720040, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Пушкин көч., 78
Факс: +996 312 62-35-89,
Кабылдама:  +996 312 62-04-82
www.minculture.gov.kg
e-mail: mincult@mail.gov.kg
КР КМ Борбордук казыналык

ж\э 4402011101031186
ИНН 00807200410076
ОКПО 23540644