Этностор аралык мамилелер башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ичиндеги башкармалык болуп саналат.

Башкармалыктын негизги милдеттери болуп:

– Кыргыз Республикасында этностор аралык чыр-чатактарды эртелеп алдын алуу жана аларды болтурбоо системасын туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;

– жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 2021-2026-жылдары Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын  ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын ишке ашырууга көмөктөшүү, бул максаттарда эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдар менен өз ара аракеттенүү;

– министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара аракеттенүүсү;

– элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруучулук-укуктук негиздерин өркүндөтүү боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун, сунуштарды даярдоо;

– жер-жерлерде мамлекеттик бийлик органдарынын чечимдеринин жана мамлекеттик саясаттын аткарылышын камсыз кылуу;

– этностор аралык чыр-чатактарды болтурбоо жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын элдин биримдигин чыңдоо боюнча профилактикалык иш-чаралардын көрсөткүчтөрүн эске алуу.

– жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын нормаларынын сакталышын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жарлыктарын жана буйруктарын, коллегиянын чечимдерин жана токтомдорун аткарууну изилдөө боюнча иштерди жүргүзүү министрликтин жетекчилигинин тапшырмалары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы иштердин абалы, анын ичинде жергиликтүү кеңештердин сессияларын уюштуруу жана өткөрүү;

– этностор аралык чыр-чатактарды болтурбоо жана алардын ишин жакшыртуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишиндеги аныкталган мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди четтетүү боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды киргизүү;

Негизги өнөктөштөр:

БУУӨП, ЕККУ, Пиис Нексус Фонду, Борбордук Азиядагы Евразия Фонду, Макс Планк Фонду жана “Жалпы кызыкчылыктарды издөө” бейөкмөт уюму, “Кылым шамы” адам укугун коргоо уюму, Тынчтык жана Өнүгүү институту, Интернешнл Алерт бейөкмөт уюму ж.б.