«Этномаданиятты, ат спорту индустриясын жана асыл тукум жылкы чарбасын өнүктүрүү борбору» мамлекеттик ишканасы

«Кыргызкитеп» китеп басып чыгаруу жана жайылтуу системасын өнүктүрүү мамлекеттик ишканасы