Маалымат тармагындагы НПА

adminminkult
 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮ ЖАНА РАДИОУКТУРУУ ЖӨНҮНДӨ

 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫК-УРУКСАТ
  БЕРҮҮ ТУТУМУ ЖӨНҮНДӨ

 3. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ 
 4. Колдонулуучу технологияларга карабастан аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга уруксат берүү жөнүндө ТОКТОМ
 5. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жөнүндө
  ЖОБО
 6. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти жөнүндө
  ЖОБО
 7. Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын жана/же радиоканалдарынын социалдык пакетин түзүүнүн тартиби жөнүндө
  ЖОБО