Мамлекеттик ишканалар

adminminkult

«Этномаданиятты, ат спорту индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү борбору» мамлекеттик ишканасы

“Кыргызтуризм” мамлекеттик ишканасы

«Кыргызкитеп» китеп басып чыгаруу жана жайылтуу системасын өнүктүрүү мамлекеттик ишканасы