Министрликтин дареги жана реквизиттери

adminminkult

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин дареги жана реквизиттери

720040, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Пушкин көч., 78
Тел. – факс: +996 312 62-35-89,
Кабыл алуу: +996 312 62-04-82
www.minculture.gov.kg
e-mail: mincult@mail.gov.kg
Борбордук казыналык МФ КР
л\с 4402011101031186
ИНН 00807200410076
ОКПО 23540644