Аталышы ЧУА ЧУА датасы жана номуру
1 Кыргыз ССРинин маданият министрлиги Кыргыз ССР министрлер кеңешинин токтому 23-сентябрь 1988-жыл №345
2 Кыргызстан Республикасынын маданият министрлиги Кыргызстан Республикасынын министрлер кабинетинин токтому 27-март 1991-жыл №114
3 Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы 17-декабрь 1993-жыл № 350
4 Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана маданият министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы 2-декабрь 1996-жыл №357
5 Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнɵ караштуу маданиятты жана мамлекеттик тилди ɵнүктүрүү мамлекеттик комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы 7-февраль 2004-жыл №39
6 Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнɵ караштуу маданиятты ɵнүктүрүү мамлекеттик комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы 8-сентябрь 2004-жыл №295
7 Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы 15-октябрь 2005-жыл №462
8 Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы 16-март 2007-жыл №96
9 Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнɵ караштуу маданият мамлекеттик комиссиясы Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 22-октябрындагы №22 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн бекитүү жөнүндө» мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу боюнча иш-чаралар тууралуу Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 26-октябрындагы №425 жарлыгы 26-октябрь 2009-жыл
10 Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрлиги «Кыргыз Республикасынын маданият жана мааылмат министрлиги жɵнүндɵ» Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмɵтүнүн Декрети 26-апрель 2010-жыл №26 УӨ
11 Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министрлиги «Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн токтому 20 -февраль 2012-жыл №120
12 Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 5-сентябрындагы №2265 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө» токтомуна ɵзгɵртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтому 21-февраляь 2013-жыл №2798
13 Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги «Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн токтому 3-май 2013-жыл №236