматовдун чыгармаларын даңазалоо;
 Коомчулукту жана жаштарды Айтматовдун дүйнөсүнө
жакындатуу, андагы гуманисттик идеяларды тереңдетип
өздөштүрүү, ошондой эле турмуштук жана дүйнө таанымдык ой
жүгүртүүлөрдү калыптандыруу.
1.3. Сынактын уюштуруучулары:
 Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм
министрлиги;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар
иштери, дене-тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик
агенттиги,
 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим
министрлиги
 Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзу;
 Экперттер (макулдашуу боюнча).

2. Сынакты каржылоо

2.1. Сынакты каржылоо республикалык бюджет аркылуу бекитилген.

3. Сынактык комиссия

3.1. Сынактык комиссиянын курамы макулдашуу боюнча Кыргыз
Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм
министрлигинин буйругу менен бекитилет.
4. Сынакка келген эмгектерге талаптар

4.1. Эссе - 4 барактан ашпаган, Times New Roman (Times New Roman
Cyr) гарнитурасынын ариби, өлчөмү 14, А4 форматында, мурда эч
жерде жарыяланбаган;
4.2. Поэзия - 4 куплеттен – 10 куплетке чейин, мурда эч жерде
жарыяланбаган;
4.3. Сюжет - 5 – 8 мүнөттөн ашпаган, 2018- жылдын май айынан 31 –
октябына чейин эфирде берилген сюжеттер;
4.4. Макала – 1 беттен ашпаган, 2018- жылдын май айынан 31 –
октябына чейин мезгилдүү басма сөз каражаттарында жарык көргөн
макалалар;
4.5. Эссе, поэзия - кагаз түрүндө, папкага салынып, сыртына сынакка
катышуучунун аты-жөнү (паспорт боюнча), дареги, электрондук
дареги жана уюлдук телефону көрсөтүлүп, “Ч. Айтматовдун 90
жылдыгына арналган жаштар жана ММКлар арасында
жарыяланган республикалык сынакка” - деп жөнөтүлүүгө
тийиш.
4.6. Телесюжет DVD дискке көчүрүлүп, эфирге берилген күнү
тастыкталган, ММКнын мөөрү басылып, папкага салынып, сыртына
сынакка катышуучунун аты-жөнү (паспорт боюнча), дареги,
электрондук дареги жана уюлдук телефону көрсөтүлүп,
“Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына арналган жаштар жана
ММКлар арасында жарыяланган республикалык сынакка” -
деп жөнөтүлүүгө тийиш.
5. Сынакка катышуучулар үчүн талаптар

5.1. “Эң мыкты эссе” жана “Эң мыкты поэзия” номинациялары үчүн
Кыргыз Республикасынын 14 жаштан 28 жашка чейинки бардык
жарандар катыша алат;

5.2. “Эң мыкты сюжет” жана “Эң мыкты макала” номанациялары үчүн
Кыргыз Республикасындагы бардык телекөрсөтүүлөрүндө жана
мезгилдүү басма сөз каражаттарында эмгектенген 28 жашка
чейинки журналистер катыша алат.
6. Байге фонду
6.1. Биринчи орун үчүн – 80 000 сом. х 4 орун;
6.2. Экинчи орун үчүн – 50 000 сом. х 4 орун;
6.3. Үчүнчү орун үчүн - 40 000 сом х 4 орун;
6.4. Кызыктыруучу сыйлык - 10 000 х 12 орун.
7. Сынактык комиссиянын иши

7.1. Комиссиянын мүчөлөрү сыннакка келип түшкөн эмгектерди
кароосу жабык эшик артында, эмгектерди кылдат кароо менен,
добуш берүү аркылуу өткөрүлөт;
7.2. Добуш берүү учурунда талаш – тартыш же добуштардын бирдей
болуп калган учурда, комиссиянын төрагасынын же төрагасынын
орун басарынын добушу чечүү болуп эсептелет.
8. Жеңүүчүлөр үчүн талаптар

8.1. Жеңүүчү табылган ар бир жаран байге фондунан каралган акча
каражатты алуу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында
катталган банктардан эсеп (расчетный счет) ачуусу милдетүү.

9. Эмгектерди кабыл алуу

9.1. “Эң мыкты сюжет” жана “Эң мыкты макала” номинациялары -
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм
министрлигинде 2018-жылдын 1- ноябрына саат 18:00гө чейин,
Бишкек шаары, А. Пушкин көч. 78 дарегинде кабыл алынат.
Байланыш: 0(312) 66 03 32;
9.2. “Эң мыкты эссе” жана “Эң мыкты поэзия” номианциялары -
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери,
дене-тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинде 2018-
жылдын 1- ноябрына саат 18:00гө чейин, Бишкек шаары, Тоголок
Молдо көч.17 дарегинде кабыл алынат. Байланыш: 0(312) 35 52
18.