Category : Долбоорлор

Долбоорлор Долбоорлор

Чынгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы

adminminkult
1. Жалпы жоболор   1. Ч.Т.Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгы жөнүндө ушул жобо «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип...