Пайдаланылган технологияларга карабастан, аналогдук жана/же санариптик берүүнүн пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга берилген уруксаттардын реестри

adminminkult

Реестр Скачать